Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Kolovoz 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.8.2017 do 31.8.2017

31.8.2017

Europski sud za ljudska prava - boravak u zatvoru 27 uzastopnih dana u ćeliji s manje od 3 m2 osobnog prostora predstavlja povredu

Standard od 3 m2 podne površine po zatvoreniku u smještaju u kojem boravi više zatvorenika je minimalni standard na temelju članka 3. Konvencije. Ako raspoloživi osobni prostor po zatvoreniku padne ispod 3 m2 površine, nedostatak osobnog prostora smatra se toliko ozbiljnim da dolazi do čvrste pretpostavke povrede članka 3. Konvencije, osim ako se dokaže da su postojali čimbenici koji mogu nadomjestiti oskudan osobni prostor. > Detalji...

29.8.2017

Prisilno izvršenje rješenja iz članka 35. Zakona o upravnim sporovima

Analizirano je pitanje na koji način može biti prisilno izvršeno rješenje upravnog suda kojim je javnopravnom tijelu (što nema položaj stranke u sporu) naložena dostava isprava kojom raspolaže. > Detalji...

28.8.2017

Pravo na naknadu plaće u slučaju ozljede na radu i nakon isteka ugovora o radu

Radniku za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti može prestati radni odnos istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme pa se postavlja pitanje ima li u tom slučaju radnik pravo na naknadu plaće i nakon što mu je prestao radni odnos. > Detalji...

25.8.2017

Novo uređenje sezonskog rada prema Zakonu o strancima

Izmjene i dopune Zakona o strancima koje su na snazi od 22. srpnja 2017. donose nekoliko novina, a jedna od njih odnosi se na definiranje pojma sezonskog radnika u skladu s Direktivom 2014/36/EU, definiranje uvjeta za izdavanje dozvole za boravak i sezonski rad, razloge prestanka važenja i poništavanja dozvole za boravak i sezonski rad, te prava koja imaju sezonski radnici. > Detalji...

23.8.2017

Dostava u upravnom postupku - ustavnopravni aspekti

Ustavni sud Republike Hrvatske je svojim rješenjem broj: U-I-1898/2014 od 4. travnja 2017. proveo postupak ocjene suglasnosti s Ustavom članka 85. stavaka 3., 5. i 6. Zakona o općem upravnom postupku, koji uređuju osobnu dostavu, te utvrdio da ta zakonska rješenja nisu nesuglasna s Ustavom. U nastavku se daju glavni naglasci iz tog rješenja kao i moguća daljnja poboljšanja zakonodavnog okvira po tom pitanju. > Detalji...

21.8.2017

Slučaj zapreke za primjenu članka 77. Zakona o naknadi

Prema članku 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na imovini koja je predmet naknade na temelju odredbi toga Zakona za koju zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen, ako zakonom nije drukčije propisano. U vezi primjene te odredbe na mogućnost stjecanja vlasništva na imovini na kojoj je jedinica lokalne samouprave stekla pravo vlasništva temeljem valjane pravne osnove, vodio se jedan upravnosudski postupak. > Detalji...

18.8.2017

Službeni put – radno vrijeme i odmori

Za vrijeme dok je na službenom putu, radnik ima pravo na razne naknade, ovisno o tome koliko put traje i u koji dan se, s obzirom na uobičajeni tjedni raspored, putovanje odvija. Na službenom putovanju, u smislu materijalnih prava radnika, treba odvojiti sate u kojima je radnik obavljao poslove prema nalogu poslodavca od sati putovanja do mjesta obavljanja posla. > Detalji...

16.8.2017

Izbor članova i konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Predstavnička tijela su tijela u koja građani biraju svoje predstavnike na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, temeljem općeg i jednakog biračkog prava. Postupak provođenja izbora je strogo formalan postupak u kojem se treba pridržavati svih zakonskih odredbi. > Detalji...

14.8.2017

Odgovornost za dugove nastale poslovanjem obrta i imovina obrtnika stečena nakon prestanka obrta

Zakonsko uređenje odgovornosti obrtnika doživjelo je brojne promjene, a posljednjim donesenim Zakonom o obrtu nastojale su se ukloniti nedoumice vezane uz odgovornost obrtnika. U jednom sudskom postupku zauzeto je stajalište o tome odgovara li obrtnik za nastale dugove obrta i plaćom ostvarenom kod novog poslodavca, koja je stečena nakon prestanka obrta. > Detalji...

9.8.2017

Pravo na naknadu plaće članovima radničkog vijeća

Prema članku 148. Zakona o radu radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika. Radničko vijeće, u svrhu zaštite i promicanja prava i interesa radnika, u punom povjerenju surađuje sa svim sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod određenoga poslodavca. > Detalji...

7.8.2017

Europski sud za ljudska prava - pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari

Posljedica zabrane iz članka 4. Protokola br. 7. ne može biti sprječavanje države da organizira svoj pravni sustav na način da će u jednom, poreznom postupku, odrediti plaćanje novčane kazne zbog neplaćanja poreza, a u drugom, kaznenom postupku, osuditi pojedinca u slučajevima kada neplaćanje poreza uključuje još i prijevarnu namjeru. > Detalji...

4.8.2017

Što se smatra radnim iskustvom i kako ga dokazati

U oglasima za posao često se navodi za koje se radno mjesto zapošljava, koje su obveze, dužnosti i odgovornosti pojedinog radnog mjesta, koji su uvjeti koje budući zaposlenik mora ispuniti, eventualna natječajna procedura (testiranje, intervju i sl.). U tim oglasima jedna od stavki može biti i uputa kandidatima o tome da trebaju priložiti dokaze o radnom iskustvu. Kako dokazati radno iskustvo, odnosno koje se sve isprave i dokumenti mogu smatrati dokazima radnog iskustva te što se sve uopće može smatrati radnim iskustvom? > Detalji...

2.8.2017

Početak tijeka roka za izvršenje presude upravnog suda

Analizirani su tipični slučajevi uz koje je vezan početak tijeka roka propisanog za izvršenje presude u upravnom sporu. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite