Predstavljanje portala NOTARIUS

Pravni i informacijski sustav koji je namijenjen javnim bilježnicima i javnobilježničkim uredima!

Portal NOTARIUS jedinstven je pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje sveobuhvatnim pravnim sadržajem. Korisnicima omogućava lako i brzo pretraživanje te dobivanje informacija koje se temelje na važećim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.

Na portalu NOTARIUS moguće je dobiti podatke o svim važećim propisima, pročišćene tekstove zakona i podzakonskih propisa, odabranu sudsku praksu sudova u Republici Hrvatskoj te Europskog suda za ljudska prava s poveznicama na zakone i njihove članke, pravna mišljenja, korisne obrasce, stručne članke kao i druge korisne pravne informacije.

Bitne su prednosti sustava NOTARIUS ponajprije u brzom i kvalitetnom pretraživanju podataka te u povezanosti između pojedinih dokumenata.

Sustav omogućava:

 • jednostavno i brzo pretraživanje po cijeloj riječi
 • s jednim izrazom u tražilici istovremeno pretraživanje u različitim zbirkama podataka
 • mogućnost pretraživanja po riječima i člancima u cijelom dokumentu ili u određenom dijelu
 • povezanost dokumenata međusobno i s hrvatskim zakonodavstvom
 • ispis dokumenata, popisa te snimanje u odabrane mape s podacima

Portal NOTARIUS namijenjen je:

 • javnim bilježnicima
 • javnobilježničkim prisjednicima
 • javnobilježničkim savjetnicima
 • javnobilježničkim vježbenicima

Prednosti Portala NOTARIUS:

 • sustavno uređeni pravni sadržaji
 • najveći broj poveznica između srodnih dokumenata (zakonodavstvo, sudska praksa, stručna mišljenja i članci)
 • ažurnost i visoka kvaliteta
 • stručnost i pouzdanost
 • jednostavan pristup i učinkovito traženje informacija
 • preglednost smisleno povezanih sadržaja
 • stalna korisnička pomoć

Portal NOTARIUS podijeljen je na više sadržajnih cjelina:

I. PROPISI
II. SUDSKA PRAKSA
III. STRUČNI ČLANCI
IV. EU SADRŽAJI
V. MIŠLJENJA I TUMAČENJA POREZNE UPRAVE
VI. KORISNI OBRASCI
VII. KORISNA POMAGALA

I. PROPISI

Sadrže zbirke obrađenih dokumenata/podataka iz područja zakonodavstva. Korisnicima su na raspolaganju svi objavljeni propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a razvrstani su na sljedeći način:

 • Registar propisa - Zbirni podaci o svim propisima općenito
  • detaljni podaci o propisima razvrstanim po područjima
  • poveznice s tekstovima zakona i drugih propisa
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Zakoni
  • pročišćeni tekstovi zakona koji su na snazi u RH
  • redakcijski pročišćeni tekstovi važećih zakona u RH
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Podzakonski propisi
  • pročišćeni tekstovi
  • redakcijski pročišćeni tekstovi važećih podzakonskih propisa u RH
  • poveznice s odlukama sudova u Republici Hrvatskoj
 • Međunarodni ugovori
  • pročišćeni tekstovi
  • višestrani i dvostrani međunarodni ugovori koji su na snazi u RH
 • Europsko zakonodavstvo
  • korisne poveznice na zakonodavstvo Europske unije
 • Vremenska ljestvica
  • vremenski pregled pravnih propisa
  • sve verzije redakcijski pročišćenih tekstova zakona s poveznicama na sudsku praksu

II. SUDSKA PRAKSA

Korisnicima je na raspolaganju pregled odabranih sudskih odluka iz različitih pravnih područja. Sudovi u RH:

 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud
 • Visoki upravni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Visoki prekršajni sud
 • Županijski sudovi
 • Europski sud za ljudska prava

III. STRUČNI ČLANCI

Članci renomiranih pravnika i pravnih stručnjaka sa i bez oglednog primjera.

IV. EU SADRŽAJI

Na portalu NOTARIUS možete pronaći primarno zakonodavstvo koje sadržava temeljne akte (osnivački ugovori, pristupni ugovori, ostali ugovori i protokoli te pročišćeni tekstovi osnivačkih ugovora) i sudsku praksu Europskog suda pravde. Uredbe, smjernice odluke i drugi akti, koji čine sekundarno zakonodavstvo, također su dostupni na portalu.

 • Primarno zakonodavstvo EU
 • Sekundarno zakonodavstvo EU
 • Sudska praksa EU

V. MIŠLJENJA I TUMAČENJA POREZNE UPRAVE

U ovoj rubrici objavljujemo mišljenja ministarstva i drugih upravnih tijela, u vezi primjene zakona i drugih propisa iz područja od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Mišljenja i tumačenja preuzeta su sa službenih stranica upravnih tijela i razvrstana po godini objave, području primjene i prema izvoru.

VI. KORISNI OBRASCI

Popis korisnih obrazaca razvrstan je kronološki od najnovijeg prema najstarijem objavljenom obrascu. Korisni obrasci dijele se prema svom tipu na predloške, službene obrasce i javnobilježničke obrasce.

VII. KORISNA POMAGALA

Ova rubrika obuhvaća izračune na čijem se popisu nalaze poveznice na sve izračune koji su trenutno dostupni na portalu.
Svi izračuni redovito se ažuriraju prilikom promjene propisa koji na njih utječe.