Cjenik korištenja portala NOTARIUS

Prilikom sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik plaća pristupninu u jednokratnom iznosu te svaki mjesec pretplatu za upotrebu portala NOTARIUS prema važećem cjeniku. Na temelju sklopljenog ugovora, pretplatnik će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup portalu NOTARIUS. Pravni portal NOTARIUS prilagođen je potrebama javnobilježničkih ureda te je pristup bazama podataka objavljenim na www.notarius.hr omogućen isključivo članovima Hrvatske javnobilježničke komore.

Pretplata

Pretplata se plaća mjesečno ili godišnje, ovisno o paketu, i uključuje:

pregled dokumenata u količini 2500 bodova mjesečno. Broj bodova znači vrijednost pregledanog dokumenta. Broje se isključivo dokumenti koji nisu javno dostupni i nalaze se u dijelu dostupnom s korisničkim imenom i lozinkom portala NOTARIUS, zbog čega su označeni svojom vrijednošću. U slučaju prekoračenja ograničenja od 2500 bodova u tekućem mjesecu pretplatnik plaća dodatne bodove koje je iskoristio, s time da vrijednost pojedinog boda iznosi 0,13 kn / 0,02 € bez PDV-a.

Cjenik

Portal NOTARIUS Cijena bez PDV-a
Naziv usluge
Standard *
Standard **
NOTARIUS
300,00 kn / 39,82 €
3.420,00 kn / 453,91 €
PRISTUPNINA
200,00 kn / 26,54 €
200,00 kn / 26,54 €

* mjesečna pretplata

** godišnja pretplata

Pristupnina se plaća jednokratno, prilikom dodjele prvog korisničkog imena (zaporke). Za svako sljedeće naručeno korisničko ime, pristupnina se ne plaća!

Pretplatnik je dužan račun za uslugu podmiriti u roku dospijeća naznačen na samom računu, odnosno u roku 15 dana za NOTARIUS pretplatu.

Veći pretplatnici mogu naručiti više korisničkih imena pod povoljnijim uvjetima.

 

Vrijednosti dokumenata po skupinama:

Vrsta dokumenta
bodovi
Zakoni
150
Podzakonski propisi
70
Međunarodni ugovori
100
Objave
20
Registarski zapis
30
Mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH
20
Korisni obrasci
50
Stručni članci
80
Sentence hrvatskih sudova
50
Odluke Ustavnog suda RH
20
Odluke Vrhovnog suda RH
20
Odluke Visokog prekršajnog suda RH
20
Odluke Visokog trgovačkog suda RH
20
Odluke Visokog upravnog suda u RH
20
Odluke Europskog suda za ljudska prava
20
Odluke Upravnih sudova u RH
20

Vrijednost boda iznosi 0,13 kn / 0,02 € bez PDV-a.