Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 109/2022 na dan
21.9.2022

 
Broj dokumenata: 16
1
Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj (223) - u obradi · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.8.2022
Prva objava: NN 22-661/2004 iz 20.2.2004

2
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1614/2022 iz 21.9.2022

4
Rješenje o imenovanju članice Revizijskog odbora Financijske agencije (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1608/2022 iz 21.9.2022

5
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1609/2022 iz 21.9.2022

6
Rješenje o razrješenju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1610/2022 iz 21.9.2022

7
Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1611/2022 iz 21.9.2022

8
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1615/2022 iz 21.9.2022

9
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrbovca za katastarsku općinu Vrbovec i dijelove katastarskih općina: Luka, Brčevec i Poljana (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1616/2022 iz 21.9.2022

10
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakova za dijelove katastarskih općina Ivanovci Đakovački i Viškovci (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1617/2022 iz 21.9.2022

13
Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o. (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.10.2022
Prva objava: NN 109-1620/2022 iz 21.9.2022

14
Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 29.9.2022
Prva objava: NN 30-720/2010 iz 5.3.2010

15
Statut Hrvatske psihološke komore (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 29.9.2022
Prva objava: NN 21-496/2021 iz 1.3.2021

16
Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o., Pag (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.10.2022
Prva objava: NN 83-1259/2022 iz 18.7.2022


Ukinuti propisi iz broja 109/2022

 
Broj dokumenata: 2
1
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, radiooprema (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-593/2019 iz 22.3.2019

2
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-168/2020 iz 21.1.2020


Godina

 

Broj