Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 126/2021 na dan
24.11.2021

 
Broj dokumenata: 53
1
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 25.11.2021
Prva objava: NN 85-1648/2015 iz 1.8.2015

2
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 24.11.2021
Prva objava: NN 29-602/2019 iz 23.3.2019

3
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (1) - osnovni tekst - budući · Zakoni

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 126-2131/2021 iz 24.11.2021

4
Zakon o obveznim odnosima (6) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 1.1.2022
Prva objava: NN 35-707/2005 iz 17.3.2005

5
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (2013) (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 80-1657/2013 iz 28.6.2013

6
Zakon o odvjetništvu (6) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 9-157/1994 iz 10.2.1994

8
Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici San Marinu, sa sjedištem u San Marinu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2136/2021 iz 24.11.2021

9
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Željku Ružičiću (posmrtno) (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2137/2021 iz 24.11.2021

10
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista Žarku (Božo) Plevniku (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2138/2021 iz 24.11.2021

11
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom diplomatskom klubu (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2139/2021 iz 24.11.2021

12
Rješenje o razrješenju ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2140/2021 iz 24.11.2021

13
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NP Sjeverni Velebit) (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2148/2021 iz 24.11.2021

14
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Paklenica (NP Paklenica) (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2149/2021 iz 24.11.2021

15
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 25.11.2021
Prva objava: NN 18-392/2019 iz 22.2.2019

16
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2146/2021 iz 24.11.2021

17
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera) (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2147/2021 iz 24.11.2021

18
Rješenje o razrješenju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 31.8.2022
Prva objava: NN 126-2141/2021 iz 24.11.2021

19
Rješenje o imenovanju intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 1.9.2022
Prva objava: NN 126-2142/2021 iz 24.11.2021

20
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 18-384/2015 iz 18.2.2015

21
Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 112-2454/2016 iz 2.12.2016

22
Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 14-383/2016 iz 12.2.2016

23
Pravilnik o sigurnosti dizala (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 20-583/2016 iz 4.3.2016

24
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 21-593/2016 iz 9.3.2016

25
Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 21-594/2016 iz 9.3.2016

26
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 105-2834/2010 iz 6.9.2010

27
Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 5-94/2019 iz 16.1.2019

28
Odluka o gradskim porezima Grada Trogira (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.1.2022
Prva objava: NN 119-2335/2020 iz 30.10.2020

29
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 20-499/2020 iz 21.2.2020

30
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 75-1450/2020 iz 1.7.2020

31
Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 135-2528/2005 iz 14.11.2005

32
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 91-2051/2013 iz 17.7.2013

33
Pravilnik o radijskoj opremi (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 49-1322/2016 iz 30.5.2016

34
Pravilnik o tlačnoj opremi (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 79-1804/2016 iz 2.9.2016

35
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 8-179/2016 iz 23.1.2016

36
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 66-1349/2018 iz 20.7.2018

37
Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 135-2525/2005 iz 14.11.2005

38
Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: SFJ 19-233/1968 iz 15.5.1968

39
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (11) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: SFJ 51-706/1973 iz 27.9.1973

40
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: SFJ 13-226/1978 iz 17.3.1978

41
Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: SFJ 36-565/1986 iz 4.7.1986

42
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (8) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: SFJ 65-841/1988 iz 4.11.1988

43
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 45-839/2014 iz 9.4.2014

44
Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 105-2050/2015 iz 2.10.2015

45
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 27-791/2016 iz 25.3.2016

46
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 28-804/2016 iz 30.3.2016

47
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 33-943/2016 iz 15.4.2016

48
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 43-1122/2016 iz 5.5.2016

49
Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 41-1052/2010 iz 7.4.2010

50
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 89-2531/2010 iz 19.7.2010

51
Pravilnik o sigurnosti strojeva (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 28-576/2011 iz 8.3.2011

52
Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 2.12.2021
Prva objava: NN 34-786/2011 iz 23.3.2011

53
Pravilnik o polaganju državne mature (6) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.10.2022
Prva objava: NN 1-35/2013 iz 2.1.2013

Godina

 

Broj