Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 57/2022 na dan
20.5.2022

 
Broj dokumenata: 31
1
Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (1) - osnovni tekst - budući · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 57-804/2022 iz 20.5.2022

2
Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst - budući · Zakoni

Važi od 5.9.2022
Prva objava: NN 57-803/2022 iz 20.5.2022

3
Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (2001) (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 117-1956/2001 iz 24.12.2001

4
Zakon o javnom bilježništvu (7) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 78-1599/1993 iz 25.8.1993

5
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 20-402/2018 iz 1.3.2018

6
Zakon o zaštiti zraka (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 127-2553/2019 iz 27.12.2019

7
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (5) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 10-152/1997 iz 30.1.1997

8
Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 21.5.2022
Prva objava: NN 82-1707/2019 iz 4.9.2019

10
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-809/2022 iz 20.5.2022

11
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-810/2022 iz 20.5.2022

12
Odluka o izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-811/2022 iz 20.5.2022

13
Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-812/2022 iz 20.5.2022

14
Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-813/2022 iz 20.5.2022

15
Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-814/2022 iz 20.5.2022

16
Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednice Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-815/2022 iz 20.5.2022

17
Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-816/2022 iz 20.5.2022

18
Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Savjeta za robne zalihe (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-817/2022 iz 20.5.2022

19
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (1) - osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-820/2022 iz 20.5.2022

21
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Splita (1) - osnovni tekst - budući · Pojedinačni podzakonski propisi

Važi od 26.5.2022
Prva objava: NN 57-819/2022 iz 20.5.2022

22
Obvezatne upute broj LS II obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Splita (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 26.5.2022
Prva objava: NN 57-823/2022 iz 20.5.2022

24
Obvezatne upute broj LS I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Splita (1) - osnovni tekst - budući · Opći podzakonski propisi

Važi od 26.5.2022
Prva objava: NN 57-822/2022 iz 20.5.2022

25
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 105-1735/2002 iz 11.9.2002

26
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 63-2128/2008 iz 2.6.2008

27
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 83-1422/2001 iz 27.9.2001

28
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 133-1927/1997 iz 10.12.1997

29
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 107-2081/2014 iz 5.9.2014

30
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 5-95/2015 iz 16.1.2015

31
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 28.5.2022
Prva objava: NN 134-1931/1997 iz 12.12.1997

Godina

 

Broj