Poredano po:

Broj dokumenata: 13504

1
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi

Datum: 13.1.2022

2
Grad Split, Split · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade analitičke podloge integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS u sklopu projekta Biraj biciklu!

Datum: 13.1.2022

3
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja TS 35-20(10) kV Bogomolje

Datum: 12.1.2022

4
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Slavonski Brod

Datum: 12.1.2022

5
Primorsko-goranska županija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 3.)

Datum: 12.1.2022

6
Primorsko-goranska županija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 5.)

Datum: 12.1.2022

7
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol

Datum: 12.1.2022

8
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol

Datum: 12.1.2022

9
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka

Datum: 12.1.2022

10
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...

Datum: 12.1.2022

11
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za izmjeru šuma

Datum: 11.1.2022

12
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)

Datum: 10.1.2022

13
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja Prometok (TMP)

Datum: 10.1.2022

14
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: istraživanje danjih i noćnih leptira u NP Plitvička jezera

Datum: 10.1.2022

15
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove

Datum: 10.1.2022

16
Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo · Odluke DKOM

Predmet: izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova

Datum: 7.1.2022

17
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: studija izvodljivosti optoimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba

Datum: 7.1.2022

18
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

19
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

20
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

21
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

22
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

23
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: telefonski aparati za MVEP i DMKU

Datum: 5.1.2022

24
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za KKP Rijeka

Datum: 5.1.2022

25
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: gotove podloge

Datum: 5.1.2022

26
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupa 2.)

Datum: 5.1.2022

27
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupe: 1., 2., 3., 4., 5.)

Datum: 5.1.2022

28
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Varaždin

Datum: 5.1.2022

29
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: zaštitarske usluge (grupa 1.)

Datum: 5.1.2022

30
Privreda d.o.o., Petrinja · Odluke DKOM

Predmet: usluge upravljanja projektom "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

Datum: 5.1.2022

31
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat cjelovite obnove zgrada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta stradalih u potresu

Datum: 5.1.2022

32
Grad Pula-Pola, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži

Datum: 4.1.2022

33
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro

Datum: 4.1.2022

34
VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava

Datum: 3.1.2022

35
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Dunat-Rab, podmorski dio KK Surbova-KK Stojan

Datum: 3.1.2022

36
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Melina-Krk, kopnena i podmorska dionica: KS Kraljevica-RP Omišalj

Datum: 3.1.2022

37
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada idejnog rješenja izgradnje upravne zgrade HŽ Infrastrukture Zagreb, Branimirova 4-6

Datum: 31.12.2021

38
Splitsko-dalmatinska županija, Split · Odluke DKOM

Predmet: računala i računalna oprema

Datum: 31.12.2021

39
Dom zdravlja Čakovec, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: medicinski i stomatološki potrošni materijal, alkohol i dezinficijensi

Datum: 30.12.2021

40
Grad Samobor, Samobor · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge posebnog školskog prijevoza učenika osnovnih škola za 2022. godinu

Datum: 30.12.2021

41
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje

Datum: 29.12.2021

42
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES

Datum: 29.12.2021

43
Zagrebačka županija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija

Datum: 29.12.2021

44
Zagrebačka županija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (po grupama)

Datum: 29.12.2021

45
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: endoproteza za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice

Datum: 28.12.2021

46
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge vođenja projekta građenja

Datum: 28.12.2021

47
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES

Datum: 28.12.2021

48
Grad Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola Grada Bjelovara

Datum: 28.12.2021

49
Državni inspektorat, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uklanjanje zgrada koje predstavljaju neposrednu prijetnju sigurnosti i zdravlju ljudi

Datum: 27.12.2021

50
Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo · Odluke DKOM

Predmet: izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo III za sufinanciranje iz EU fondova

Datum: 27.12.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta