Poredano po:

Broj dokumenata: 15250

1
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na održavanju šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području RH (grupa 3.-ZŽ)

Datum: 28.11.2023

2
Grad Vinkovci, Vinkovci · Odluke DKOM

Predmet: obnova i opremanje sportske dvorane Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Vinkovci

Datum: 27.11.2023

3
Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o., Slavonski Brod · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje (grupa 1.)

Datum: 27.11.2023

4
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Trilj · Odluke DKOM

Predmet: nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ-uređaj br. 3. po grupama, Grupa 1 Uređaj za ispitivanje kvalitete mlijeka

Datum: 27.11.2023

5
Opća bolnica Zadar, Zadar · Odluke DKOM

Predmet: materijal i sredstva za čišćenje i održavanje higijene prostora (grupa 4.)

Datum: 27.11.2023

6
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Odluke DKOM

Predmet: nabava kemikalija za potrebe Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Datum: 27.11.2023

7
Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava pomoćnih listića za uplatu igara grupa II - Nabava listića s QR barkodom za uplatu igara

Datum: 27.11.2023

8
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: oprema za carinski laboratorij (grupa 18.)

Datum: 24.11.2023

9
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za mjerenje brzine

Datum: 24.11.2023

10
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1

Datum: 24.11.2023

11
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac, Karlovac · Odluke DKOM

Predmet: računalna i učionička oprema te sitni inventar za Trgovačko ugostiteljsku školu iz Karlovca-Projekt RCK RECEPT (grupa 1.)

Datum: 23.11.2023

12
Grad Duga Resa, Duga Resa · Odluke DKOM

Predmet: nabava lož ulja za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, Dječjeg vrtića Duga Resa i Javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja INOVADR

Datum: 23.11.2023

13
Grad Novska, Novska · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije modernizacije sustava javne rasvjete grada Novske

Datum: 23.11.2023

14
Općina Vela Luka, Vela Luka · Odluke DKOM

Predmet: asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Veloj Luci

Datum: 23.11.2023

15
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: razvoj aplikacije naknada socijalne zaštite koje osiguravaju JLP(R)S

Datum: 23.11.2023

16
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Odluke DKOM

Predmet: unutrašnje uređenje i opremanje - prezentacijski centar Medvjeđak

Datum: 23.11.2023

17
Srednja škola "Arboretum Opeka", Vinica · Odluke DKOM

Predmet: opremanje SŠ Opeka specijaliziranom opremom-PRAKTIKUMI (grupa 33.)

Datum: 22.11.2023

18
Komunalac d.o.o., Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: nabava automata za naplatu parkiranja

Datum: 22.11.2023

19
Komunalno d.o.o., Vrgorac · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Vrgorca - VI faza

Datum: 22.11.2023

20
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga vođenja projekta u građevinarstvu za objekt Šalata 6

Datum: 22.11.2023

21
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava pružanja arhivskih usluga-po grupama

Datum: 22.11.2023

22
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava stretch folije

Datum: 22.11.2023

23
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5

Datum: 21.11.2023

24
Općina Ston, Ston · Odluke DKOM

Predmet: modernizacija javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti-mješovita nabava

Datum: 20.11.2023

25
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: papir za ispis i kopiranje

Datum: 20.11.2023

26
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: kompleti za izvođenje kućnih priključaka i pritezni vijci

Datum: 17.11.2023

27
Opća bolnica Pula, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: rukavice (grupa 7.)

Datum: 15.11.2023

28
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula-Pola · Odluke DKOM

Predmet: nabava multimedijske i računalne opreme potrebne za realizaciju projekta KLIK Pula, šifra projekta UP.03.3.1.05.0005 (grupa 2.)

Datum: 15.11.2023

29
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (grupa VI)

Datum: 14.11.2023

30
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 2.)

Datum: 14.11.2023

31
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 3.)

Datum: 14.11.2023

32
Općina Martinska Ves, Martinska Ves · Odluke DKOM

Predmet: izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pješačko - biciklističkog mosta „Tišina“

Datum: 14.11.2023

33
Centar za rehabilitaciju Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: pružanje usluge prijevoza korisnicima Centra za rehabilitaciju Zagreb

Datum: 14.11.2023

34
Agencija za osiguranje radničkih tražbina - AORT, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadogradnja sustava Uredskog poslovanja integriranim programskim modulom za praćenje provedbe Zakona o privremenom uzdržavanju

Datum: 14.11.2023

35
Zračna luka Zadar d.o.o., Zemunik · Odluke DKOM

Predmet: nabava ekološki prihvatljive mobilne opreme za prihvat i otpremu zrakoplova (Električna vozila za vuču kolica za prtljagu)

Datum: 14.11.2023

36
Grad Garešnica, Garešnica · Odluke DKOM

Predmet: rekonstrukcija odlagališta otpada Johovača (grupa 1.)

Datum: 14.11.2023

37
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: susretno postrojenje 35kV za priključak SE Radosavci

Datum: 13.11.2023

38
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: testovi i potrošni materijal za patologiju i citologiju (grupa 24.)

Datum: 13.11.2023

39
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin · Odluke DKOM

Predmet: školski obroci

Datum: 13.11.2023

40
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: računala i računalna oprema

Datum: 10.11.2023

41
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: kirurški instrumenti za potrebe KBC-a Zagreb (grupa 3.)

Datum: 9.11.2023

42
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: smartphone uređaji za rad u otežanim atmosferskim uvjetima

Datum: 9.11.2023

43
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Vukovar · Odluke DKOM

Predmet: uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku (grupa 1.)

Datum: 9.11.2023

44
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu za potrebe Nove bolnice (grupa 19.)

Datum: 8.11.2023

45
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: laboratorijska oprema za potrebe Nove bolnice (grupa 58.)

Datum: 8.11.2023

46
Grad Sisak, Sisak · Odluke DKOM

Predmet: nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca

Datum: 8.11.2023

47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: isporuka NN kabela za ugradnju u sustav distribucije električne energije u mrežama elektroenergetskih kabelskih vodova 1 kV

Datum: 7.11.2023

48
Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: oprema za daljinsko očitavanje vodomjera

Datum: 7.11.2023

49
Grad Bjelovar, Bjelovar · Odluke DKOM

Predmet: usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine

Datum: 7.11.2023

50
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: autoprikolice za gorivo, mazivo, pile i pribor

Datum: 7.11.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta