Poredano po:

Broj dokumenata: 14405

1
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-Kolektor Mirnovečka-kralja Krešimira IV-Jurja Dalmatinca

Datum: 24.11.2022

2
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-Kolektori Perkovčeva (dio), Zagrebačka -Matije Gupca

Datum: 24.11.2022

3
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu - Kolektor Gajeva (od rotora) do spoja na kolektor Matije Gupca

Datum: 24.11.2022

4
Istarska županija, Pazin · Odluke DKOM

Predmet: usluge prijevoza učenika OŠ Vladimira Gortana Žminj (poslijepodnevna smjena) Grupa 25

Datum: 24.11.2022

5
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izgradnja 35 kV postrojenja za priključak SE Koljane

Datum: 24.11.2022

6
Hrvatske vode, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočan

Datum: 24.11.2022

7
Zračna luka Pula d.o.o., Ližnjan · Odluke DKOM

Predmet: dogradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3) s uključenim održavanjem

Datum: 23.11.2022

8
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: opremanje Veteranskog Centra na lokaciji Petrinja (grupa 5)

Datum: 23.11.2022

9
Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor · Odluke DKOM

Predmet: sanacija kolektora sustava javne odvodnje grada Samobora oštećenih u potresu-CENTAR Kolektori Obrtnička, Livadićeva-Trg kralja Tomislava-Klešićeva-šetnica, Gajeva(do rotora), Šmidhenova, Krležina

Datum: 23.11.2022

10
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Datum: 22.11.2022

11
Općina Cetingrad, Cetingrad · Odluke DKOM

Predmet: geodetske usluge

Datum: 21.11.2022

12
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvođenje građevinskih radova obnove zgrade Županijskog i Općinskog suda u Sisku nakon potresa

Datum: 17.11.2022

13
Istarska županija, Pazin · Odluke DKOM

Predmet: Projekt FIRESPILL-nabava brana i popratne opreme za sprječavanje onečišćenja mora

Datum: 17.11.2022

14
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: servis i popravak protupožarnih i kliznih vrata na lokacijama KBC-a Zagreb

Datum: 17.11.2022

15
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere a više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu ( grupa 1.)

Datum: 17.11.2022

16
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: posebne skupine lijekova za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj III

Datum: 17.11.2022

17
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadogradnja parkirnih automata

Datum: 17.11.2022

18
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 2

Datum: 17.11.2022

19
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Odluke DKOM

Predmet: procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju

Datum: 17.11.2022

20
Općina Nijemci, Nijemci · Odluke DKOM

Predmet: bicikli i kacige

Datum: 16.11.2022

21
Agencija za ugljikovodike, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada Studije plana razvoja i primjene Hrvatske strategije za vodik do 2050

Datum: 16.11.2022

22
Dječji vrtić Cipelica, Čakovec · Odluke DKOM

Predmet: stem oprema za dječja igrališta dječjih vrtića grada Čakovca

Datum: 16.11.2022

23
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: obnova na zgradi nakon potresa-PU 44000 Sisak, Antuna i Stjepana Radića 29

Datum: 16.11.2022

24
IVKOM-Vode d.o.o., Ivanec · Odluke DKOM

Predmet: glavni projekt uspostava sustava mjerenja daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu IVKOM-Vode d.o.o.

Datum: 16.11.2022

25
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: jačanje ljudskih i IT kapaciteta te unaprjeđenje vještina za rad s ranjivim skupinama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) (grupa 1.)

Datum: 16.11.2022

26
Čistoća d.o.o., Split · Odluke DKOM

Predmet: drobilica za glomazni otpad

Datum: 15.11.2022

27
Jadrolinija, Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: usluge redovnog i interventnog održavanja protupožarne opreme na brodovima flote Jadrolinije

Datum: 15.11.2022

28
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: digitalizacija i arhiviranje elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom

Datum: 15.11.2022

29
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: prošireno održavanje ENVI i BIO webGIS portala Zavoda

Datum: 14.11.2022

30
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: potrošni materijal (grupa 1.)

Datum: 11.11.2022

31
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 10.11.2022

32
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 10.11.2022

33
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal (grupa 2.)

Datum: 10.11.2022

34
Sveučilište Sjever, Koprivnica · Odluke DKOM

Predmet: razna računalna oprema

Datum: 10.11.2022

35
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izrada priobalne zaštite kabelske veze 110 kV Cres (Osor1)-Lošinj (Osor2)

Datum: 10.11.2022

36
Grad Zagreb, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije

Datum: 10.11.2022

37
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: redovito održavanje i zaštita državnih cesta za razdoblje od 4 godine

Datum: 10.11.2022

38
Ministarstvo financija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: nadogradnja eGOP platforme sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju za Ministarstvo financija-uži dio

Datum: 10.11.2022

39
Auto promet Sisak d.o.o., Sisak · Odluke DKOM

Predmet: autogume za autobuse

Datum: 10.11.2022

40
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: geodetski nadzor nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu (dio Staro Petrovo Selo)

Datum: 10.11.2022

41
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: geodetski nadzor nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu (dio Šenkovec, dio Mihovljan, dio Mačkovec)

Datum: 10.11.2022

42
Državna geodetska uprava, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: geodetski nadzor nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu (Zasadbreg)

Datum: 10.11.2022

43
Sveučilište u Splitu, Split · Odluke DKOM

Predmet: računala i računalna oprema-nabava 1. grupe predmeta nabave - Računala

Datum: 10.11.2022

44
Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik · Odluke DKOM

Predmet: usluga edukacije-Tehnologija zavarivanja i nabava opreme za zavarivanje

Datum: 10.11.2022

45
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Odluke DKOM

Predmet: uredski materijal za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Datum: 10.11.2022

46
KD Autotrolej d.o.o., Rijeka · Odluke DKOM

Predmet: sustav najave dolaska autobusa na autobusno stajalište i programsko rješenje za mobilnu i web aplikaciju javnog prijevoza putnika

Datum: 10.11.2022

47
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 6.)

Datum: 9.11.2022

48
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluga izrade dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za KKP Rijeka

Datum: 9.11.2022

49
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: informatička oprema i računala

Datum: 9.11.2022

50
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Odluke DKOM

Predmet: usluge interneta

Datum: 9.11.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta