Poredano po:

Broj dokumenata: 1383

1
Zahtjev za priznavanje prava na privremeno uzdržavanje · službeni obrazac

Izvor: Hrvatski zavod za socijalni rad

Datum: 20.11.2023

2
Ugovor o podnajmu stana · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.10.2023

3
4
Prijedlog za korištenja prihoda od imovine djeteta radi liječenja oca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

5
Prijedlog za lišenje roditeljske skrbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

6
Prijedlog za odluku o zastupanju djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

7
Prijedlog za određivanje mjere zabrane približavanja djetetu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

8
Prijedlog za određivanje školovanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

9
Prijedlog za poduzimanje medicinskog zahvata · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

10
Prijedlog za zamjenu suglasnosti drugog bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

11
Prijedlog za zbranu ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

12
Suglasnost bračnog druga za upravljanjem bračnom stečevinom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

13
15
16
Prijedlog da se osobni odnosi s djetetom ostvaruju pod nadzorom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

17
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka maloljetne osobe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

18
Ogledni primjer odluke osnivača o prestanku javne ustanove · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.8.2023

19
Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 31.7.2023

20
Očitovanje o odbijanju preuzimanja pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

21
Odgovor na žalbu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

22
Odštetni zahtjev · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

23
Prijedlog radi dokazivanja smrti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

24
Prijedlog radi dopune rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

25
Prijedlog radi odluke o privremenim učincima rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

26
Prijedlog radi osnivanja sudskog pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

27
Prijedlog radi poništaja isprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

28
Prijedlog radi sporazumnog razvrgnuća suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

29
Prijedlog radi sporazumnog uređenja međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

30
Prijedlog radi ukidanja rješenja o proglašenju nestale osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

31
Prijedlog za dobrovoljnu procjenu i prodaju stvari · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

32
Prijedlog za dopuštenje revizije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

33
Prijedlog za proglašenje nestale osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

34
Prijedlog za ukidanje pravomoćnog rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

35
Revizija po dopuštenju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

36
Zahtjev za predaju pologa novca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

37
Žalba protiv rješenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

38
Žalba protiv rješenja o osnivanju pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

39
Žalba protiv rješenja o proglašenju osobe umrlom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

40
Prijava gubitka isprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

41
Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

42
Ugovor o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

43
Zahtjev matičnog poslodavca za prestankom obavljanja dodatnog rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

44
45
Izvješće o savjetovanju s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

46
Izrada plana savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

47
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

48
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

49
Obrazac za dostavu podataka o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

50
Obrazac - popis skupova podataka TJV (“Asset lista”) · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca