Poredano po:

Broj dokumenata: 1201

1
Brisovna tužba · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

2
Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

3
Prijedlog radi diobe zajedničkog vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

4
Prijedlog za poduzimanje posla redovne uprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

5
Prijedlog za smjenu upravitelja i postavljanje novog · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

6
Tužba plodouživatelja radi naknade nužnih popravaka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

7
Tužba radi brisanja založnog prava · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

8
Tužba radi brisanja zbog višestrukog ugovaranja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

9
Tužba radi ispunjenje osobne obveze · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

10
Tužba radi naknade štete koju je prouzročila grana s tuđeg drveta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

11
Tužba radi namirenja potraživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

12
Tužba radi opravdanja predbilježbe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

13
Tužba radi prestanka služnosti zbog neizvršavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

14
Tužba radi prestanka uznemiravanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

15
Tužba radi razvrgnuća suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

16
Tužba radi stjecanja prava vlasništva adaptacijom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

17
Tužba radi ukidanja plodouživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

18
Tužba radi ukidanja prava građenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

19
Tužba radi ukidanja služnosti puta zbog drugog prikladnog prolaza · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

20
Tužba radi zaštite od potkopavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

21
Tužba radi zaštite prava služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

22
Tužba radi zaštite prekomjernih posrednih imisija · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

23
Tužba radi zaštite založnog prava na pokretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

24
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sa stvarnim teretom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.8.2022

25
Darovanje za slučaj smrti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

26
Kupnja na pokus · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

27
Nadopuna zbog povrede dužnog uzdržavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

28
Prijedlog za osnivanje sudskog pologa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

29
Sporazum o otpustu duga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

30
Sporazum o zamjeni ispunjenja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

31
Tužba radi ispravka informacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

32
Tužba radi ispunjenja upute -asignacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

33
Ugovor o darovanju brodice · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

34
Tužba radi ispunjenja ugovorenog u korist trećeg · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

35
Tužba radi naknade štete zbog objave neistinite informacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

36
Tužba radi osporavanja ispunjene obveze poslovno nesposobne osobe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

38
Tužba radi prestanka ortaštva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

39
Tužba radi raskida ugovora zbog promjenjenih okolnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

40
Tužba radi smanjenja ugovorne kazne · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

41
Tužba radi utvrđenja da je sklopljen usmeni ugovor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

42
Ugovor o kupoprodaji s pravnom prvokupa · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

43
Ugovor o kupoprodaji s pridržajem prava vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

44
Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

45
Ugovor o nagodbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

46
Ugovor o obnovi (novaciji) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

47
Ugovor o preuzimanju duga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

48
Ugovor o prijenosu ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

49
Ugovor o uputi - asignaciji · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

50
Ugovor o zakupu poslovnog prostora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca