Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2019
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2019 do 30.9.2019

30.9.2019

Europski sud za ljudska prava odbacio zahtjev Z. Hernadija

Dana 26. rujna 2019. godine Europski sud za ljudska prava (dalje: ESLJP) objavio je odluku kojom je jednoglasno odbacio zahtjev podnositelja Zsolta Tamasa Hernadija (dalje: podnositelj) da mu je izdavanjem europskog uhidbenog naloga Republika Hrvatska povrijedila pravo na slobodu kretanja iz čl. 2. Protokola br. 4. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija). > Detalji...

27.9.2019

Novine u dostavi pismena prema Zakonu o parničnom postupku

Hrvatski sabor je donio izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) koje su objavljene u "Narodnim novinama", br. 70/2019. od 24. srpnja 2019. godine. Izmjene i dopune zakona stupile su na snagu 1. rujna 2019. godine. U ovom članku ćemo se ukratko osvrnuti na novine koje se odnose na dostavu pismena adresatima. > Detalji...

26.9.2019

Nezakonita obrada osobnih podataka suvlasnika poslovne zgrade

Izostankom informiranja podnositeljice zahtjeva, odnosno suvlasnika navedene poslovne zgrade o svrsi i ostalim bitnim okolnostima obrade njihovih osobnih podataka od strane protivnika podnositeljice zahtjeva, izostala je i njihova izričita privola za obradu osobnih podataka u predmetnu svrhu, kao jedan od nužnih uvjeta za zakonitu obradu osobnih podataka. > Detalji...

25.9.2019

Porezna zastara kao legitimno očekivanje

Pravno shvaćanje sjednice Financijskog i radnopravnog odjela Visokog upravnog suda od 4. ožujka 2016. koje glasi: "Drugostupanjsko rješenje kojim je odbijena žalba protiv prvostupanjskog rješenja o utvrđivanju porezne obveze nije nezakonito zato što je doneseno nakon nastupa apsolutnog roka zastare." u neskladu je s legitimnom svrhom instituta zastare potraživanja i čini sam institut - ne samo apsolutne zastare već i koncept zastare kao takve - bespredmetnim i bez pravnog učinka. > Detalji...

23.9.2019

Tko je treća osoba iz članka 113. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku?

Formulacija „prava trećih osoba“, sadržana u odredbi iz naslova teksta, ne odnosi se na protustranke koje su sudjelovale u prvostupanjskome upravnom postupku, već na ostale osobe u čija prava može dirati novo rješenje, doneseno primjenom instituta zamjene povodom žalbe. > Detalji...

19.9.2019

Europska povelja o korištenju umjetne inteligencije u pravosuđu

Odbor za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe (engl. Council of Europe European Commission for the efficiency of justice, skr. CEPEJ, u daljnjem tekstu: CEPEJ) na 31. plenarnoj sjednici održanoj u Strasbourgu 3. i 4. prosinca 2018. godine usvojio je prvi europski dokument kojim se definiraju etička načela koja se odnose na korištenje umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, skr. AI) u pravosudnim sustavima – Europsku povelju o korištenju umjetne inteligencije u pravosuđu (engl. European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment; u daljnjem tekstu: Povelja). > Detalji...

17.9.2019

Sud EU-a: zabrana korištenja novinskih ulomaka

Njemačka odredba o zabrani korištenja novinskih ulomaka („snippets”) u tražilicama ako to nije odobrio izdavač nije primjenjiva jer nije bila prethodno dostavljena Komisiji. Naime, riječ je o propisu koji se odnosi na uslugu informacijskog društva i, dakle, o „tehničkom propisu” nacrt kojega se mora dostaviti Komisiji. > Detalji...

16.9.2019

Dvije vrste obavijesti iz članka 42. Zakona o općem upravnom postupku

Inicijatoru pokretanja postupka po službenoj dužnosti službena osoba dostavlja obavijest bez obzira na to odluči li po konkretnoj predstavci pokrenuti postupak ili ne. Pravo izjavljivanja prigovora podnositelj ima u slučaju negativnog odgovora ili šutnje uprave. > Detalji...

13.9.2019

Neke novine u zemljišnoknjižnom postupku

S ciljem stvaranja suvremenog i cjelovitog zemljišnoknjižnog sustava kojim se u pravnom prometu nekretnina ostvaruje pravna sigurnost te zaštita vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama, 6. srpnja 2019. stupio je na snagu novi Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 63/2019. – dalje u tekstu Zakon), čime je prestao važiti njegov istoimeni prethodnik iz 1996. godine. > Detalji...

12.9.2019

Pravo člana udruge na sudsku zaštitu

Ustavni sud Republike Hrvatske: podnositelj tužbe kao član udruge tuženika kojem je članstvo u udruzi prestalo odlukom udruge, a koji smatra da je ta odluka protivna statutu udruge, ima pravo na sudsku zaštitu. > Detalji...

11.9.2019

Odvjetnici u cloud-u?

Posljednjih nekoliko godina, sve više odvjetnika koristi neku vrstu cloud usluga. Istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama, Am Law 200, pokazalo je da preko 50% odvjetničkih društava koristi cloud. > Detalji...

10.9.2019

Sud EU-a: Pružanje podataka o lokaciji pozivatelja

Poduzeća za telekomunikacije moraju tijelu koje zaprima hitne pozive na broj „112” besplatno prenijeti podatke koji omogućuju utvrđivanje lokacije pozivatelja. Države članice moraju osigurati provođenje te obveze čak i ako mobilni telefon nema SIM karticu. > Detalji...

9.9.2019

Što (ni)je aktivno neizvršenje presude upravnog suda?

U praksi je ponekad komplicirano razgraničiti aktivno neizvršenje presude upravnog suda (kada tužitelj može odlučiti hoće li pokrenuti novi upravni spor ili postupak za izvršenje presude) od razloga koji se ne mogu smatrati podlogom za pokretanje postupka izvršenja, iako daju osnovu za pokretanje novog spora. > Detalji...

5.9.2019

Smjernice za zaštitu osobnih podataka kod provođenja videonadzora

Europski odbor za zaštitu podataka (eng. European Data Protection Board, dalje: Odbor) tijelo je Unije osnovano Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, zaduženo za praćenje i osiguravanje dosljedne primjene Uredbe. U srpnju ove godine izdane su Smjernice broj 3/2019. o obradi osobnih podataka putem videouređaja te se u tekstu daje kratak pregled najbitnijih dijelova. Smjernice su otvorene za javnu raspravu do 9. rujna 2019. > Detalji...

4.9.2019

Upravni postupak: izjavljivanje žalbe protiv neuredno dostavljenoga prvostupanjskog rješenja

Analizirano je pitanje treba li, kada je stranka upoznata sa sadržajem rješenja mimo uredne dostave, žalbu stranke razmotriti, ili je odbaciti, uz mogućnost da stranka zatraži urednu dostavu rješenja. > Detalji...

2.9.2019

Pitanje ne bis in idem pred Sudom Europske unije

Kazneno načelo ne bis in idem i potencijalna povreda tog načela, nakon bogate prakse hrvatskih redovnih sudova, Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava razmotrena je i pred Sudom Europske Unije (u daljnjem tekstu: Sud EU-a), između ostalog i u povodu pitanja koje je tom tijelu postavio Županijski sud u Zagrebu na temelju članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (Ugovor o funkcioniranju Europske unije izmijenjen je i dopunjen Lisabonskim sporazumom, koji je stupio na snagu dana 1. prosinca 2009.). > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite