Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Studeni 2016
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.11.2016 do 30.11.2016

30.11.2016

Tko snosi trošak odvjetnika kao punomoćnika radničkog vijeća u parničnom postupku?

Radničko vijeće značajno je za očuvanje radničkih prava. Čine ga osobe koje su izabrane da bi štitile i promicale prava radnika, iako najčešće nemaju znanja potrebna za rješavanje svih pitanja koja se pojavljuju u vezi njihovog djelovanja. Stoga je člankom 154. st. 4. i 5. Zakona o radu određeno da radničko vijeće može zatražiti mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga, a koji troškovi terete poslodavca u skladu sa sporazumom sklopljenim između poslodavaca i radničkog vijeća. > Detalji...

28.11.2016

Značaj prekršajnopravnog sudovanja

Budući da je u zadnje vrijeme, kako u stručnim tako i u nestručnim krugovima, vrlo aktualno pitanje sudbine prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, potrebno je nešto više reći o značaju prekršajnopravnog sudovanja kao dijela pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Naime, prema ideji relevantnih aktera toga sustava, prvostupanjski prekršajni sudovi trebali bi biti spojeni s općinskim sudovima, dok se u odnosu na sudbinu Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, spominje više kombinacija. > Detalji...

25.11.2016

Javnobilježnička tajna

Između javnog bilježnika i stranke postoji poseban odnos povjerenja koji se očituje kao profesionalna, javnobilježnička tajna. Povreda javnobilježničke tajne nastaje kad su na bilo koji način, neovlaštenim osobama, učinjeni dostupnima povjerljivi podaci. > Detalji...

23.11.2016

(Ne)zaobilaženje tzv. socijalnih kriterija prilikom otkaza

Nerijetko radni sporovi, zbog inače opravdanog poslovno uvjetovanog otkaza poslodavca, završavaju nepovoljno za poslodavca i to isključivo iz razloga nepridržavanja ili zaobilaženja socijalnih kriterija prilikom otkazivanja ugovora o radu. U nastavku donosimo recentne oblike kršenja tih kriterija. > Detalji...

22.11.2016

Vođenje evidencije o zaposlenima u javnom sektoru

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima stupio je na snagu i primjenjuje se od 28. ožujka 2015. Njime se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima, ako to drugim propisom nije drukčije uređeno. Naime, postoji nekoliko propisa koji pitanja evidencije o radnicima uređuju drukčije nego Pravilnik. > Detalji...

21.11.2016

Što je moral društva i kako utvrditi njegovu povredu kao razlog ništetnosti ugovora

Prema članku 322. Zakona o obveznim odnosima ništetan je onaj ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. > Detalji...

18.11.2016

Sudski postupak stečaja potrošača

Nakon postupka stečaja potrošača pred Financijskom agencijom, kada izvansudski sporazum nije sklopljen, provodi se hitan postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište. > Detalji...

17.11.2016

Kome se isplaćuje zajednička pričuva koju su utužili suvlasnici zgrade

Zajednička pričuva je, prema članku 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, zajednička, namjenski vezana imovina svih suvlasnika nekretnine koja je namijenjena za pokriće troškova održavanja i za poboljšanje nekretnine kao i za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove. > Detalji...

16.11.2016

Je li subjektivna (emotivna) vezanost za nekretninu ozbiljan razlog za razvrgnuće isplatom?

Načini i pravila razvrgnuća suvlasničke zajednice regulirani su odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Što se tiče načina razvrgnuća, člankom 46. toga Zakona propisano je da suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama mogućega i dopuštenoga. > Detalji...

14.11.2016

Načelna stajališta Ustavnog suda o nekim spornim pitanjima upravnog spora

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom i rješenjem broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. ukinuo, s odgodnim učinkom, članak 79. Zakona o upravnim sporovima. U istoj odluci dana su i neka načelna stajališta o zastupanju upravnih tijela u upravnim sporovima, kao i o primjeni postupovnih propisa u upravnom sporu nakon izmjena zakona. Stoga ćemo ovim člankom dati prikaz tih stajališta koja imaju jednaki značaj kao i ona prikazana u radu o ukidanju članka 79. ZUS-a. > Detalji...

11.11.2016

Prestanak stalnog boravka stranaca u praksi Ustavnog suda

Stalni boravak stranaca je pravni pojam iz važećeg Zakona o strancima. U hrvatsko pravo pojam stalni boravak prvi je puta uveden kao trajno nastanjenje i to Zakonom o kretanju i boravku stranaca. U deset godina važenja toga Zakona oblikovala se praksa upravnog postupka izdavanja rješenja o odobrenju trajnog nastanjenja, a na taj upravni postupak značajno je utjecala odluka Ustavnog suda broj: U-III/660/1998 od 20. siječnja 1999. > Detalji...

10.11.2016

Legalizacija i zgrada izgrađena na međi

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pruža svim bespravnim graditeljima (osim onima koji su gradili na Zakonom izuzetim područjima) da na relativno brži i svakako jeftiniji način legaliziraju svoju bespravno sagrađenu građevinu. > Detalji...

9.11.2016

Pravo na godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

Novi Zakon o radu izazvao je dosta nedoumica i dvojbi u praksi, a vezano uz uređenje godišnjih odmora i to osobito kod pitanja ima li radnik pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, kada stječe pravo na godišnji odmor, na koliko dana godišnjeg odmora radnik ima pravo ako se zaposli u jednoj kalendarskoj godini, a radni odnos mu prestane u sljedećoj, u koliko dijelova radnik može/smije koristiti svoj godišnji odmor i kakav je sve dogovor oko toga dopušten s poslodavcem i sl. > Detalji...

7.11.2016

Zimska oprema cestovnih motornih vozila

Stanje cesta u zimskim uvjetima, osobito u okolnostima postojanja snježnih padalina i stvaranja poledice, jedan je od osnovnih faktora koji utječe na sigurnost prometa na cestama u zimskom razdoblju. Budući da nam predstoji vrijeme zimskih uvjeta na cestama, u članku ćemo reći nešto više o zimskoj opremi cestovnih motornih vozila. > Detalji...

4.11.2016

Građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu

U vezi primjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u praksi se pojavilo pitanje je li za postavljanje kioska do 12 m² izvan javne površine (javnog dobra), tj. na zemljištu u privatnom vlasništvu u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti potrebno ishoditi odobrenje nadležnog tijela za njegovo postavljanje ili je takav objekt moguće postaviti samo uz odobrenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave? > Detalji...

2.11.2016

Je li radnik dužan odazvati se pozivu poslodavca radi vraćanja na rad po presudi, iako sudska odluka još nije pravomoćna?

U radnopravnoj praksi, vezano uz prestanak ugovora o radu, važno mjesto imaju parnice iz radnog odnosa koje radnici svakodnevno pokreću protiv odluke poslodavca o prestanku radnog odnosa radnika i, posljedično, vraćanja radnika na rad nakon, za radnika, uspješno okončane parnice. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite