Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2017 do 30.9.2017

29.9.2017

Ne bis in idem – A. i B. protiv Norveške

Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu A. i B. protiv Norveške osigurala je dopunu već postojećih načela iz presude Zolotukhin protiv Rusije te je dodatno obrazložila što znači dvostruko suđenje ili kažnjavanje u slučaju vođenja paralelnih postupaka (bis). > Detalji...

28.9.2017

Naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije

Novi Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije stupio je na snagu 20. srpnja 2017. Novost je odredba prema kojoj predstojnik ureda državne uprave u županiji odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba posebnom odlukom određuje službene prostorije za sklapanje braka. > Detalji...

26.9.2017

Način isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u gotovu novcu i neoporezivi iznos(i)

U vezi načina isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora, konkretno mogućnosti isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u gotovu novcu, u praksi su se nedavno pojavili određeni prijepori, zbog čega je Ministarstvo financija dalo svoje mišljenje. Pojašnjen je i utjecaj ovršnog postupka na mogućnost isplate regresa. > Detalji...

25.9.2017

Činjenica srodstva u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji

Činjenica srodstva je bitna pravna činjenica u različitim propisima, pa tako i u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Na prvi pogled ta se činjenica ne ukazuje složenom, no, u praksi njezino razmatranje, posebno utvrđivanje stupnja određenog srodstva, može stvoriti probleme i tužiteljima i sucima u prekršajnom postupku, osobito u vezi primjene odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. > Detalji...

22.9.2017

Vlastoručna oporuka

Vlastoručna (holografska) oporuka jest ona oporuka koju je oporučitelj napisao svojom rukom te ju je vlastoručno potpisao. Za tu vrstu oporuke nisu potrebne druge formalnosti kao što su datum oporuke, ovjera potpisa ili svjedoci. > Detalji...

21.9.2017

Sud Europske unije – obveza pružanja informacija financijskih institucija kod odobravanja kredita u stranoj valuti

Kada financijska institucija odobrava kredit u stranoj valuti, ona mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija kako bi mu omogućila donošenje razborite i informirane odluke. Pružatelj usluga dotičnom potrošaču tako mora priopćiti sve relevantne informacije kako bi on mogao ocijeniti ekonomske posljedice takve odredbe na svoje financijske obveze. > Detalji...

20.9.2017

Novosti u Zakonu o državnim potporama

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (Narodne novine, br. 69/17) osigurane su potrebne pretpostavke za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o financiranju Europske unije. Zakon je u primjeni od 22. srpnja 2017. > Detalji...

18.9.2017

Ovrha na plaći po pristanku ovršenika

Ustavni sud je odlukom broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. ukinuo članak 26. stavak 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, koji uređuje dopuštenost ovrhe na plaći ili drugom primanju, a propisivao je da se ovrha može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona bez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zaplijene plaće. Stoga donosimo pregled propisa koji su uređivali mogućnost davanja izjava kojima se dopušta zapljena plaće te iznosa do kojega je ovrha bila moguća. > Detalji...

15.9.2017

Ustavni sud RH: Ministar nije ovlašten pravilnikom propisivati obvezu rada liječnika za matičnu ustanovu nakon specijalizacije

Ustavni sud je odlukom broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017. ukinuo odredbe prema kojima su liječnici obvezni, nakon završene specijalizacije, vratiti se u zdravstvenu ustanovu koja im je financirala specijalističko usavršavanje i odraditi godine provedene na usavršavanju u toj zdravstvenoj ustanovi. Naime, ako liječnici nakon završene specijalizacije nisu ispunili ugovornu obvezu rada za ustanovu koja im je plaćala troškove specijalističkog usavršavanja, morali su naknaditi štetu toj ustanovi. > Detalji...

14.9.2017

Sud Europske unije: donošenje hitnih mjera u području hrane na temelju načela predostrožnosti

Države članice mogu donijeti hitne mjere u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje jedino ako je očito da postoji ozbiljan rizik za zdravlje ili okoliš. > Detalji...

13.9.2017

Djelovanje sindikalnih povjerenika kod poslodavca i ostvarivanje naknade za njihov rad kao članova radničkog vijeća

Prema članku 187. stavak 1. Zakona o radu, sindikati samostalno odlučuju o načinu njihova zastupanja kod poslodavca. Ako kod poslodavca djeluje sindikat u koji je učlanjeno pet ili više zaposlenih radnika, taj sindikat ima pravo imenovati sindikalnog povjerenika koji će zastupati prava i interese zaposlenih radnika. > Detalji...

11.9.2017

Uloga "prijateljskog rješenja" kod zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Pravo na suđenje u razumnom roku jedno je od prava koje jamče Konvencija (čl. 6.) i Ustav RH (čl. 29. st. 1). Nagodbe između tuženih država i podnositelja zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava, kolokvijalno nazvane "prijateljska rješenja" (friendly settlement), dodatni su mehanizam zaštite pravičnog suđenja koji često prethodi zaštiti u matičnoj zemlji članici ili pak, radi pravičnih naknada na čiju je isplatu obvezana tužena država, u bitnom utječu na ažurnost u postupanju pravosudnih tijela prilikom okončanja redovnog sudskog postupka. > Detalji...

8.9.2017

Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja

Zakonom o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja u pravni poredak RH prenesena je Direktiva br. 2014/104 Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije. Zakon je donesen sa svrhom postizanja ravnoteže između javne i privatne provedbe prava tržišnog natjecanja i postizanja ujednačenosti materijalnih i procesnih pravila u ostvarivanju prava na naknade štete po osnovi povrede prava tržišnog natjecanja. > Detalji...

7.9.2017

Dokaz o znanju stranog jezika u postupku zapošljavanja

Zakonom o radu, kao općim propisom kojim su u Republici Hrvatskoj uređeni radni odnosi, nije reguliran institut javnog natječaja, kao ni uvjeti za njegovo provođenje, već to može biti propisano posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca. > Detalji...

6.9.2017

Novine u Zakonu o osobnom imenu

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu stupio je na snagu 27. srpnja 2017. i njime je, među ostalim, propisano postupanje u slučaju kada roditelji nisu u zakonskom roku odredili osobno ime djetetu. Također, životnim partnerima omogućeno je da se nakon prestanka životnog partnerstva mogu vratiti na prezime koje su imali prije sklapanja životnog partnerstva. > Detalji...

4.9.2017

Nova Uredba o e-privatnosti

Nakon provedene javne rasprave, Komisija EU je u siječnju ove godine uputila u zakonodavnu proceduru prijedlog nove Uredbe o e-privatnosti (Uredba o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama) (COM (2017) 10 final) koja bi trebala zamijeniti važeću Direktivu o e-privatnosti. > Detalji...

1.9.2017

Naknada štete zbog ukinute građevinske dozvole

U sudskoj praksi odlučivalo se i o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu koja građanima, pravnim osobama ili drugim strankama nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u povjerenim im poslovima. Osobito su zanimljivi slučajevi izdavanja građevinske dozvole gdje su moguće velike materijalne štete ako su nadležna tijela nepravilno postupala. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite