Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Listopad 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.10.2017 do 31.10.2017

30.10.2017

Dnevni i tjedni odmor u tijeku službenog puta

Službeni put možemo definirati kao obavljanje ugovorenih poslova na lokaciji koja je različita od one na kojoj radnik redovito i uobičajeno radi. Taj put, po prirodi stvari, podrazumijeva osim obavljanja poslova za poslodavca, i putovanje. Putovanje se, pak, veže uz razne naknade, ovisno o tome koliko put traje i u koji dan se, s obzirom na uobičajeni tjedni raspored, putovanje odvija. > Detalji...

27.10.2017

Elektronički porezni nadzor

Ubrzana informatizacija u poslovanju poduzetnika omogućila je upravljanje i kontrolu vlastitog poslovanja uporabom elektroničkih poslovnih aplikacija. Paralelno s razvojem aplikacija u poslovanju razvijani su i alati za analizu poslovnih sustava koji se upotrebljavaju u reviziji, controllingu i drugim područjima analize poslovanja, kao i u poreznom nadzoru. Danas je primjena aplikacija za praćenje poslovanja vrlo široka, od jednostavnijih za potrebe fizičkih osoba, malih tvrtki, pa do integralnih aplikacija za velike tvrtke, koje pokrivaju cjelokupno poslovanje. > Detalji...

26.10.2017

Sud Europske unije - prijenos registriranog sjedišta u drugu državu članicu

Države članice ne mogu nametati obvezu likvidacije društvima koja žele prenijeti svoje registrirano sjedište u drugu državu članicu. Prijenos registriranog sjedišta takvog društva bez prijenosa njegova stvarnog sjedišta potpada pod slobodu poslovnog nastana zaštićenu pravom Unije. > Detalji...

25.10.2017

Novi Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbina na ponešto drugačiji način od svog prethodnika regulira prava radnikau slučaju stečaja poslodavca. Na temelju toga Zakona donesen je i novi Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca koji je stupio na snagu 21. rujna 2017. i propisuje sadržaj obrasca te način podnošenja i dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti obrascu. > Detalji...

23.10.2017

Kaznena djela kao zapreke za prijam u službu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim posebnim zakonima, propisane su zapreke za prijam u službu/u radni odnos, među kojima su i određena kaznena djela. Jesu li odredbe toga Zakona kojima bi trebalo onemogućiti prijam osoba pravomoćno osuđenih za propisana kaznena djela, kao i odredbe o javnim natječajima, dovoljno određene da se njihovom dosljednom primjenom zaista otklanja mogućnost prijma u službu tih osoba? > Detalji...

20.10.2017

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Republika Hrvatska u svome vlasništvu osim nekretnina posjeduje i imovinu u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima. Kao i svakom drugom imovinom, dionicama i poslovnim udjelima država nastoji upravljati i raspolagati na odgovoran način. Da bi ispunila ulogu odgovornog vlasnika, Republika Hrvatska je člankom 24. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ustrojila Centar za restrukturiranje i prodaju. > Detalji...

18.10.2017

Zahtjev za sudski raskid ugovora o radu kao akcesorni zahtjev u tužbi radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu

Sudski raskid ugovora o radu je česta pojava u pravnoj praksi radnih sporova. Taj institut propisan je sa svrhom da se radniku, pod uvjetom da se pobijana odluka o otkazu ugovora o radu poslodavca proglasi nezakonitom, omogući da istakne zahtjev sudu za raskidom radnog odnosa ako mu nije prihvatljivo nastaviti radni odnos. > Detalji...

16.10.2017

Zaštita statusa i prava udovice hrvatskog branitelja

Prema aktualnoj praksi upravnih sudova u prvom i drugom stupnju te Ustavnog suda Republike Hrvatske, udovice hrvatskih branitelja Domovinskog rata u brojnim predmetima zatražile su priznanje svojeg statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno ponovnu uspostavu tog statusa, kao i prava koja im taj status de lege lata osigurava, iako su naknadno sklopile novi brak. > Detalji...

13.10.2017

Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima

Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom stupio je na snagu 29. srpnja 2017. Zakon uređuje ugovore o kreditu, ugovore o zajmu ili druge ugovore kojima je neovlašteni vjerovnik odobrio dužniku određeni iznos novca, a dužnik se obvezao plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je to ugovoreno. > Detalji...

11.10.2017

Primjena i trajanje ugovorne zabrane natjecanja

Ugovor radnika s poslodavcem o ugovornoj zabrani natjecanja ograničenog je trajanja i ne obvezuje radnika ako iz njega ne proizlazi da mu je svrha zaštita opravdanih poslovnih interesa poslodavca odnosno ako se njime s obzirom na svrhu i vrijeme zabrane znatno ograničava rad i napredovanje radnika. > Detalji...

9.10.2017

Građevine na pomorskom dobru

Kompleksnost problematike građevina na pomorskom dobru vezana je prvenstveno uz vlasničkopravni aspekt samog pomorskog dobra, a zatim i uz status građevina, na koji se nadovezuje niz dvojbi vezanih uz pitanje gdje se (na pomorskom dobru) može graditi, pretvorbu na pomorskom dobru, nesrazmjer između proklamiranog zakonskog nevlasničkog koncepta pomorskog dobra i zatečenog stanja, ulaganja koja su tijekom proteklih desetljeća na tom dijelu izvršena, pitanje naknade za objekte sagrađene na pomorskom dobru, bespravnu gradnju i niz drugih, od kojih su neka pronašla odgovore, a dijelom tek trebaju biti razriješena s dogmatskog i aplikativnog stajališta. > Detalji...

6.10.2017

Nepropisno odvođenje djeteta u drugu državu od strane jednog roditelja

Kod razvoda braka u kojem su bračni drugovi različitog državljanstva jedan od roditelja može postupiti protivno sudskoj odluci o sadržaju roditeljske skrbi odnosno skrbništva i dijete odvesti iz države njegova prebivališta. Roditelj koji nepropisno odvede dijete nerijetko odlazi u zemlju svog podrijetla i u okviru drugog pravnog sustava nastoji ostvariti zaštitu svog interesa da zadrži dijete. Postupanje nacionalnih sudova EU u takvim situacijama propisano je međunarodnim pravom (Konvencijom) i europskim zakonodavstvom (Uredbom). > Detalji...

5.10.2017

Višestruko otuđenje nekretnine i stjecanje prava vlasništva

Ako prodavatelj raspolaže istom nekretninom u dva različita pravna posla, postavlja se pitanje tko u tom slučaju stječe vlasništvo nekretnine. U jednom sudskom postupku bilo je riječi o otuđenju iste nekretnine ugovorom o doživotnom uzdržavanju, s jedne strane, i ugovorom o darovanju, s druge strane. > Detalji...

3.10.2017

Upravni spor – u kojim slučajevima bi drugostupanjskom sudu trebalo dati ovlast vraćanja predmeta upravnom sudu?

Drugostupanjski sud u upravnom sporu, kada usvaja žalbu podnesenu protiv prvostupanjske presude, zasad nema ovlast ujedno vratiti predmet na ponovni postupak upravnom sudu. U tekstu su izneseni razlozi u odnosu na koje smatramo da bi drugostupanjski sud trebao imati kasacijske ovlasti, kao i razlozi za koje držimo da ne bi mogli činiti razložnu podlogu za propisivanje takvih ovlasti. Razmatranje polazi od potrebe uzimanja u obzir posebnosti upravnog spora u odnosu na druge vrste sudskih postupaka, te izbjegavanja „preslikavanja“ normativnih solucija iz drugih sudskoprocesnih zakona koje nisu svrhovite u upravnom sporu.

> Detalji...

2.10.2017

Dodatni rad i godišnji odmor

Važeći Zakon o radu unio je neke značajne novine u radne odnose, a jedna od njih odnosi se na mogućnost dopunskog tj. dodatnog rada u radnom odnosu i to pored činjenice da radnik već radi redovnu punu satnicu, u punom ili, kod nekoliko poslodavaca, u nepunom radnom vremenu. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite