Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Siječanj 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.1.2018 do 31.1.2018

31.1.2018

Sud Europske unije - sudska nadležnost u potrošačkim stvarima

Sudska nadležnost u potrošačkim stvarima ne primjenjuje se na tužbu koju je potrošač podnio pred sudom mjesta svojeg domicila ne samo radi isticanja vlastitih zahtjeva, već i radi isticanja ustupljenih zahtjeva drugih potrošača s domicilom u istoj državi članici, u drugim državama članicama ili u trećim zemljama. > Detalji...

29.1.2018

Prikaz izmjena Zakona o minimalnoj plaći

Na posljednjem zasjedanju Hrvatskog sabora u 2017. godini donesen je Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 130/17), koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Budući da taj Zakon na novi način definira pojam odnosno sastavne elemente minimalne plaće, a uvažavajući činjenicu da mnogi radnici u Republici Hrvatskoj za obavljeni rad primaju minimalnu plaću, u nastavku dajemo prikaz novina u Zakonu o minimalnoj plaći. > Detalji...

26.1.2018

Prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom

U saborskoj proceduri je Prijedlog zakona kojim se iznova mijenja zakonodavni okvir upravljanja državnom imovinom. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu 30. srpnja 2013., odlazi u povijest, a na njegovo mjesto vrlo vjerojatno dolazi Zakon o upravljanju državnom imovinom. Zakon istog imena i namjene bio je na snazi od 1. siječnja 2011. do 30. srpnja 2013. odnosno do stupanja na snagu trenutno važećeg zakona. > Detalji...

25.1.2018

Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine

Sudska zaštita već stečenog prava vlasništva uređena je u samo sedam članaka Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (članak 161. do 167.). U području stvarnog prava može se pojaviti problem utvrđenja stjecanja i zaštite prava vlasništva koje se proteže na dio veće katastarske čestice, ali koji dio nije suvlasnički određen, te problem mogućnosti provedbe presuda iz takvih parničnih postupaka u zemljišnim knjigama. > Detalji...

23.1.2018

Normativne posljedice tzv. neformalnog ili faktičnog prijenosa ugovora o radu

U praksi često jedno društvo s drugim ne napravi formalan prijenos poduzeća ili dijela poduzeća zajedno sa zatečenim radnicima odnosno ugovorima o radu, već jednostavno kupi nekretnine i pokretnine podružnice drugog konkurentskog društva (koje se najčešće bavi sličnom djelatnošću). U toj situaciji postavlja se pitanje mogu li radnici kao zaposlenici prijašnjeg poslodavca potraživati posebna prava koja su imali u ugovorima o radu s prethodnim poslodavcem. > Detalji...

22.1.2018

Utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice

Pravno uređenje izvanbračne zajednice u hrvatskom pravu ne daje jedinstven odgovor na pitanje što je izvanbračna zajednica. Propisi koji utvrđuju različite pretpostavke postojanja i načine dokazivanja izvanbračne zajednice i neujednačeni odgovori koje o tim pitanjima daje sudska praksa, nedvojbeno upućuju na zaključak da postoji pravna nesigurnost kada je u pitanju pravna zaštita osoba u izvanbračnoj zajednici. > Detalji...

19.1.2018

Propust suda ili javnog bilježnika u rješenju o nasljeđivanju

Propusti ili greške državnih tijela ne mogu ići na štetu stranaka, stoga niti propust nadležnih tijela prilikom provođenja ostavinskog postupka na način da se nasljednika ne uputi na neko nasljedno pravo koje mu pripada ili mu se to nasljedno pravo ne unese u rješenje o nasljeđivanju, ne može ići na štetu nasljednika. > Detalji...

17.1.2018

Izmjene Zakona o radu

Nakon gotovo tri i pol godine primjene Zakona o radu (NN br. 93/14), Hrvatski sabor donio je prvu izmjenu toga Zakona koja je bila očekivana i u stručnoj javnosti najavljivana. Zakon o izmjenama Zakona o radu (NN br. 127/07) stupio je na snagu 28. prosinca 2017. > Detalji...

15.1.2018

Promjena sudske prakse nakon presude Statileo protiv Hrvatske

Predmet Statileo protiv Hrvatske zahtijeva od Republike Hrvatske niz radnji i postupaka kako bi se povrede koje su utvrđene tom presudom ispravile. U članku se daje prikaz dva predmeta te načina na koji su sudovi izmijenili svoju dosadašnju praksu glede zaštićene najamnine u slučaju kada zaštićeni najmoprimci raspolažu kakvom drugom nekretninom u kojoj bi potencijalno mogli stanovati odnosno prodati je radi zadovoljenja svojih stambenih potreba kupnjom kakve druge nekretnine. > Detalji...

11.1.2018

Zakon o općem upravnom postupku: obustava postupka po izvanrednim pravnim lijekovima

U nedostatku izričitih odredbi Zakona o općem upravnom postupku, postupak povodom izvanrednoga pravnog lijeka može biti obustavljen primjenom normi toga Zakona koje se odnose na obustavu „klasičnoga“ upravnog postupka, kada je takva norma adekvatna u pogledu odnosnoga izvanrednog pravnog lijeka. > Detalji...

9.1.2018

Pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog povrede prava osobnosti djeteta

U jednom postupku radi naknade štete kao sporno javilo se pitanje može li oštećenik koji je dijete, zbog svoje životne dobi pretrpjeti duševne boli zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva. Zbog negativnog odgovora drugostupanjskog suda na to pitanje i odbačaja revizije od strane Vrhovnog suda, slučaj je završio pred Ustavnim sudom koji je ustavnu tužbu usvojio, ukinuo odluke redovnih sudova i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno suđenje. > Detalji...

8.1.2018

Dokazivanje diskriminacije u odnosu na kolege na istom radnom mjestu

Ako stranka u sudskom ili drugom postupku tvrdi da je povrijeđeno njezino pravo na jednako postupanje prema odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, dužna je učiniti vjerojatnim da je došlo do diskriminacije. Teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije leži na protivnoj stranci. > Detalji...

5.1.2018

Sudjelovanje stranke u postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje porezom na dohodak

Izvori dohotka, propisani Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16), su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka, s time da je porezni obveznik fizička osoba koja ostvaruje dohodak. > Detalji...

4.1.2018

Uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi

Nakon nedavno objavljenog kraćeg članka o novom Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u kojem je bilo riječi o zabrani iskorištavanja značajne pregovaračke snage, u nastavku donosimo prikaz ostalih odredbi toga Zakona koji je stupio na snagu 7. prosinca 2017. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite