Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Lipanj 2016
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.6.2016 do 30.6.2016

30.6.2016

Utjecaj odluke o vraćanju poslovne sposobnosti na valjanost ugovora

Postojanje sudske odluke o vraćanju poslovne sposobnosti neposredno prije sklapanja ugovora ne utječe na njegovu pravnu valjanost ako ugovaratelj, kojem je tom odlukom vraćena poslovna sposobnost, nije bio sposoban za rasuđivanje jer nije bio u stanju shvatiti značaj i pravne posljedice sklopljenog ugovora niti smisleno upravljati svojim postupcima. > Detalji...

28.6.2016

Zasnivanje radnog odnosa osoba s invaliditetom

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom štite se prava osoba s invaliditetom i potiče se njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje i to na osnovi obveznih kvota propisanih tim Zakonom te na osnovi prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima koje poslodavci moraju poštovati. > Detalji...

27.6.2016

Pravo na povrat uplaćenog vodnog i komunalnog doprinosa u slučaju odustanka od gradnje

U području gradnje u praksi se može dogoditi da investitor ishodi građevinsku dozvolu, ali zatim odustane od gradnje (nije prijavio ni započeo gradnju) te želi da mu se vrati iznos koji je uplatio za komunalni i vodni doprinos. Osim toga, u jednom je slučaju stranka-investitor nadležnom tijelu podnijela zahtjev za poništenjem, odnosno ukidanjem pravomoćne građevinske dozvole pa se tada, osim pitanja u vezi povrata navedenog iznosa, postavlja i pitanje može li se to učiniti na način kako to traži stranka? > Detalji...

24.6.2016

Presuda kojom se nadomješta ugovor o najmu stana zaštićenog najmoprimca

Prema članku 33. stavak 3. Zakona o najmu stanova ako vlasnik stana u propisanom roku nije sklopio ili je odbio sklopiti ugovor o najmu stana, zaštićeni najmoprimac mogao je tražiti od suda donošenje presude koja će zamijeniti taj ugovor. Vezano uz ishođenje takve presude, dajemo prikaz sudske odluke u kojoj se navodi što ona mora sadržavati da bi zamijenila ugovor o najmu. > Detalji...

23.6.2016

Prijedlog širenja aktivne legitimacije u objektivnom upravnom sporu

Objektivnim upravnim sporom naziva se ocjena zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu službu (članak 3. stavak 2. i članak 83.-88. Zakona o upravnim sporovima), uspostavljena stupanjem Zakona o upravnim sporovima na snagu, tj. 1. siječnja 2012. > Detalji...

20.6.2016

Tijelo nadležno za rješavanje žalbi protiv rješenja o naknadi za legalizaciju

Postupci legalizacije nezakonito izgrađenih nekretnina i dalje su aktualni, jer su mnogi još u tijeku i čeka se donošenje prvostupanjskih rješenja. Sastavni dio postupka legalizacije je i plaćanje tzv. kazne odnosno naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. > Detalji...

16.6.2016

Rodiljni i roditeljski dopust osoba na stručnom osposobljavanju za rad

Otkad je u pravni život uvedeno stručno osposobljavanje za rad, budući da se radi o mladim ljudima koji koriste tu mjeru, u praksi su se pojavila pitanja vezana uz pravo na trošak prijevoza, pravo na godišnji odmor te pravo na rodiljni i roditeljski dopust, o kojima ćemo nešto više reći u nastavku. > Detalji...

15.6.2016

Rad za opće dobro – iznimke

Nakon što u roku za prisilnu naplatu nije uspjela naplata novčane kazne putem FINA-e, sud mjesta prebivališta osuđenika (sud izvršenja), temeljem članka 152. stavak 6. Prekršajnog zakona, donosi rješenje kojim novčanu kaznu zamjenjuje radom za opće dobro. Međutim, u određenim slučajevima, neplaćena novčana kazna neće se zamijeniti radom za opće dobro. > Detalji...

14.6.2016

Početak tijeka roka za sudsku zaštitu protiv odluke poslodavca ako je radnik podnio više zahtjeva za zaštitu prava

U radnim odnosima uvijek je potrebno paziti na rokove osobito rokove za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava poslodavcu i za podnošenje tužbe sudu. U jednom sudskom predmetu razmatralo se od kada se računa početak tijeka roka za podnošenje tužbe sudu u slučaju ako je radnik poslodavcu podnio više od jednog zahtjeva za zaštitu prava. > Detalji...

10.6.2016

Troškovi ostavinskog postupka kod javnog bilježnika

Nasljednici su dužni snositi troškove ostavinskog postupka razmjerno vrijednosti naslijeđene imovine, osim ako se međusobno drugačije ne sporazume. > Detalji...

9.6.2016

Povreda ustavnog prava na pristup sudu - formalna ispravnost privatne tužbe

U postupcima po privatnoj tužbi ne postoji procesna radnja prethodnog ispitivanja osumnjičenika, odnosno ne predviđa se obveza prethodnog ispitivanja okrivljenika, pa inzistiranje redovnih sudova na doslovnoj primjeni svih pretpostavki propisanih za podizanje optužnice, uključujući i prethodno ispitivanje okrivljenika, sve osobe koje su potencijalni privatni tužitelji faktično onemogućava u podnošenju privatne tužbe. > Detalji...

7.6.2016

(Ne)dopuštenost i (ne)postojanje instituta privremenog udaljenja radnika u Zakonu u radu

Smisao odredbe članka 150. stavak 10. Zakona o radu je zaštita poslodavca od skrivljenog ponašanja radnika, a ona u vrlo mogućim i životnim situacijama potrebe hitnog privremenog udaljenja radnika nakon i zbog osobito teške povrede radne obveze, mora biti učinjena odmah da bi se ostvario njezin pravni i praktični smisao. > Detalji...

6.6.2016

Doseg primjene Zakona o radu na direktora podružnice trgovačkoga društva

Prema članku 4. stavak 3. i 4. Zakona o radu fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. U praksi se u vezi pitanja primjene propisa na upravljački kadar postavilo pitanje– je li direktor podružnice osoba koja je ovlaštena voditi poslove poslodavca? > Detalji...

3.6.2016

Stečajni postupak nad udrugom

Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 36. stavak 3. predviđa mogućnost stečajnog postupka nad udrugom, a posebno je istaknuto da je stečaj udruge i jedan od mogućih razloga prestanka njezina postojanja (članak 48. Zakona). Zbog velikog broja registriranih udruga u Republici Hrvatskoj i sve češćih otvaranja stečajnih postupaka nad njima, analizirat ćemo specifičnosti postupka stečaja nad udrugom. > Detalji...

2.6.2016

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova kojim se drugačije uređuje status zaštićenih najmoprimaca

Nedavno je na portalu Ministarstva uprave e-Savjetovanja objavljen tekst Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova čime je započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo do 1. lipnja 2016. Riječ je o propisu koji je Republika Hrvatska već trebala donijeti i to barem iz dva razloga o kojima više u nastavku. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite