Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Arhiv: Svibanj 2018
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.5.2018 do 31.5.2018

30.5.2018

Pokretanje postupka na prijedlog primarnog liječnika u smislu odredaba Zakona o općem upravnom postupku

Ponuđen je odgovor na pitanje na koji se način, u svjetlu regulacije općega upravnog postupka, smatra pokrenutim postupak na prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite prema članku 123. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju. > Detalji...

28.5.2018

Stvarna nadležnost prema članku 76. Zakona o trgovini

Nadležnost (competentia) možemo definirati kao pravo i dužnost postupanja u određenim pravnim stvarima i na određenom području. Iz takve definicije razvidno je da nadležnost možemo podijeliti na stvarnu nadležnost (competentia ratione materiae), koja podrazumijeva skup poslova koji su kao njihovo pravo i dužnost određeni pojedinim tijelima, te mjesnu nadležnost(competentia ratione territorii) koja označava područje na kojem određeno tijelo može obavljati poslove iz svoje stvarne nadležnosti. > Detalji...

25.5.2018

Prikupljanje podataka o putnicima u zračnom prometu

Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela stupa na snagu 26. svibnja 2018. Tim Zakonom u nacionalno zakonodavstvo prenosi se Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119/132, od 4.5.2016.). > Detalji...

24.5.2018

Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Lopez Ribalda i drugi protiv Španjolske (zahtjev br. 1874/13, presuda od 9. siječnja 2018.)

Podnositeljicama zahtjeva povrijeđeno je pravo na privatnost jer unatoč jasnim zakonskim odredbama nisu upozorene da su tijekom čitavog radnog vremena pod video nadzorom. > Detalji...

23.5.2018

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu stupio je na snagu 9. ožujka 2018. i njime se uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond. > Detalji...

21.5.2018

Djelotvorna sredstva učinkovite istrage

Učinkovita istraga stavljena u kontekst članka 23. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (zabrana zlostavljanja) i članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zabrana mučenja), podrazumijeva jednu od najvažnijih temeljnih vrijednosti demokratskoga društva - dostojanstvo svakog čovjeka - kroz zabranu i valjano preispitivanje pojave mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. > Detalji...

18.5.2018

Garancija za mlade

Garancija za mlade (eng. Youth Guarantee) stvorena je temeljem Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade 2013. godine. Preporuka Vijeća je odgovor na visoku razinu nezaposlenosti mladih koja je 2012. godine iznosila 23.2% na razini EU, a za pojedine države članice i preko 50%. > Detalji...

15.5.2018

O zabilježbi tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u zemljišne knjige i nekim drugim dvojbama

Upisom zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u zemljišnim knjigama upisuje se činjenica da je podignuta tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji poduzetih na štetu vjerovnika. Pravni učinci takve zabilježbe sastoje se u publiciranju, prema trećim osobama, činjenice da je glede određene nekretnine, odnosno knjižnog prava, podignuta tužba radi pobijanja pravne radnje kojom je tu nekretninu, odnosno knjižno pravo, stekla osoba protiv koje je tužba podnesena. > Detalji...

14.5.2018

Evidentiranje godišnjeg odmora radnika koji radi u smjenama šest dana tjedno

U vezi instituta godišnjeg odmora u praksi se postavljaju brojna pitanja. Jedno od njih odnosi se i na način računanja godišnjeg odmora za radnike koji rade u smjenskom sustavu – i to šest dana tjedno tako da radnik svaki tjedan ne radi u iste dane, te u pogledu načina evidentiranja dana godišnjeg odmora. > Detalji...

11.5.2018

Samopomoć kod smetanja posjeda

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima posjednik je osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari ili prava ili dijela neke stvari odnosno prava. Posjed se stječe uspostavljanjem faktične vlasti nad stvari što podrazumijeva faktičnu mogućnost raspolaganja sa stvari. > Detalji...

10.5.2018

Europski sud za ljudska prava - povreda prava na mirno uživanje vlasništva

Država je povrijedila pravo podnositeljice na mirno uživanje vlasništva jer joj je naložen povrat iznosa naknade zbog nezaposlenosti koji joj je isplaćen zbog pogreške nadležnih tijela. > Detalji...

8.5.2018

Sudjelovanje roditelja lišenih roditeljske skrbi u postupku posvojenja – pozitivne obveze države iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Među brojnim pravima koja su zajamčena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda štiti se i pravo na poštovanje obiteljskog života. Pojam „obiteljski život“ iz članka 8. Konvencije nije ograničen na definiciju obitelji u domaćem pravnom poretku, već ga Europski sud za ljudska prava u svojoj opsežnoj sudskoj praksi tumači kao autonoman pojam, vodeći računa o konkretnim situacijama u pojedinačnim predmetima u kojima odlučuje. U ovom radu riječ je o posvojenju pa ćemo se ograničiti na odnose roditelja i djece, ne ulazeći u razne aspekte obiteljskog života koji se pojavljuju u sudskoj praksi Europskog suda. > Detalji...

7.5.2018

Upravnoprocesni prigovori ne moraju biti propisani posebnim zakonom, dovoljna je regulacija sadržana u Zakonu o općem upravnom postupku

Ako iz pravilnog tumačenja odredaba Zakona o općem upravnom postupku kojima je uređeno izjavljivanje prigovora slijedi da je u odnosnom slučaju dopuštena zaštita putem neke od vrsta prigovora propisanih tim Zakonom, nije nužno da izjavljivanje prigovora bude predviđeno i posebnim zakonom. > Detalji...

4.5.2018

Javnobilježničko posvjedočenje (potvrđivanje) činjenica i izjava

Javnobilježničke potvrde su potvrde o činjenicama kojima su posvjedočili javni bilježnici. Najčešće je riječ o ovjerama potpisa, ovjerama prijepisa odnosno preslike, ovjerama izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga i potvrdama da je netko živ. > Detalji...

2.5.2018

Pretpostavke za pretvaranje ugovora o radu na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme

Kada je važeći Zakon o radu stupio na snagu (7.8.2014.), donio je određene novine u područje ugovaranja rada na određeno vrijeme (čl. 12. Zakona). Time je na prilično drugačiji način regulirano ukupno trajanje rada na određeno vrijeme. Naime, prema tom režimu, koji vrijedi od 2014., ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, s tim da poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora navesti. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2020

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite