U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (prijevoz osoba biciklima, motociklima i električnim romobilima)

03.11.2022 U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno napominjemo da su odredbe vezane uz prijevoz osoba vozilima sadržane u člancima 158. do 173. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20. i 85/22. – dalje - ZSPC).

U tom kontekstu posebno su nam interesantne odredbe koje se odnose na prijevoz osoba biciklima, mopedima odnosno motociklima, te električnim romobilima.

Dakle, u prometu na cesti nailazimo na situacije u kojima se na električnom romobilu prevoze dvije osobe, obično dijete i odrasla osoba, no prema trenutno važećim odredbama ZCPC-a takva prometna situacija ne bi bila dozvoljena. Naime, dopunjenim stavkom 1. u članku 158. ZSPC-a (izmjene i dopune ZSPC-a, „Narodne novine“ br. 85/22., stupio na snagu 30. srpnja 2022.)  sada je izrijekom propisano da se na osobnom prijevoznom sredstvu smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom, a pod kojom kategorijom vozila podrazumijevamo romobil s motornim ili električnim pogonom i sl. Prema tome, sasvim je jasno da se na električnom romobilu smije prevoziti samo jedna osoba, odnosno samo vozač toga vozila. Za suprotno postupanje propisana je za vozača novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (članak 158. stavak 4.).

Nadalje, vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti (članak 161. stavak 1. i 2. ZSPC-a):

- osobe starije od osam godina, uz uvjet da se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu, držač za ruke i noge odnosno pedale.

- dijete do osam godina starosti, uz uvjet da je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo, prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi nosi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Prema tome, prethodno navedene odredbe ZSPC-a impliciraju zaključak da vozač bicikla mlađi od 18 godina ne može na biciklu prevoziti drugu osobu niti uz ispunjenje prethodno opisanih uvjeta.

Za postupanja suprotna prethodno opisanim načinima prijevoza osoba odnosno djece na biciklu propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (članak 161. stavak 5.).

            Glede prijevoza na mopedu i motociklu izričito je propisano da se dijete mlađe od 12 godina ne smije prevoziti na mopedu i motociklu (članak 161. stavak 4.).

            K tome, vozač bicikla, mopeda i motocikla ne smije prevoziti osobu koja je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka (članak 161. stavak 3.).

Za postupanja protivno prethodno opisanim odredbama članka 161. stavak 3. i 4. zapriječena je novčana kazna za vozača u iznosu od 500,00 kuna (članak 161. stavak 6.)

Uz to, svakako je dobro istaći da, osim vozača, i osobe koje se prevoze na motociklu ili mopedu moraju, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi nositi propisanu, homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu, odnosno zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi i osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina (članak 114. stavak 1.), pa je tako propisano da će se za suprotno postupanje novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti za prekršaj osoba koja se prevozi na motociklu ili mopedu (članak 114. stavak 3.), odnosno novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna osobe koje se prevoze na biciklu (članak 114. stavak 4.).

U tom smislu primjećujemo da je propisivanje novčane kazne za osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina načelno upitno. Naime, prije svega važno je naglasiti da je odredbom članka 9. Prekršajnog zakona isključena primjena prekršajnog zakonodavstva na počinitelja koji je u vrijeme počinjenja bio dijete, odnosno koji u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršio 14 godina (prekršajna neodgovornost djeteta), dok prema odredbi članka 65. stavka 2. istog Zakona osobi starosti od 14 do 16 godina, kao mlađem maloljetniku, nije moguće izreći novčanu kaznu, odnosno prema takvoj osobi moguće je primijeniti samo odgojne mjere (u pravilu sudski ukor).

Konačno, a s obzirom na spominjanje djece u kontekstu prijevoza osoba vozilima možemo apostrofirati kako je izdvajanjem djece u posebnu skupinu sudionika u prometu na cesti ZSPC prepoznao problematiku takve skupine kao jedne od najugroženijih u prometu na cestama, a što je i razumljivo s obzirom na mentalne i fizičke predispozicije djece. Naime, s obzirom na krhkiju tjelesnu građu u odnosu na odraslu osobu, djeca mogu podnijeti manju razinu kinetičke energije koja se oslobađa prilikom sudara, poradi čega su izloženija razmjerno težem ozljeđivanju, odnosno stradavanju u prometnim nesrećama.

Željko Kudrić, dipl. iur.