U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (parkiranje na punionicama za vozila na električni pogon)

07.09.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

 

Zaustavljanje i parkiranje vozila pobliže je uređeno u člancima 78. do 88. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20. i 85/22.– dalje ZSPC), pri čemu podsjećamo da je u članku 2. stavku 1. točki 71. ZSPC-a „zaustavljanje vozila“ definirano kao svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom, pa upravo trajanje prekida kretanja vozila na cesti čini distancu između zaustavljanja i parkiranja (prekid kretnja vozila u trajanju dužem od tri minute), a što je bitno za one prometne situacije u kojima je zaustavljanje dopušteno, ali ne i parkiranje (primjerice članak 82. stavak 2. ZSPC-a propisuje uvjete pod kojima je dopušteno zaustavljanje vozila na nogostupu).

U zadnje vrijeme pojavom punionica električnih vozila počele su se pojavljivati i situacije u kojima su vozači na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila počeli parkirati svoja vozila koja ne koriste usluge punjenja, čime su praktički koristili usluge besplatnog parkirnog mjesta te time onemogućavali pristup i punjenje električnih vozila.

Naime, takvi nesavjesni vozači koristili su činjenicu da ranijim odredbama ZSPC-a nije bilo regulirana zabrana parkiranja na prostorima punionica električnih vozila za vozila koja se ne pune električnom energijom.
Međutim, takva praznina ispravljena je donošenjem najnovijih izmjena i dopuna ZSPC-a („Narodne novine“ br. 85/22., stupio na snagu 30. srpnja 2022.).

Dakle, najnovijim izmjenama i dopunama ZSPC-a omogućava se sankcioniranje vozača koji su koristili postojeću pravnu prazninu te na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila parkirali svoja vozila koja ne koriste usluge punjenja, čime su koristili usluge besplatnog parkirnog mjesta, a što je u konačnici rezultiralo i time da su takvim svojim činom onemogućili drugim vozačima električnih vozila pristup i punjenje baterija njihovih vozila.

Tako je sada u dopunjenoj točki 11. u stavku 1. članka 82. ZSPC-a propisano da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, uz ostalo, i na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom. Prema tome, a s obzirom na potonju formulaciju „osim za vrijeme punjenja vozila…“, ova zabrana parkiranja odnosi se i na vozača električnog vozila nakon što dovrši punjenje vozila električnom energijom.

Za postupanje suprotno odredbi članka 82. stavka 1. točke 11. ZSPC-a propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (članak 82. stavak 4.).

Sukladno prethodno opisanoj dopuni, dopunjena je i točka 8. u stavku 1. članka 84. ZSPC-a, čijim se odredbama uređuje premještanje vozila, pa je tako sada istom odredbom određeno da će policijski službenik ili službenik lokalne samouprave naredbom odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto kad je parkirano, uz ostalo, i na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom.

U kontekstu uređenja premještanja vozila, dodajemo da je izmijenjenim stavkom 1. u članku 86. ZSPC-a sada propisano da je vlasnik odnosno korisnik vozila dužan platiti (uz troškove premještanja) i troškove pokušaja premještanja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila. Time se zapravo vlasnicima (korisnicima) vozila koji počine prekršaj nepropisnog zaustavljanja odnosno parkiranja vozila u situacijama kada su se sukladno članku 84. ZSPC-a ostvarili uvjeti za premještanje vozila omogućava preuzimanje vozila prije njegova odvoženja na predviđeni deponij, a čime im se u konačnici olakšava rješavanje ovako nastale situacija odnosno da ne moraju ići na deponij radi preuzimanja vozila nego ga u pravilu mogu preuzeti već na samom mjestu kritičnog događaja, naravno, ako se tamo zateknu prije odvoženja vozila na deponij.

Željko Kudrić, dipl. iur.