U središtu

Nove izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

09.08.2022 U članku će biti više riječi o najznačajnijim novinama u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama utvrđuju se temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuča vozila, uređaji i oprema koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu na cestama.

Potreba za novim zakonskim intervencijama u tom području proizlazi radi daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, dorade postojećih zakonskih rješenja radi učinkovitije provedbe u praksi, te reguliranja novih pravnih situacija.

Stoga je izrađen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je nakon zakonodavne procedure usvojen te je stupio na snagu 30. srpnja 2022. godine.

Shodno tome, u nastavku teksta bit će više riječi o najznačajnijim novinama u predmetnom području.

Svakodnevno svjedočimo činjenici da u prometu na cestama sve više sudjeluju različita vozila koja se pokreću na električni pogon (električni romobili, električni motocikli...), a koja se ne mogu razvrstati pod druge kategorije vozila bez dodatnog normiranja, niti su vozači takvih vozila prekršajno odgovorni kada njima upravljaju u prometu na cestama. Stoga je neophodno zakonski urediti sudjelovanje takvih vozila u prometu. Prema tome, definira se zasebna kategorija vozila, odnosno osobna prijevozna sredstva, kao što su električni romobil, električni monocikl, segway… te se detaljnije propisuju pravila upravljanja navedenim kategorijama vozila, kao i prometne površine kojima se smiju kretati.

Naime, osobno prijevozno sredstvo je vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

U drugim državama članicama Europske unije ta problematika je riješena na različite načine, s tim da je određeni broj država članica reguliranje prometovanja električnih romobila i sličnih sredstava, odnosno naprava, uredio kroz propise koji nisu u nadležnosti policije, te je prepustio reguliranje te problematike gradovima, koji su ovlašteni za uređivanje prometa na svom području.

Tako je npr. u Njemačkoj uporaba električnih romobila regulirana u lipnju 2019. godine na način da je dozvoljena maksimalna brzina kretanja ograničena na 20 km/h, za upravljanje nije potrebna vozačka dozvola, minimalna dob za vozača iznosi 14 godina, dozvoljeno je kretanje po biciklističkim stazama, a u slučaju nepostojanja staze dozvoljeno je kretanje po kolniku ako je postavljen prometni znak „Dozvoljeno za romobile“, zabranjeno je kretanje na autocestama i pločnicima koji nisu obilježeni posebnim prometnim znakom „Dozvoljeno za romobile“, dozvoljen je prijevoz u vozilima javnog prijevoza putnika, te obavezno osiguranje od nastale štete po trećoj osobi i pripadajuća naljepnica, a visina osiguranja iznosi od 15 do 30 eura godišnje.

Određuje se dobna granica upravljanja osobnim prijevoznim sredstvom te se povisuje dobna granica za upravljanje zaprežnim vozilom, jer se dosadašnja dobna granica za upravljanje zaprežnim vozilom na ostalim cestama od 10 godina smatra preniskom. Prema tome, biciklom i osobnim prijevoznim sredstvom u prometu smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina, dok zaprežnim vozilom smije upravljati državnom i županijskom cestom osoba koja je navršila 16 godina, a na ostalim cestama osoba koja je navršila 14 godina.

Propisuje se obveza nošenja zaštitne kacige za vozače osobnih prijevoznih sredstava, kao i za osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina.

Za nepridržavanje zakonske odredbe, vozač bicikla, kao i osobe koje se prevoze na biciklu, te vozač osobnog prijevoznog sredstva, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.

Uvodi se obveza vozača bicikla i osobnih prijevoznih sredstava da, kada se kreću biciklističkom trakom ili stazom, obrate pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja im se približavaju te prelaze kolnik pažljivo, nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti na siguran način, da na mjestima gdje nije označena biciklistička staza preko kolnika zaustave bicikl ili osobno prijevozno sredstvo te pješice pređu preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.

Omogućuje se vozačima osobnih prijevoznih sredstava u nedostatku biciklističkih staza i traka da se kreću površinama kojima se kreću pješaci, uz uvjet da vode brigu o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Također, omogućuje se vozačima osobnih prijevoznih sredstava sudjelovanje u prometu na dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom kojim se dopušta kretanje osobnih prijevoznih sredstava, krećući se pritom što bliže desnom rubu kolnika, ali iznimno u slučaju ukoliko nema biciklističkih staza i traka, te ukoliko ne postoje površine predviđene za kretanje pješaka.

Na osobnim prijevoznim sredstvima od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te danju u slučaju smanjene vidljivost moraju biti upaljena svjetla. Također, uvodi se obveza da vozači na osobnim prijevoznim sredstvima, noću uvijek, i danju u slučaju smanjene vidljivost budu označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

Određena nedopuštena ponašanja u prometu proširuju se i na vozače osobnih prijevoznih sredstava (ne skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha čime bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Za nepridržavanje zakonske odredbe, vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.

Uvodi se zabrana vožnje osobnih prijevoznih sredstava i jahača autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila.

Uvodi se dužnost vozača da brzinu kretanja vozila prilagode osobinama i stanju ceste, odnosno druge površine kojom se kreće te vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, kao i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku. Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograničiti ispod 30 km na sat. (prema prethodnom zakonskom rješenju ispod 40 km na sat).

Povećava se iznos kazne za prekršaj neprilagođene brzine (koji se najčešće izriče prilikom događanja prometne nesreće) s 500,00 na 1.000,00 kuna, s ciljem prevencije vozača od počinjenja prekršaja.

Naime, neprilagođena brzina kretanja je i dalje najčešći uzročnik događanja prometnih nesreća. Npr. u 2020. godini, radi tog prekršaja je najviše osoba smrtno stradalo – 35,4% (84 osobe), što predstavlja više od trećine svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama.

Omogućuje se vozačima B kategorije upravljanje motornim triciklima, ali uz uvjet za motorne tricikle snage veće od 15 kW da imatelj dozvole kategorije B ima najmanje 21 godinu. Ta mogućnost je predviđena člankom 6. stavkom 3. alinejom a) Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama. Navedeno pravo vrijedi samo na teritoriju države članice i ne upisuje se u vozačku dozvolu.

Propisuje se novčana kazna za počinjeni prekršaj neposjedovanja valjane i ispravne kutije prve pomoći sukladno pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Tako će se vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema kutiju prve pomoći sukladnu pravilniku kojim se propisuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama kazniti za taj prekršaj, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je platiti i troškove pokušaja premještanja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila. Kako bi se olakšalo vlasnicima, odnosno korisnicima vozila koji počine prekršaj nepropisnog zaustavljanja, odnosno parkiranja vozila u situacijama kada su sukladno članku 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ispunjeni uvjeti za premještanje vozila, omogućava se preuzimanje vozila prije njegova odvoženja na deponij.

Uvodi se novi pojam koji označava potpuno automatizirano vozilo (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača), kako bi se u praksi mogla prepoznati razlika u odnosu na vozila koja imaju ugrađene sustave za pomoć vozaču (djelomično automatizirano vozilo) te se propisuje sankcija za vozače koji koriste djelomično automatizirano vozilo i pritom ne sjede na vozačkom sjedalu za vrijeme vožnje i nisu u mogućnosti reagirati u nepredviđenim slučajevima.

Prema tome, automatizirano vozilo je vozilo koje koristi hardver i softver za kontinuiranu potpunu dinamičku kontrolu vozila (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača).

Ne dozvoljava se sudjelovanje u prometu na cesti vozilu koje nije potpuno automatizirano na način da vozač ne sjedi za upravljačem vozila i ne upravlja vozilom. Naime, u prometu na cesti su se pojavili vozači koji upravljaju vozilima više i visoke klase, s ugrađenim sustavima za pomoć vozaču za upravljanje vozilom bez korištenja upravljača, a koji zlouporabljuju ugrađene sustave na način da tijekom vožnje ne sjede za upravljačem vozila (vozilo po cesti upravlja samostalno) te nisu u mogućnosti reagirati, odnosno preuzeti kontrolu nad vozilom u slučajevima nepredviđenih, odnosno incidentnih situacija. S obzirom na to da na taj način može doći do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, propisuju se sankcije za nepridržavanje te zakonske norme te će se vozač kazniti novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna.

Uvodi se zabrana korištenja i zamjene vozačke dozvole izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemne vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu vozaču koji skupi 12 negativnih prekršajnih bodova i zbog čega mu je izrečena zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole u trajanju od dvije godine. Na taj način želi se izjednačiti vozače koji posjeduju vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj i one vozače koji posjeduju vozačku dozvolu koja nije izdana u Republici Hrvatskoj, budući da se vozačima koji posjeduju vozačku dozvolu koja nije izdana u Republici Hrvatskoj vozačke dozvole ne mogu ukinuti kada prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozači koji posjeduju vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj nakon ukidanja su dužni ponovo položiti vozački ispit, dok se vozačima koji posjeduju vozačku dozvolu koja nije izdana u Republici Hrvatskoj može izreći samo zabrana korištenja vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske. Stoga će se novim zakonskim izmjenama izricati zabrana korištenja i zamjene vozačke dozvole koja nije izdana u Republici Hrvatskoj i na temelju negativnih prekršajnih bodova.

Omogućuje se vozačima koji imaju privremenu nesposobnost za sigurno upravljanje vozilima zbog trenutnog zdravstvenog stanja na rok ne duži od šest mjeseci, da ne moraju obavljati ponovni liječnički pregled, čime se vozače manje financijski opterećuje i oslobađa od dodatnog obavljanja zdravstvenih pregleda. Za vrijeme trajanja nesposobnosti za sigurno upravljanje vozilima zbog trenutnog zdravstvenog stanja vozač ne smije vozilom sudjelovati kao vozač u prometu na cesti. Olakšava se rad liječnika na način da uz upozorenje vozaču koji ima privremenu nesposobnost za sigurno upravljanje vozilima zbog trenutnog zdravstvenog stanja na određeni rok, o tome obavijeste policijsku upravu ili postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača na način da obavijest upisuju u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske i tako smanje administrativne postupke slanja pisanih obavijesti Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zdravstvenu sposobnost vozača koji nije zadovoljan utvrđenim zdravstvenim stanjem od strane liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranog liječnika radi kojeg privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom, utvrđuju redovnim nadzornim zdravstvenim pregledom zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi. Naknadu za navedeni zdravstveni pregled plaća vozač.

Propisuje se način prolaza vozila hitnih službi na prometnicama s više od dvije prometne trake, a kako bi se utvrdila obveza vozača i utjecalo na vozačku kulturu o ujednačenom načinu osiguravanja koridora za prolazak vozila hitnih službi prilikom nastanka incidentne situacije te tako ubrzao proces pomoći stradalim sudionicima u prometu. Naime, koridor za prolazak vozila hitnih službi može ubrzati dolazak hitnih službi na mjesto događaja za četiri minute te povećati šanse za preživljavanje stradalih osoba za 40%. Takve zakonske norme postoje i u propisima drugih država članica Europske unije, kao npr. Austrija, Češka, Njemačka, Mađarska, Luksemburg, Slovenija, Švicarska…

Stoga prema novim zakonskim izmjenama, da bi omogućili prolaz vozilima iz članaka 148., 149. i 151. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pješaci su se dužni skloniti, a vozači drugih vozila propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoje vozilo dok ta vozila ne prođu, tako da se:

1. na cesti koja ima dvije kolničke trake s po jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja
2. na cesti koja ima kolničku traku s jednom prometnom trakom vozila u prometnoj traci pomiču udesno u smjeru kretanja
3. na cesti koja ima kolničku traku s dvije prometne trake vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u desnoj prometnoj traci udesno
4. na cesti koja ima kolničku traku s tri i više prometnih traka vozila u lijevoj prometnoj traci pomiču ulijevo, a u ostalim prometnim trakama pomiču udesno.

Za nepridržavanje navedenih zakonski normi propisane su i određene sankcije, te će se vozač kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna, a pješak novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.

Omogućuje se pravnim ili fizičkim osobama obrtnicima korištenje prenosivih pločica i za svrhe prijevoza do mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila, za što su prema prethodnom zakonskom rješenju morali koristiti pokusne pločice, što je za posljedicu imalo dodatni utrošak vremena i novčanih sredstava.

Prenosive pločice izdaju se na ime pravne ili fizičke osobe obrtnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, a koriste se za vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja pokusna vožnja.

Bernard Iljazović