U središtu

E-upis u zemljišne knjige putem javnih bilježnika

19.05.2017 O pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige za čije su vođenje nadležni zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (gruntovnice). Od 15. ožujka 2017. omogućeno je elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige čime se ubrzava sam postupak upisa, jamči se veća sigurnost i građanima olakšava cijeli proces upisa.

Stupanjem na snagu Pravilnika o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (dalje: Pravilnik) odnosno od 15. ožujka 2017., svi javni bilježnici koji su upisani u imenik Hrvatske javnobilježničke komore ovlašteni su za podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige.

Sukladno odredbama Pravilnika i članka 271. Zakona o zemljišnim knjigama, prijedloge za upis u zemljišnu knjigu putem elektroničke prijave javni bilježnici (i odvjetnici) mogu podnositi nakon što se utvrdi da ispunjavaju tehničke uvjete za elektronički pristup zemljišnoknjižnom sudu i nakon što to odobri ministar nadležan za poslove pravosuđa.

To je vezano uz informatizaciju zemljišnih knjiga koja je dio projekta IPA 2008 pod nazivom „One stop shop“, a kojemu je cilj osigurati građanima da na jednom mjestu, u isto vrijeme (čim potpišu ugovor), podnesu prijedlog za upis u zemljišne knjige. Naime, umjesto čekanja u redovima u gruntovnici ili odlazaka na udaljenije destinacije radi upisa u zemljišne knjige, građanima se omogućava da upis vlasništva nad nekom nekretninom obave elektroničkim putem pomoću ovlaštenog korisnika odnosno javnog bilježnika ili odvjetnika.

Konkretno, kad kupac i prodavatelj dođu kod javnog bilježnika, on može odmah provjeriti postoje li kakvi upisi u gruntovnici na predmetnoj nekretnini, postoji li kakva hipoteka ili plomba, je li prodavatelj stvarni vlasnik nekretnine te postoji li bilo kakav proces ili neriješeni „problem“ uz tu nekretninu.  Samim time postiže se visoka razina sigurnosti za građane kojom se smanjuju razne zlouporabe ili prijevare.

Ako je sve u redu s predmetnom nekretninom, sklapa se i potpisuje kupoprodajni ugovor kojeg javni bilježnik ovjerava i šalje elektroničkim putem na provedbu u gruntovnicu gdje se ta čestica automatizmom plombira. To strankama daje dodatnu sigurnost, jer u tom trenutku osoba koja je plombirala česticu stječe pravo prvenstva upisa na njoj. Time se sprječava i mogućnost prodaje iste nekretnine nekolicini kupaca.

Dodatna sigurnost kod kupovine nekretnine je u tome što kupac nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora deponira novac kod javnog bilježnika koji jamči da novac neće biti isplaćen prodavatelju ako s nekretninom nešto nije u redu. Ako je sve u redu, po upisu kupca u zemljišnim knjigama javni bilježnik uplaćuje novčana sredstva prodavatelju na njegov račun. Također, javni bilježnik odgovara za eventualnu štetu ako, primjerice, ne postupi po nalogu ili pravovremeno ne isplati prodavatelja.

Osim ubrzavanja cijele procedure upisa i veće razine sigurnosti, građanima je olakšan postupak u smislu da umjesto osobnog, fizičkog odlaska u drugi grad mogu odabrati opciju upisa elektroničkim putem (npr. kupoprodajni ugovor sklopi se u Splitu za nekretninu u Osijeku). Naravno, građani će i dalje moći osobno predati ugovor u nadležni zemljišnoknjižni odjel općinskog suda.

Naknada za podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige putem javnih bilježnika iznosi 200 kuna (160 kn plus PDV) i na građanima je da procijene isplativost i rizik.

Treba napomenuti da nakon što zemljišnoknjižni odjel zaprimi zahtjev za upis i provede ga, građani mogu taj zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) dobiti kod javnog bilježnika, odvjetnika ili putem sustava e-Građani.

Marina Turković