U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (sudjelovanje jahača u prometu)

30.08.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno ističemo kako ranijim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje: ZSPC) nije bilo regulirano sudjelovanje jahača koji jašući na jahaćim životinjama (u pravilu konjima) sudjeluju u prometu na cestama. Međutim, prvenstveno zbog očuvanja tradicije i kulturne baštine pokladnih i drugih jahanja, koja se prakticiraju u pojedinim dijelovima RH (Slavoniji i sl.) te, posebno u zadnje vrijeme, jahanja u turističke svrhe, pojavila se potreba reguliranja sudjelovanja jahača koji (pojedinačno ili u skupini) jašući sudjeluju u prometu na cesti.

Tako je u najnovijim izmjenama i dopunama ZSPC-a („Narodne novine“ br. 85/22., stupio na snagu 30. srpnja 2022.) regulirano i sudjelovanje jahača koji jašući sudjeluju u prometu na cesti.

Prije svega, uz redefiniranje postojećih i definiranje novih pojmova, definiran je i pojam „jahač“ kao osoba koja jašući na jahaćoj životinji (konj i sl.) sudjeluje u prometu na cesti (članak 2. stavak 1. točka 105.), pa je u tom smislu napravljena i jasna distinkcija između jahača i vodiča jahače životinje (spominje se u članku 105. stavku 1. ZSPC-a).

Nadalje, u članku 105. ZSPC-a dodan je novi stavak 2. prema kojemu sada egzistira obveza jahača da noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti bude označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom, te je za suprotno postupanje jahača propisana novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (stavak 3.).

Zatim, u članku 120. ZSPC-a dodani su, također, novi stavci 2., 3. i 4. kojima se pobliže uređuje dob i način sudjelovanja jahača u prometu na cestama, pa je tako sada propisano da u prometu na cesti jašući na jahaćoj životinji smije sudjelovati osoba koja je navršila 16 godina, te da se jahač mora kretati što je moguće bliže desnom rubu kolnika, kao i da su se jahači dužni kretati jedan iza drugoga u slučaju kretanja cestom više jahača (skupina jahača), dok je za suprotno postupanje propisana novčana kazna, također, u iznosu od 300,00 kuna (stavak 5.).

K tome, dopunjen je stavak 1. u članku 139. ZSPC-a, a kojom odredbom je sada i izrijekom propisano da se jahači ne smiju kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila, te je za suprotno postupanje propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna (stavak 3.).

Isto tako, dopunjen je stavak 10. u članku 199. ZSPC-a na način da je sada novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna predviđena i za jahača ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova, a time je, dakle, uvedena zabrana sudjelovanja u prometu jahaču pod prethodno opisanim okolnostima.

Inače, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama ZSPC-a, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju, uz ostalo, i promet jahača.

Željko Kudrić, dipl. iur.