U središtu

Promet na cesti – jeste li znali?

14.07.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

 

Mimoilaženje vozila u prometu na cesti uređeno je u člancima 63. do 65. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje  ZSPC), s tim da je takva radnja u članku 2. stavku 1. točki 73. ZSPC-a definirana kao prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera.

S obzirom na svoje specifičnosti, posebno je uređeno mimoilaženje vozila na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom (primjerice u brdsko-planinskim područjima).

Tako je u članku 64. ZSPC-a propisano da na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom (planinski i dr.) na kojem se vozila ne mogu mimoići ili je to veoma otežano, vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo na prikladnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib (stavak 1.), a, samo iznimno, vozač koji se kreće uz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo ako ispred sebe ima prikladno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila (stavak 2.)

U slučaju da vozač postupi suprotno prethodno opisanim odredbama čini prekršaj iz članka 64. stavka 3. ZSPC-a, kojim je zapriječena novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.
Međutim, prema članku 65. stavku 1. ZSPC-a, kada se na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag (ako nema prikladnog mjesta za zaustavljanje), kretat će se unatrag:

- svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vuče priključno vozilo
- teretni automobil koji se susretne s autobusom
- vozilo koje se susrelo s vozilom više kategorije
- vozilo koje se kreće niz nagib, a u slučaju kada se mimoilaze vozila iste kategorije, osim ako je, s obzirom na uvjete i položaj vozila na cesti, lakše i sigurnije da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib.

U slučaju da vozač postupi suprotno prethodno opisanoj odredbi čini prekršaj iz članka 65. stavka 2. ZSPC-a, kojim je zapriječena novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.

Glede ostalih cesta, u članku 63. stavku 4. ZSPC-a propisano je da u situaciji kada je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojemu je to, s obzirom na osobine ceste i okolnosti prometa (primjerice iz suprotnog smjera se kreće kolona vozila), lakše i sigurnije izvesti, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomaknuti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj kojim se omogućuje mimoilaženje.

U slučaju da vozač obavlja mimoilaženje suprotno prethodno opisanoj odredbi čini prekršaj iz članka 63. stavka 5. ZSPC-a, kojim je, također, zapriječena novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.

Željko Kudrić, dipl. iur.