U središtu

Raspisivanje oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme za iste poslove u različitim razdobljima

28.10.2021

Razmotreno je pitanje raspisivanja oglasa za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, kada se dio izvršitelja prima na kraće, a dio njih na duže razdoblje.

U pravnoj praksi javilo se pitanje je li jedinici lokalne samouprave jednim postupkom oglasa dopušteno zaposliti više službenika na određeno vrijeme, na različita razdoblja. Primjerice, kada lokalna jedinica  planira zaposliti sezonske komunalne redare, s time da na dva mjeseca planira zaposliti četiri, a u ostala dva mjeseca još dva redara.

Obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao među propisanim je razlozima za prijam u lokalnu službu na određeno vrijeme (članak 28. stavak 1. podstavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, "Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19., dalje: ZSN). Provedba oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme uređena je člankom 29. toga Zakona, uz odgovarajuću podrednu primjenu odredaba ZSN-a o prijamu u službu putem natječaja (članak 17.-27.).

Sastavni dio oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla jest trajanje službe. To može biti najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci, osim kod poslova vezanih uz europski financirane projekte (članak 28. stavak 2. i 3. ZSN-a).

Dakle, već kod podnošenja prijave na oglas podnositelju bi moralo biti poznato prijavljuje li se – primjerice – za službu na određeno vrijeme u trajanju od dva ili od četiri mjeseca. Stoga je ovo potrebno razdvojiti u različite oglase ili u različite točke oglasa. Pritom se zasebno rješenje o prijamu donosi za kandidate primljene u službu na dva mjeseca, a zasebno rješenja o prijamu kandidata primljenih na četiri mjeseca. U rješenju treba biti naznačeno trajanje konkretnog prijama u službu.

Nema zapreke da se ista osoba prijavi na više oglasa ili po više točaka oglasa, zasebnim prijavama. To je svrhovito navesti i u tekstu oglasa, uz uputu da podnositelj naznači na koje se zapošljavanje odnosi pojedina prijava.

doc. dr. sc. Alen Rajko