Poredano po:

Broj dokumenata: 40414

1
Zakon o konvalidaciji (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 104-1606/1997 iz 8.10.1997
Stupanje na snagu: 8.10.1997

2
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 109-1659/1997 iz 20.10.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2006, NN 140-2639/2005

3
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 109-1660/1997 iz 20.10.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.10.2015, NN 110-2125/2015

4
Zakon o zaštiti biljnih sorti (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 131-1888/1997 iz 5.12.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 111-2147/2018

5
Zakon o pučkim otvorenim učilištima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 54-820/1997 iz 27.5.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.12.2010, NN 139-3543/2010

6
Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 70-1210/1997 iz 7.7.1997
Stupanje na snagu: 15.7.1997

7
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-1256/1997 iz 14.7.1997
Stupanje na snagu: 22.7.1997

8
Zakon o Plovputu, Split (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-1257/1997 iz 14.7.1997
Stupanje na snagu: 22.7.1997

9
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (36) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 101-1395/1998 iz 28.7.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1291/2019

10
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 101-1396/1998 iz 28.7.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.7.1999, NN 65-1195/1999

11
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 102-1410/1998 iz 29.7.1998
Stupanje na snagu: 6.8.1998

12
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 132-1597/1998 iz 9.10.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2013, NN 94-2128/2013

13
Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 143-1760/1998 iz 30.10.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, NN 114-1704/2022

14
Zakon o najvišoj mirovini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 162-1996/1998 iz 22.12.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2001, NN 82-1408/2001

15
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-227/1998 iz 13.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.5.2013, NN 51A-1052/2013

16
Zakon o zračnim lukama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-228/1998 iz 13.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.7.2015, NN 78-1496/2015

17
Zakon o grobljima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-229/1998 iz 13.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.9.2017, NN 89-2103/2017

18
Zakon o hidrografskoj djelatnosti (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 68-814/1998 iz 12.5.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1337/2014

19
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 86-1163/1998 iz 19.6.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2013, NN 38-679/2013

20
Zakon o sredstvima za doplatak za djecu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 88-1192/1998 iz 26.6.1998
Stupanje na snagu: 1.7.1998

21
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 116-1854/1999 iz 5.11.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1926/2019

22
Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 123-1973/1999 iz 25.11.1999
Stupanje na snagu: 24.11.1999

23
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 128-2011/1999 iz 30.11.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.10.2012, NN 118-2552/2012

24
Zakon o javnom okupljanju (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 128-2020/1999 iz 30.11.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, NN 114-1689/2022

25
Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 128-2021/1999 iz 30.11.1999
Stupanje na snagu: 8.12.1999

26
27
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 84-2718/2008 iz 18.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 32-649/2019

28
Zakon o sigurnosnim provjerama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 85-2729/2008 iz 21.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.8.2012, NN 86-1968/2012

29
Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 85-2731/2008 iz 21.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.2.2012, NN 25-631/2012

30
Zakon o privatnim detektivima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-528/2009 iz 23.2.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, NN 114-1702/2022

31
Zakon o zaštiti od buke (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-648/2009 iz 9.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2021, NN 14-272/2021

32
Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-651/2009 iz 9.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.5.2013, NN 56-1149/2013

33
Zakon o osnovici plaće u javnim službama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 39-872/2009 iz 31.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.10.2009, NN 124-3050/2009

34
Zakon o nedopuštenom oglašavanju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 43-984/2009 iz 8.4.2009
Stupanje na snagu: 16.4.2009

35
Zakon o biogorivima za prijevoz (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 65-1454/2009 iz 5.6.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.5.2021, NN 52-1055/2021

36
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 75-1784/2009 iz 30.6.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1952/2019

37
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1877/2009 iz 8.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2021, NN 41-810/2021

38
Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 79-1878/2009 iz 8.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 32-650/2019

39
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 86-2123/2009 iz 18.7.2009
Stupanje na snagu: 18.7.2009

40
Zakon o djelatnostima u zdravstvu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 87-2127/2009 iz 21.7.2009
Stupanje na snagu: 29.7.2009

41
Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 121-3143/2010 iz 28.10.2010
Stupanje na snagu: 22.10.2010

42
Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 124-3204/2010 iz 8.11.2010
Stupanje na snagu: 8.11.2010

43
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 20-484/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu: 12.2.2010

44
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-573/2010 iz 22.2.2010
Stupanje na snagu: 2.3.2010

45
Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 64-882/1973 iz 28.11.1973
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1289/1991

46
Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 6-63/1973 iz 8.2.1973
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1304/1991

47
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 53-698/1977 iz 4.11.1977
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.1994, NN 37-665/1994

48
Zakon o pribavljanju i korištenju inozemnih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika s rada iz inozemstva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 22-388/1978 iz 28.4.1978
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.7.1991, NN 34-953/1991

49
Zakon o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i nasljednim odnosima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 9-151/1979 iz 2.3.1979
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1306/1991

50
Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 59-622/1981 iz 30.10.1981
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1292/1991

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa