U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (prometna nesreća)

10.02.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od tih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno je potrebno naglasiti da Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), u članku 2. stavku 1. točki 86. „prometnu nesreću“ definira kao događaj na cesti, izazvan kršenjem prometnih propisa, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena ili poginula, ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće, ili je izazvana materijalna šteta, s tim se pod materijalnom štetom u prometnoj nesreći podrazumijeva šteta nastala na vozilima koja su sudjelovala u prometnoj nesreći ali alternativno i na objektima, prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti.

Međutim, manje je poznato da u istoj odredbi ZSPC daje i negativnu definiciju prometne nesreće, odnosno izrijekom navodi koji to događaji ne bi predstavljali prometnu nesreću u smislu ZSPC-a, pa tako propisuje da nije prometna nesreća kada je radno vozilo, radni stroj, motokultivator, traktor ili zaprežno vozilo, krećući se po nerazvrstanoj cesti (primjerice pristupna i  spojna cesta, prostori parkirališta) ili pri obavljanju radova u pokretu, sletjelo s nerazvrstane ceste ili se prevrnulo ili udarilo u neku prirodnu prepreku (primjerice u stablo), a pritom ne sudjeluje drugo vozilo ili pješak i kada tim događajem drugoj osobi nije prouzročena šteta.

Inače, odredbe vezane uz dužnosti u slučaju prometne nesreće sadržane su u članku 174. do 182. ZSPC-a.

Uz već općepoznate dužnosti, kao što su primjerice dužnost ostanka na mjestu prometne nesreće i obavještavanja najbliže policijske uprave ili policijske postaje u slučaju prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, u tim odredbama se uređuju i manje eksponirane dužnosti vezane uz prometne nesreće.

Tako su prema članku 176. stavku 1. ZSPC-a vozači kao sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima, dužni, ukoliko je to moguće (primjerice vozila su u voznom stanju), odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. U slučaju suprotnog postupanja za vozače (sudionike prometne nesreće) je zapriječena novčana kazna u iznosu od 60,00 eura (stavak 4.).

Međutim, ZSPC u svojim odredbama, a vezano uz prometnu nesreću, uz same sudionike prometne nesreće, propisuje određene obveze i za osobe, odnosno vozače koji nisu bili sudionici konkretne prometne nesreće, pa sukladno tome i odgovarajuće prekršajnopravne sankcije.

Naime, vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili ozlijeđenih osoba, a i druga osoba koja je neposredno sudjelovala u takvoj nesreći (primjerice pješak), imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile prisutne kad se nesreća dogodila (neposredni očevici događaja). Novčanom kaznom u iznosu od 30,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba ako odbije dati osobne podatke i adresu sukladno prethodno opisanoj obvezi (članak 177. stavak 2.).

K tome, bilo koji vozač koji se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nesreće dužan je na zahtjev ovlaštene osobe (u pravilu policijskog službenika) prevesti osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove (članak 178. stavak 1.), no takav vozač je dužan prevesti osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove i prije dolaska ovlaštene osobe, osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći ili ako vozač zaključi da se nestručnim i neodgovarajućim načinom prijevoza stanje ozlijeđene osobe može pogoršati. Prekršajnom odredbom članka 178. stavka 3. ZSPC-a je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 30,00 eura kazniti za prekršaj vozač koji odbije prevesti osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći.

Nastavno dodajemo da, sukladno članku 79. stavku 2. ZSPC-a, vozač koji zbog prometne nesreće je prisiljen vozilo zaustaviti na kolniku dužan je za vrijeme kretanja izvan vozila označiti se reflektirajućim prslukom, te da je za suprotno postupanje predviđena novčana kazna u iznosu od 30,00 eura.

Željko Kudrić, dipl. iur.