U središtu

Uredujući sudac nije „uređujući sudac“

24.12.2020 U novijoj službenoj komunikaciji riječ „uredujući“ sve se češće pogrešno zamjenjuje riječju „uređujući“. Autor ukratko obrazlaže zbog čega nema „uređujućih sudaca“, iako postoje „uredujući suci“.

Pojam „uređujući sudac“ u novije se vrijeme poput virusa širi u podnescima stranaka i općenito u profesionalnome pravničkom govoru, iz kojeg se počeo prelijevati i u sferu opće javnosti. Označava suca zaduženog konkretnim predmetom. Ali to čini pogrešno.

Uređivanjem se, ponajprije, bave urednici u medijima, nakladništvu i sličnim djelatnostima, kao i zakonodavac te ostali normotvorci na nižim razinama, pravno uređujući pojedine društvene odnose na općenit način. Poneki sudac može biti i urednik u, primjerice, nekome stručnom izdanju, ali niti jedan se sudac u sudačkom pozivu ne bavi uređivačkim poslom.

Suci rješavaju predmete kojima su zaduženi. Jedan od dodatnih pojmova koji može opisati sučevo bavljenje određenim predmetom jest uredovanje, premda se radi o terminu koji nije vezan samo uz suđenje, već općenito uz obavljanje javnih ovlasti u konkretnim situacijama. Dosljedno tome, kada je sudac zadužen odnosnim predmetnom možemo govoriti o „uredujućem sucu“.

Pri rješavanju sudskih predmeta ne postoje, dakle, „uređujući suci“.

doc. dr. sc. Alen Rajko