U središtu

Izmjene i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

26.06.2017 Dana 1. srpnja 2017. na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se povećavaju materijalna prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta čime se želi potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja i pružiti kvalitetnija i sustavnija potpora obiteljima s novorođenom djecom te pozitivno utjecati na povećanje broja zaposlenih i samozaposlenih očeva koji koriste pravo na roditeljski dopust, a posljedično i na jačanje uloge očeva u odgoju i brizi o novorođenom djetetu.

Novim zakonskim odredbama povećava se maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa 80% proračunske osnovice mjesečno (2.660,80 kn) na 120% proračunske osnovice (3.991,20 kn) za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja. Povećanjem se obuhvaćaju i zaposleni i samozaposleni roditelji koji koriste pravo na roditeljski dopust za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete koji pravo na roditeljski dopust mogu koristiti u trajanju od 30 mjeseci (od 6. mjeseca odnosno 8. mjeseca roditeljskog dopusta tj. u preostalom dijelu roditeljskog dopusta do 30 mjeseci) kojim će se limit novčane naknade povećati sa 50% na 70% proračunske osnovice.

Također se povećava visina novčane naknade za roditelje koji ostvaruju drugi dohodak, roditelje poljoprivrednike i nezaposlene roditelje za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene treće godine života djeteta, za blizance, treće i svako sljedeće dijete na iznos od 70% proračunske osnovice (2.328, 20 kn).

Osim navedenog, povećava se i iznosi novčanih naknada ili novčanih pomoći na 70% proračunske osnovice (trenutačno 2.328,20 kn) za sljedeće skupine korisnika:

- majke izvan sustava rada tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu

- posvojitelje tijekom korištenja posvojiteljske poštede od rada ili prava na posvojiteljsku brigu o djetetu

- zaposlene ili samozaposlene roditelje tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena

- roditelje koji ostvaruju drugi dohodak, roditelje poljoprivrednike i nezaposlene roditelje za korištenje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada za slučaj smrti djeteta

- majke izvan sustava rada za korištenje prava s osnove rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu za slučaj smrti djeteta

- zaposlenog roditelja (osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, roditelja njegovatelja i osobe koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata) za korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust ili rada s polovicom punog radnog vremena ili dopusta za slučaj smrti djeteta

- zaposlene ili samozaposlene roditelje koji ne ispunjavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine za vrijeme korištenja propisanih prava

- zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

- zaposlene ili samozaposlene roditelje za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta.

Za zaposlene ili samozaposlene majke tijekom korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta povećava se maksimalni iznos naknade plaće na 120% proračunske osnovice.

Intencija zakonodavca, osim povremenih ad hoc mjera, trebala bi biti stvaranje cjelovitije nacionalne strategije o demografskoj, natalitetnoj i obrazovnoj politici na temelju koje će uređivati zakonodavni okvir i donositi stabilnije i dugoročnije mjere za poboljšanje socijalno- ekonomskog statusa obitelji.

Bernard Iljazović