Poredano po:

Broj dokumenata: 468

1
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1247/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

2
Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-945/2005 iz 3.10.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.10.2009, SGZ 22-2119/2009

3
Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-272/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

4
Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-273/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1239/2009

6
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1190/2007 iz 20.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2011, SGZ 16-1338/2011

7
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1657/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu: 1.1.2008

8
Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-802/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu: 6.7.2007

9
Pravilnik o zaštiti na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-848/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.6.2010, SGZ 10-731/2010

10
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, pokretnih naprava, komunalnih objekata i za organizaciju gradilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1046/2008 iz 24.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2015, SGZ 9-681/2015

11
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1433/2008 iz 30.10.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

12
Zaključak o provedbi programa "Djeca u prirodi" (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-81/2008 iz 31.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.5.2008, SGZ 7-657/2008

13
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1984/2008 iz 23.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2016, SGZ 6-716/2016

14
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-912/2008 iz 15.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2018, SGZ 11-1021/2018

15
Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-901/1995 iz 19.10.1995
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2014, SGZ 8-912/2014

17
Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-570/2002 iz 11.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1258/2009

18
Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-601/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

19
Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-602/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

20
Odluka o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-888/2002 iz 29.10.2002
Stupanje na snagu: 4.11.2002

21
Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-261/2002 iz 25.4.2002
Stupanje na snagu: 25.4.2002

22
Odluka o dječjem dodatku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-883/2003 iz 23.10.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2005, SGZ 20-1167/2004

23
Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-116/2003 iz 19.2.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

24
Gradski program djelovanja za mlade Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-730/2004 iz 14.7.2004
Stupanje na snagu: 14.7.2004

25
Program i plana izgradnje novih objekata, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata za potrebe osnovnog školstva Grada Zagreba u razdoblju od 2005. - 2007. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1239/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

26
Zaključak o prostorima mjesne samouprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-346/2014 iz 3.3.2014
Stupanje na snagu: 11.3.2014

27
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1207/2009 iz 15.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.3.2021, SGZ 8-479/2021

28
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-2020/2014 iz 29.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2018, SGZ 19-1804/2018

29
Pravilnik o naknadi troškova za službena putovanja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-813/2017 iz 10.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2019, SGZ 20-2464/2019

30
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1372/2018 iz 21.6.2018
Stupanje na snagu: 29.6.2018

31
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1739/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 31.7.2018

32
Odluka o komunalnom doprinosu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-376/2019 iz 28.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.2020, SGZ 22-1583/2020

33
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

35
Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-944/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

36
Pravilnik o unutarnjem redu Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-323/2022 iz 10.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.2.2022, SGZ 6-514/2022

37
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-543/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.3.2022, SGZ 9-651/2022

38
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

39
Odluka o koeficijentima za preračunavanje vrijednosti arondacijskih površina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1162/2013 iz 28.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

40
Odluka o nerazvrstanim cestama (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-2241/2013 iz 2.9.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.4.2018, SGZ 7-469/2018

41
Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-2475/2013 iz 27.9.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.2.2017, SGZ 2-108/2017

42
Pravilnik o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-2641/2013 iz 7.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2016, SGZ 19-1950/2016

43
Odluka o građevinskom zemljištu (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2688/2013 iz 25.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.3.2018, SGZ 5-279/2018

44
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2866/2013 iz 29.11.2013
Stupanje na snagu: 7.12.2013

45
Pravilnik o zaštiti od požara (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-3353/2013 iz 23.12.2013
Stupanje na snagu: 31.12.2013

46
Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-156/2013 iz 22.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.4.2017, SGZ 7-724/2017

47
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1269/2011 iz 28.9.2011
Stupanje na snagu: 6.10.2011

48
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1913/2011 iz 30.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

49
Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-309/2011 iz 11.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2013, SGZ 20-2485/2013

50
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-419/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2014, SGZ 8-913/2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa