Poredano po:

Broj dokumenata: 494

1
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

3
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1370/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

4
Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1371/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

5
Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1417/2022 iz 7.7.2022
Stupanje na snagu: 8.7.2022

6
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

7
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

8
Odluka o prijevozu kočijama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-908/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu: 26.4.2014

9
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

10
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

11
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-956/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu: 2.5.2017

12
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1247/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

13
Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-272/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

15
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1657/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu: 1.1.2008

16
Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-802/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu: 6.7.2007

17
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1433/2008 iz 30.10.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

19
Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-601/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

20
Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-602/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

21
Odluka o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-888/2002 iz 29.10.2002
Stupanje na snagu: 4.11.2002

22
Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-261/2002 iz 25.4.2002
Stupanje na snagu: 25.4.2002

23
Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-116/2003 iz 19.2.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

24
Gradski program djelovanja za mlade Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-730/2004 iz 14.7.2004
Stupanje na snagu: 14.7.2004

25
Program i plana izgradnje novih objekata, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata za potrebe osnovnog školstva Grada Zagreba u razdoblju od 2005. - 2007. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1239/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

26
Zaključak o prostorima mjesne samouprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-346/2014 iz 3.3.2014
Stupanje na snagu: 11.3.2014

27
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1372/2018 iz 21.6.2018
Stupanje na snagu: 29.6.2018

28
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1739/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 31.7.2018

29
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

30
Odluka o podnošenju prijedloga i peticija građana (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-944/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

31
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

32
Odluka o koeficijentima za preračunavanje vrijednosti arondacijskih površina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1162/2013 iz 28.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

33
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2866/2013 iz 29.11.2013
Stupanje na snagu: 7.12.2013

34
Pravilnik o zaštiti od požara (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-3353/2013 iz 23.12.2013
Stupanje na snagu: 31.12.2013

35
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1269/2011 iz 28.9.2011
Stupanje na snagu: 6.10.2011

36
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1913/2011 iz 30.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

37
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-422/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 29.3.2011

38
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-909/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu: 21.7.2012

39
Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-1170/2012 iz 28.9.2012
Stupanje na snagu: 6.10.2012

40
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1230/2012 iz 29.10.2012
Stupanje na snagu: 6.11.2012

41
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1745/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 27.7.2018

42
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

43
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

44
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

45
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

46
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

47
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

48
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

49
Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-940/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 4.6.2021

50
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 29-2234/2021 iz 14.12.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa