Poredano po:

Broj dokumenata: 519

1
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-984/2022 iz 2.5.2022
Stupanje na snagu: 10.5.2022

2
Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1242/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 26.5.2022

3
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1350/2022 iz 21.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, SGZ 37-2430/2022

4
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1370/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

5
Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1371/2022 iz 28.6.2022
Stupanje na snagu: 6.7.2022

6
Pravilnik o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1417/2022 iz 7.7.2022
Stupanje na snagu: 8.7.2022

7
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

8
Odluka o socijalnoj skrbi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2023, SGZ 8-394/2023

9
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

10
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

11
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 2-118/2022 iz 26.1.2022
Stupanje na snagu: 3.2.2022

12
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

13
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske uprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2180/2022 iz 30.11.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

14
Program osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2297/2022 iz 14.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

15
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2505/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

16
Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2536/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

17
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2573/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.3.2023, SGZ 12-715/2023

18
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2575/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, SGZ 14-848/2023

19
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2576/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.3.2023, SGZ 12-716/2023

20
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj 2022. - kolovoz 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2577/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 20.12.2022

21
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-543/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.3.2022, SGZ 9-651/2022

22
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

23
Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-689/2023 iz 31.3.2023
Stupanje na snagu: 8.4.2023

25
Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-778/2023 iz 25.4.2023
Stupanje na snagu: 3.5.2023

26
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-864/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

28
Pravilnik o financiranju provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici prava lova na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1080/2023 iz 13.6.2023
Stupanje na snagu: 21.6.2023

29
Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-31/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 15.1.2023

30
Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-5/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.6.2023, SGZ 19-1161/2023

31
Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-8/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 22.12.2022

32
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1573/2015 iz 14.9.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.11.2016, SGZ 20-2221/2016

33
Pravilnik o dimnjačarskim iskaznicama i obrascu kontrolnog lista nedostataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1611/2015 iz 2.10.2015
Stupanje na snagu: 10.10.2015

34
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1732/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu: 1.1.2016

35
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1770/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2018, SGZ 18-1660/2018

36
Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-1812/2015 iz 4.11.2015
Stupanje na snagu: 12.11.2015

37
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2327/2015 iz 23.12.2015
Stupanje na snagu: 22.12.2015

38
Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2016. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 27-2477/2015 iz 30.12.2015
Stupanje na snagu: 22.12.2015

40
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-152/2015 iz 3.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2016, SGZ 12-1609/2016

41
Plan sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-196/2015 iz 13.3.2015
Stupanje na snagu: 17.2.2015

42
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-299/2015 iz 31.3.2015
Stupanje na snagu: 8.4.2015

43
Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-305/2015 iz 31.3.2015
Stupanje na snagu: 27.3.2015

44
Pravilnik o dodjeli financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-444/2015 iz 7.4.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.2017, SGZ 3-383/2017

45
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-681/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.10.2016, SGZ 17-1769/2016

47
Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2015. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-683/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu: 6.6.2015

48
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-732/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu: 13.6.2015

49
Naredba o odvozu komunalnog otpada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1543/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.7.2016

50
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-1571/2016 iz 25.7.2016
Stupanje na snagu: 2.8.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa