Poredano po:

Broj dokumenata: 17639

1
Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Auctor kapital d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3242/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

2
Rješenje kojim se društvu Euro posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u oisguranju i reosiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3245/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

4
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za bolesti i ozljede koljenskog zgloba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3278/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

5
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dermatološku mikologiju i parazitologiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3279/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

6
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/133, urbroj: 376-10-09-38 DM od 7. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3343/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 7.10.2009

7
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/03310, urbroj: 376-04-09-11 DM od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3344/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

8
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/09-01/1078, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3345/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

9
Odluka o odlikovanju Ivana Ilića Redom Stjepana Radića za zasluge u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3347/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

10
Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3348/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

11
Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3349/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 10.11.2009

12
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za administraciju i opće poslove u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3352/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

13
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za informiranje, međunarodnu suradnju i korisnike u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3353/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

14
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja u Službi za daljinska mjerenja u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3354/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

15
Rješenje o imenovanju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3355/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

18
Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1605/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

19
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1606/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

20
Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1607/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

21
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1608/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

22
Rješenje o razrješenju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1609/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

23
Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1610/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

26
Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1613/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

27
Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1614/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

28
Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1615/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

29
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/20, urbroj: 425-02/2-16-2 od 11. srpnja 2016. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1621/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 11.7.2016

30
Rješenje o imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1440/2017 iz 30.6.2017
Stupanje na snagu: 25.5.2017

32
Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1456/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

33
Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1457/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

34
Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1458/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

35
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1459/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

36
Rješenje o imenovanju pomoćnice ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1460/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

37
Rješenje o razrješenju glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1461/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 13.6.2017

38
Rješenje o razrješenju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1462/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 19.6.2017

39
Rješenje o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1463/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

40
Rješenje o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1464/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

41
Rješenje o opozivu predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada Gospodarsko-socijalnog vijeća (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1465/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

42
Rješenje o imenovanju predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada Gospodarsko-socijalnog vijeća (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1466/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

43
44
45
47
Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji, sa sjedištem u Londonu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2898/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu: 1.12.2017

48
Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, sa sjedištem u Kairu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2899/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu: 1.12.2017

49
Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Tunisu, sa sjedištem u Rabatu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2900/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu: 1.12.2017

50
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2901/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu: 13.12.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa