Poredano po:

Broj dokumenata: 15812

1
Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednice Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2633/2009 iz 26.8.2009
Stupanje na snagu: 20.8.2009

2
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2009-02/003 urbroj: 580-03-09-43-02 od 30. srpnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2643/2009 iz 26.8.2009
Stupanje na snagu: 30.7.2009

3
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1080 od 17. srpnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2644/2009 iz 26.8.2009
Stupanje na snagu: 17.7.2009

4
Rješenje o ispunjavanju uvjeta G.B.T. ATEST d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova zaštite na radu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2664/2009 iz 28.8.2009
Stupanje na snagu: 10.8.2009

5
Rješenje kojim se društvu Euroherc osiguranje d.d. Zagreb daje dozvola za sklapanje i ispunjavanja ugovora o osiguranju tračnih vozila (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2845/2009 iz 18.9.2009
Stupanje na snagu: 10.9.2009

6
Rješenje kojim se Ingi Miklenić izdaje suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave investicijskog društva Trcin vrijednosnice d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2844/2009 iz 18.9.2009
Stupanje na snagu: 10.9.2009

7
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/02562 od 3. srpnja 2009. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2839/2009 iz 18.9.2009
Stupanje na snagu: 3.7.2009

8
Odluka o odlikovanju dr. Christiana Schmitza Redom hrvatskog pletera (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2665/2009 iz 2.9.2009
Stupanje na snagu: 26.8.2009

9
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2677/2009 iz 4.9.2009
Stupanje na snagu: 31.8.2009

11
Rješenje kojim se Željki Vrdoljak izdaje suglasnost za stjecanje udjela u investicijskom društvu Momentum brokeri d.o.o., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2728/2009 iz 9.9.2009
Stupanje na snagu: 3.9.2009

12
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-2803/2009 iz 16.9.2009
Stupanje na snagu: 10.9.2009

13
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/09-01/29 od 24. kolovoza 2009. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2838/2009 iz 18.9.2009
Stupanje na snagu: 24.8.2009

14
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/547 od 31. kolovoza 2009. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2837/2009 iz 18.9.2009
Stupanje na snagu: 31.8.2009

15
Rješenje kojim se društvu Adverto društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zadar, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2696/2009 iz 4.9.2009
Stupanje na snagu: 27.8.2009

17
Rješenje kojim se Mirsadu Latoviću s prebivalištem u Zagrebu, daje odobrenje za imenovanje članom Uprave društva Jadran jahte d.o.o., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2700/2009 iz 4.9.2009
Stupanje na snagu: 27.8.2009

19
Rješenje kojim se Mariju Govorku, vlasniku obrta "Arka" zastupanje u osiguranju, Vrgorac, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2735/2009 iz 9.9.2009
Stupanje na snagu: 3.9.2009

20
Rješenje kojim se Moniki Jerković, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju "Jerković", Stupnik, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2736/2009 iz 9.9.2009
Stupanje na snagu: 3.9.2009

22
Rješenje kojim se Dariu Trtinjaku osnivaču obrta Raptor obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Dario Trtinjak, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2738/2009 iz 9.9.2009
Stupanje na snagu: 3.9.2009

23
Rješenje kojim se Investicijskom društvu Dionica Brod d.o.o., Slavonski Brod, oduzima odobrenje za rad (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2957/2009 iz 1.10.2009
Stupanje na snagu: 17.9.2009

24
Rješenje o skraćenju lovostaje smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-254/2009 iz 28.1.2009
Stupanje na snagu: 14.1.2009

25
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac", Zagreb (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-758/2008 iz 22.2.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2010, NN 69-2108/2010

26
Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1656/2008 iz 30.4.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.3.2010, NN 40-1014/2010

27
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Alternative Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1921/2008 iz 16.5.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.1.2010, NN 13-327/2010

28
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2009. godini (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3371/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 18.11.2009

29
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Jamnica d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-3376/2009 iz 20.11.2009
Stupanje na snagu: 20.11.2009

30
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-05/09-01/3471, urbroj: 376-13-09-02 od 5. studenoga 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-3539/2009 iz 2.12.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

31
Odluka o imenovanju suca Prekršajnog suda u Dugom selu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-637/2009 iz 4.3.2009
Stupanje na snagu: 29.1.2009

32
Rješenje kojim se društvu Gavrilović d.o.o., Petrinja, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Puris d.d., Pazin (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-67/2009 iz 3.1.2009
Stupanje na snagu: 23.12.2008

34
36
Rješenje kojim se društvu Bančić d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Pula, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-73/2009 iz 3.1.2009
Stupanje na snagu: 23.12.2008

37
Rješenje kojim se društvu Fides Gestum d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-74/2009 iz 3.1.2009
Stupanje na snagu: 23.12.2008

38
Rješenje kojim se daje suglasnost Agram Invest dioničkom društvu za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Ante Gašparovića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-78/2009 iz 3.1.2009
Stupanje na snagu: 23.12.2008

40
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-771/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

41
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-772/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

42
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-773/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

43
Rješenje kojim se odobrava izmjena Prospekta ST Global Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na izbor revizora fonda (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-774/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

45
Rješenje kojim se Damiru Zoriću iz Zagreba, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Sunce osiguranje d.d., Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-776/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 12.3.2009

46
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja, klasa: UP/I 030-02/2006-01/80, urbroj: 580-02-08-63-154 od 17. prosinca 2008. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-789/2009 iz 20.3.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2008

47
Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-689/2009 iz 11.3.2009
Stupanje na snagu: 4.2.2009

48
Popis normi (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-732/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 4.3.2009

50
Poslovnik o radu Skuptšine Hrvatske odvjetničke komore (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-2410/2008 iz 23.6.2008
Stupanje na snagu: 14.6.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa