Poredano po:

Broj dokumenata: 17746

1
Pravilnik o ostvarivanju socijalne zaštite (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-319/1991 iz 6.3.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2002, NN 82-1352/2002

2
Odluka o utvrđivanju nadležnosti organizacijskih jedinica Stručne službe Republičkog fonda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1089/1990 iz 21.12.1990
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.1.1994, NN 1-9/1994

3
Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-678/1990 iz 28.8.1990
Stupanje na snagu: 24.8.1990

4
Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-598/1990 iz 24.7.1990
Stupanje na snagu: 1.8.1990

5
Odluka o podnošenju zahtjeva za prijem Republike Hrvatske u Srednjoeuropsku inicijativu (Heksagonalu) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1679/1991 iz 9.12.1991
Stupanje na snagu: 5.12.1991

6
Odluka o priznanju Republike Tadžikistan kao suverene i samostalne države (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1875/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 28.12.1991

7
Odluka o priznanju Republike Turkmenije kao suverene i samostalne države (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1876/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 29.12.1991

8
Odluka o ustrojstvu domobranstva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1898/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 31.12.1991

9
Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-807/1992 iz 3.6.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.6.1992, NN 49-1312/1992

10
Odluka o utvrđivanju prosječnog trajanja liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-808/1992 iz 3.6.1992
Stupanje na snagu: 20.5.1992

11
Zaključci sa Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Republike Hrvatske održane 27. ožujka 1992. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-402/1992 iz 31.3.1992
Stupanje na snagu: 27.3.1992

12
Pravilnik o izdavanju dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-479/1992 iz 9.4.1992
Stupanje na snagu: 17.4.1992

13
Pravilnik o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju iskorištenih dozvola (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-480/1992 iz 9.4.1992
Stupanje na snagu: 17.4.1992

14
Rješenje o osnivanju Komisije za civilnu službu drugog stupnja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-581/1992 iz 25.4.1992
Stupanje na snagu: 25.4.1992

15
Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-628/1992 iz 5.5.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.1992, NN 74-1966/1992

16
Odluka o uvjetima za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-629/1992 iz 5.5.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.1992, NN 74-1966/1992

17
Odluka o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1186/1992 iz 24.7.1992
Stupanje na snagu: 24.7.1992

18
Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih materijala (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2105/1992 iz 27.11.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.10.2003, NN 167-2399/2003

19
Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2236/1992 iz 18.12.1992
Stupanje na snagu: 18.12.1992

20
Zaključci Sabora Republike Hrvatske sa zajedničke sjednice svih vijeća 1992. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-139/1992 iz 21.2.1992
Stupanje na snagu: 14.2.1992

21
Deklaracija o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-140/1992 iz 21.2.1992
Stupanje na snagu: 14.2.1992

22
Deklaracija o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-141/1992 iz 21.2.1992
Stupanje na snagu: 14.2.1992

23
Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1225/1992 iz 31.7.1992
Stupanje na snagu: 31.7.1992

24
Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1229/1992 iz 31.7.1992
Stupanje na snagu: 30.6.1992

25
Odluka o utvrđivanu broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1307/1992 iz 4.8.1992
Stupanje na snagu: 4.8.1992

26
Odluka o proglašenju 29. rujna «Danom policije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1486/1992 iz 17.9.1992
Stupanje na snagu: 17.9.1992

27
Odluka o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izabranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1544/1992 iz 22.9.1992
Stupanje na snagu: 22.9.1992

28
Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-2042/1992 iz 20.11.1992
Stupanje na snagu: 13.11.1992

29
Uputa o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1683/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu: 15.10.1992

30
Uputa o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1685/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu: 15.10.1992

31
Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1688/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu: 15.10.1992

32
Pravilnik o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1690/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu: 15.10.1992

33
Odluka o usvajanju Plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnom ustanovama za liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika RFZOIOH (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1884/1992 iz 26.10.1992
Stupanje na snagu: 26.10.1992

34
Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranje i izgradnju objekata Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1942/1992 iz 3.11.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2001, NN 129-2382/2000

35
Rezolucija o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-186/1991 iz 21.2.1991
Stupanje na snagu: 21.2.1991

36
Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-187/1991 iz 21.2.1991
Stupanje na snagu: 21.2.1991

37
Odluka o osnivanju Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-238/1992 iz 3.3.1992
Stupanje na snagu: 3.3.1992

38
Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-251/1992 iz 3.3.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.8.2001, NN 67-1097/2001

39
Odluka o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1771/1991 iz 12.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.6.1992, NN 41-1034/1992

40
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1791/1991 iz 12.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.7.1997, NN 70-1211/1997

41
Pravilnik o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1797/1991 iz 13.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.10.1992, NN 63-1682/1992

42
Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1799/1991 iz 13.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.8.2007, NN 79-2479/2007

43
Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi kvalitete (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1808/1991 iz 20.12.1991
Stupanje na snagu: 20.12.1991

44
Zaključak Sabora Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana o stanju u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1864/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 28.12.1991

45
Odluka o ustanovljenju lovišta «Garjevica» (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1523/1991 iz 25.10.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.2.1994, NN 10-172/1994

46
Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1566/1991 iz 7.11.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.7.1997, NN 70-1211/1997

47
Zaključci sa Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Republike Hrvatske održane 9. studenoga 1991. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1572/1991 iz 14.11.1991
Stupanje na snagu: 9.11.1991

48
49
Odluka o priznanju Ruske Federacije kao suverene i samostalne države (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1866/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 28.12.1991

50
Odluka o priznanju Republike Bjelorusije kao suverene i samostalne države (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1867/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu: 28.12.1991

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa