Poredano po:

Broj dokumenata: 16404

1
Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Auctor kapital d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3242/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

2
Rješenje kojim se društvu Euro posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u oisguranju i reosiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3245/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

4
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3273/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2012, NN 35-905/2012

5
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za bolesti i ozljede koljenskog zgloba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3278/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

6
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dermatološku mikologiju i parazitologiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3279/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

7
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2054/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

10
Rješenje o razrješenju zamjenika člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2057/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

11
Rješenje o imenovanju zamjenika člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2058/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

12
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/06, urbroj: 425-02/2-17-9 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2084/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

13
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/02, urbroj: 425-02/2-17-12 od 28. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2085/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 28.8.2017

14
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0032, urbroj: 567-06-17-06 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2086/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

15
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0033, urbroj: 567-06-17-03 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2087/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

16
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0036, urbroj: 567-06-17-05 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2088/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

17
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/133, urbroj: 376-10-09-38 DM od 7. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3343/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 7.10.2009

18
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/03310, urbroj: 376-04-09-11 DM od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3344/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

19
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/09-01/1078, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3345/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

20
Odluka o odlikovanju Ivana Ilića Redom Stjepana Radića za zasluge u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3347/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

21
Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3348/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

22
Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3349/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 10.11.2009

23
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za administraciju i opće poslove u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3352/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

24
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za informiranje, međunarodnu suradnju i korisnike u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3353/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

25
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja u Službi za daljinska mjerenja u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3354/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

26
Rješenje o imenovanju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3355/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

29
Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1605/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

30
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1606/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

31
Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1607/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

32
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1608/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

33
Rješenje o razrješenju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1609/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

34
Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1610/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

37
Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1613/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

38
Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1614/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

39
Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1615/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

40
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/20, urbroj: 425-02/2-16-2 od 11. srpnja 2016. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1621/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 11.7.2016

41
Odluka o razrješenju glasnogovornika Ureda predsjednice Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2041/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

42
Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za nove medije i društvene mreže (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2042/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 1.9.2017

43
Odluka o imenovanju glasnogovornice Ureda predsjednice Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2043/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 1.9.2017

44
Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2046/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 1.9.2017

45
Rješenje o razrješenju privremenog glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2047/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

46
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra uprave (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2049/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

47
Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2050/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

48
Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2051/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

49
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2052/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

50
Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2053/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa