Poredano po:

Broj dokumenata: 34612

1
Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Vincenta Degerta Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-2153/2009 iz 22.7.2009
Stupanje na snagu: 17.7.2009

2
Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-52/2011 iz 5.1.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.10.2012, NN 111-2408/2012

3
Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-25/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu: 4.1.2005

4
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Biograda na moru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-32/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu: 28.12.2004

5
Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-34/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2007, NN 43-1443/2007

6
Rješenje o imenovanju zamjenika ministra gospodarstva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-423/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu: 2.3.2013

7
Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra poljoprivrede (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-426/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu: 21.2.2013

8
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-428/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu: 21.2.2013

9
Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-444/2013 iz 1.3.2013
Stupanje na snagu: 2.3.2013

10
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3711/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 7.11.2008

11
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3712/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 15.11.2008

12
Rješenje kojim se društvu Dalmacija za zastupanje u osiguranju d.o.o. Split, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3719/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

13
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-449/2013 iz 1.3.2013
Stupanje na snagu: 18.2.2013

15
Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-457/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 22.2.2013

16
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-458/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

17
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-460/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

18
Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-517/2002 iz 8.3.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2013, NN 143-3065/2013

19
Rješenje kojim se društvu Semper Incolumis d.o.o. za posredovanje u osiguranju, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3720/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

20
Odluka o odlikovanju mgr. Francisa-Javiera Lozana Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-348/2008 iz 30.1.2008
Stupanje na snagu: 15.1.2008

21
Zaključci Hrvatskog sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2494/2002 iz 20.12.2002
Stupanje na snagu: 18.12.2002

22
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vrbanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2518/2002 iz 20.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

23
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Dežanovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 158-2577/2002 iz 30.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

24
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vodnjan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 158-2578/2002 iz 30.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

25
Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-402/2002 iz 22.2.2002
Stupanje na snagu: 22.2.2002

26
Odluka o odlikovanju Carla Spartaca Capogreca Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3694/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 29.10.2008

27
Rješenje o razrješenju dijela članova Nacionalnog odbora za izradu i provedbu Strategije održivog razvoja Republike Hrvatske (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3701/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.8.2010, NN 97-2714/2010

28
Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3597/2007 iz 10.12.2007
Stupanje na snagu: 18.12.2007

29
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3598/2007 iz 10.12.2007
Stupanje na snagu: 18.12.2007

30
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2002 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2474/2002 iz 18.12.2002
Stupanje na snagu: 25.11.2002

31
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-2520/2004 iz 14.10.2004
Stupanje na snagu: 1.7.2013

32
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-420/2002 iz 27.2.2002
Stupanje na snagu: 7.3.2002

33
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para i maglica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-472/2002 iz 1.3.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.10.2003, NN 158-2259/2003

34
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d. d. za osnivanje trgovačkog društva «Hrvatski nezavisni operator sustava i tržišta« (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-11/2002 iz 3.1.2002
Stupanje na snagu: 3.1.2002

35
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3675/2007 iz 14.12.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.8.2009, NN 100-2589/2009

36
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Raiffeisen hrvatske dionice otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3694/2007 iz 14.12.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.4.2008, NN 53-1840/2008

37
Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3559/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 82-1735/2013

38
Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3568/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2007, NN 130-3730/2007

39
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje (19) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-430/2004 iz 2.2.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.9.2009, NN 110-2808/2009

40
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-351/2008 iz 30.1.2008
Stupanje na snagu: 30.9.2007

41
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-461/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

42
Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-465/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

43
Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-466/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

44
Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-467/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

45
Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-477/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu: 28.2.2013

46
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene-brodogradilištu Kraljevica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-478/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu: 28.2.2013

47
Odluka o imenovanju sutkinje Trgovačkog suda u Splitu na sudačku dužnost trajno (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-471/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu: 28.1.2010

48
Odluka o imenovanju sudaca Općinskog kaznenog suda u Zagrebu na sudačku dužnost trajno (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-473/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu: 28.1.2010

49
Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Splitu na sudačku dužnost trajno (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-474/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu: 28.1.2010

50
Odluka o imenovanju sutkinje Prekršajnog suda u Iloku na sudačku dužnost trajno (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-475/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu: 28.1.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa