Poredano po:

Broj dokumenata: 18868

1
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2981/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 4.10.2010

2
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2279/2019 iz 22.11.2019
Stupanje na snagu: 30.11.2019

4
Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2313/2019 iz 27.11.2019
Stupanje na snagu: 27.11.2019

5
Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2318/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

6
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2324/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

7
Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2325/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

8
Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2327/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

9
Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2329/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

10
Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2352/2019 iz 4.12.2019
Stupanje na snagu: 12.12.2019

11
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3106/2010 iz 22.10.2010
Stupanje na snagu: 12.10.2010

13
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3116/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 1.7.2013

14
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3117/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 1.7.2013

15
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3042/2010 iz 7.10.2010
Stupanje na snagu: 15.10.2010

16
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka, u iznosu od 750.000.000,00 eura (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3057/2010 iz 13.10.2010
Stupanje na snagu: 13.10.2010

17
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2241/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 14.11.2019

18
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.)) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2242/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 14.11.2019

19
Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2243/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

20
Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2255/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 14.11.2019

21
Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2256/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

22
Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2257/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

23
Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2258/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

25
Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2260/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

26
Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2261/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

27
Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2262/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

28
Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2274/2019 iz 22.11.2019
Stupanje na snagu: 30.11.2019

29
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1278/2019 iz 5.7.2019
Stupanje na snagu: 13.7.2019

30
Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1280/2019 iz 5.7.2019
Stupanje na snagu: 13.7.2019

31
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1246/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

32
Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1247/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

33
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1249/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 29.6.2019

34
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1250/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

35
Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2855/2009 iz 21.9.2009
Stupanje na snagu: 10.9.2009

36
Pravilnik o stanovanju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1007/2020 iz 22.4.2020
Stupanje na snagu: 30.4.2020

37
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1008/2020 iz 22.4.2020
Stupanje na snagu: 30.4.2020

38
Pravilnik o upisu u razred revidenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1023/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

39
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1024/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

40
Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1025/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

41
Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1034/2020 iz 25.4.2020
Stupanje na snagu: 26.4.2020

43
Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1005/2020 iz 21.4.2020
Stupanje na snagu: 29.4.2020

44
Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-718/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 13.3.2010

45
Odluka o ponavljanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-13/2010 iz 4.1.2010
Stupanje na snagu: 30.12.2009

46
Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-14/2010 iz 4.1.2010
Stupanje na snagu: 30.12.2009

47
Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-691/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 26.2.2010

48
Uredba o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-704/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 5.3.2010

49
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-707/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 4.3.2010

50
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-708/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 4.3.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa