Poredano po:

Broj dokumenata: 4035

1
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 179/2020-9

2
Pravo na starosnu mirovinu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 183/2020-2

3
Status hrvatskog branitelja; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 300/2020-2

4
Ozljeda na radu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 352/2020-2

5
Pravo vlasništva; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3225/2019-2

6
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3340/2020-2

7
Utvrđivanje građevne čestice; 2.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2801/2019-6

8
Porez na dohodak; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 106/2020-2

9
Staž osiguranja s povećanim trajanjem; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 198/2020-2

10
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 250/2020-2

11
Stambeno zbrinjavanje; 1.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1026/2019-3

12
Povrat poreza na dodanu vrijednost; 30.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 101/2019-2

13
Određivanje mirovine; 30.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 182/2020-2

14
Određivanje najniže mirovine; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 288/2020-2

15
Raspored na radno mjesto; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 44/2020-2

16
Utvrđivanje prava vlasništva; 17.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2857/2019-3

17
Utvrđivanje prava vlasništva; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 248/2019-3

18
Uporabna dozvola; 10.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2138/2019-3

19
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; 10.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2754/2020-2

20
Pravo na naknadu troškova kupljenog lijeka; 2.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 273/2019-3

21
Privremena odgoda prisilnog udaljenja; 2.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 200/2020-2

22
Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju; 26.8.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 206/2019-3

23
Određivanje najniže braniteljske mirovine; 25.8.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 336/2020-2

24
Naplata trošarine; 23.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 109/2020-2

25
Predstečajna nagodba; 22.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 104/2019-2

26
Naknada za oduzetu imovinu; 17.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3223/2019-3

27
Starosna mirovina; 14.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 137/2020-2

28
Izvlaštenje; 10.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3222/2019-2

29
Povrat sredstava uloženih u obnovu; 2.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3291/2019-2

30
Procjena utjecaja na okoliš; 2.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2233/2020-2

31
Predstečajna nagodba; 1.7.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 149/2020-2

32
Ukidanje ovlaštenja; 9.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 310/2019-3

33
Javna nabava; 4.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 13/2020-2

34
Utvrđivanje građevne čestice; 4.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 861/2020-2

35
Raspored na radno mjesto; 3.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 114/2020-2

36
Porez na promet nekretnina; 3.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 99/2020-3

37
Pravo iz zdravstvenog osiguranja; 2.6.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 275/2019-3

38
Izdavanje građevinske dozvole; 29.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 419/2018-3

39
Teška povreda službene dužnosti; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 16/2020-2

40
Premještaj; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 110/2020-2

41
Povrat u prijašnje stanje na kulturnom dobru; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1418/2020-2

42
Potvrda geodetskog elaborata; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1450/2020-2

43
Oduzimanje stručnog naslova; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 183/2019-3

44
Potvrda geodetskog elaborata; 28.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1455/2020-6

45
Stavljanje na raspolaganje; 27.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 146/2019-2

46
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 26.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 335/2020-2

47
Izdavanje građevinske dozvole; 21.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1611/2019-3

48
Utvrđivanje građevinske čestice; 21.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3432/2018-5

49
Priznanje inozemne visokoškolske kvalifikacije; 15.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3305/2019-2

50
Povrat trošarine; 14.5.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 108/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a