Poredano po:

Broj dokumenata: 2973

1
Zastoj zastare - epidemija; 17.1.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Zastoj zastare-epidemija

Broj odluke: Pž 1327/2022-3

2
Zelenaški ugovor; 17.1.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2738/2022-5

3
Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar; 17.1.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5354/2022-2

4
Prethodno rješenje pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos - prekid; 13.1.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 23/2023-2

5
Ugovor o građenju - izvedeni radovi odstupanjem od projekta; 10.1.2023 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2411/2022-2

6
Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda; 29.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 645/2021-4

7
Prigovor građanskopravnog prijeboja - teret dokaza; 28.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5408/2021-3

8
Međunarodna nadležnost kod povrata stečenog bez osnove; 27.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2793/2022-2

9
Naknada štete nastale naletom na divljači - odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom; 22.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Naknada štete nastale naletom na divljači-odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom

Broj odluke: Pž 2767/2022-2

10
Oblik ugovora o zakupu poslovnog prostora-prešutno obnavljanje ugovora na određeno vrijeme; 21.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2491/2021-2

11
Naknadno odobrenje sklapanja ugovora od strane ovlaštene osobe za zastupanje; 21.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 625/2022-7

12
Zabilježba spora u sudskom registru; 14.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5091/2022-2

13
Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično; 14.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5415/2021-4

14
Neprenosiva prava; 14.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2302/2022-3

15
Skriveni nedostaci - teret dokaza; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Skriveni nedostaci-teret dokaza

Broj odluke: Pž 597/2022-2

16
Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4634/2022-3

17
Ograničenje odgovornosti prijevoznika u međunarodnom prijevozu robe; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1420/2022-2

18
Sklapanje ugovora sa samim sobom; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 160/2022-2

19
Ništetnost ugovora - promjenjiva ugovorna kamata; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 790/2022-2

20
Polaganje dugovane stvari - učinci; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6054/2021-8

21
Utvrđenje vlasništva - dospjeće - nekretnine upisane kao društveno vlasništvo; 13.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Utvrđenje vlasništva - dospjeće-nekretnine upisane kao društveno vlasništvo

Broj odluke: Pž 585/2022-3

22
Izvanugovorna odgovornost za štetu - teret dokaza; 12.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1213/2021-2

23
Nadležnost; 12.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1506/2022-3

24
Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača; 9.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6110/2021-3

25
Minimalne mjere zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima za II kategoriju novčarskih institucija; 8.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 787/2022-2

26
Suprotnost arbitražnog pravorijeka s javnim poretkom Republike Hrvatske; 7.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7428/2019-5

27
Kompenzacija (prijeboj); 7.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1879/2022-3

28
Izdatak za drugog; 6.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2319/2021-2

29
Stopa zatezne kamate - zajednička pričuva; 5.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 832/2022-2

30
Načelo monetarnog nominalizma; 5.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5891/2021-3

31
Razuman rok za obavijest o nedostacima robe kod ugovora o međunarodnoj prodaji robe; 5.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1222/2021-4

32
Zastara - ugovor za obavljanje rada studenata; 5.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 577/2021-3

33
Učinak sudske odluke povodom tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača prema trećima; 1.12.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5316/2021-3

34
Prijenos prava naplate osigurnine iz ugovora o pomorskom osiguranju; 30.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1294/2021-2

36
Izlučenje stvari iz stečajne mase - ugovor o kupoprodaji; 30.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 64/2022-2

37
Protupravna štetna radnja - pandemija Covid-19 virusa; 30.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1394/2022-2

38
Proglašenje ovrhe nedopuštenom - zastara - upisano založno pravo u javnoj knjizi; 29.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1907/2021-2

39
Proglašenje ovrhe nedopuštenom - predmnijevani vlasnik nekretnine; 28.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2403/2021-3

40
Prijenos obrta na bračnog druga/krvne srodnike; 28.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4722/2021-3

41
Prava prodavatelja u slučaju kad kupac odbije primitak robe; 28.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5761/2021-4

42
Ugovor o građenju - pregled izvršenog djela i obavijest; 28.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4249/2021-3

43
Ostale obveze stečajne mase; 28.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2816/2022-2

44
Sastavljanje isprave-potpis ovlaštene osobe; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2070/2021-2

45
Proboj pravne osobnosti-aktivna legitimacija nakon otvaranja stečaja; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4757/2022-2

46
Nadležnost suda u predmetu utvrđenja osporene tražbine tužitelja u stečajnom postupku; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3129/2022-2

47
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje - općepoznate činjenice; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4797/2022-2

48
Naknada štete - izmakla korist; 21.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4700/2022-2

49
Skriveni nedostaci-gubitak prava; 16.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4104/2021-2

50
Nedavanje mogućnosti raspravljanja pred sudom - otklanjanje primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka; 16.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nedavanje mogućnosti raspravljanja pred sudom-otklanjanje primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka

Broj odluke: Pž 4619/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a