Poredano po:

Broj dokumenata: 2789

1
Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2696/2020-3

2
Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3409/2020-2

3
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4598/2018-2

4
Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4762/2018-3

5
Sazivanje skupštine vjerovnika - pravo na žalbu; 27.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3394/2020-2

6
Bruto iznos nagrade stečajnog upravitelja - doprinos za zdravstveno osiguranje; 27.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3511/2020-2

7
Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4784/2018-5

8
Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5661/2018-3

9
Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3695/2018-3

10
Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere; 12.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3313/2020-2

11
Prodaja nekretnina na kojima postoji razlučno pravo; 12.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3360/2020-2

12
Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine; 10.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1471/2020-4

13
Utvrđenje osporene tražbine - razlozi osporavanja; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3032/2020-2

14
Učinak predstečajne nagodbe prema vjerovnicima osporenih tražbina; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 441/2018-2

15
Pokretanje prethodnog postupka; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2590/2018-3

16
Pretpostavke poslovodstva bez naloga; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5646/2017-3

17
Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3263/2020-2

18
Trošak ročišta za objavu presude; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 896/2018-3

19
Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi; 3.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6020/2017-2

20
Pravo radnika na naknadu štete zbog prijevremenog otkaza ugovora o radu; 24.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5314/2018-2

22
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe; 16.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1450/2019-2

23
Zastara zahtjeva po osnovi izdatka za drugoga; 8.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3704/2016-3

24
Obveza plaćanja predujma; 8.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2820/2020-2

25
Pravo na povrat troškova prisilne naplate sudske pristojbe; 8.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2922/2020-2

26
Objava rješenja o otvaranju stečajnog postupka i rok za prijavu tražbina; 1.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2795/2019-4

27
Dopuštenost žalbe protiv rješenja o mjesnoj nenadležnosti; 1.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2805/2020-2

28
Opasnost osujećenja tražbine; 1.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2370/2020-2

29
Odnos osobne dostave i dostave putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova; 1.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2504/2020-2

30
Plaćanje pristojbi na odluke dostavljene elektroničkim putem; 1.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2786/2020-2

31
Zahtjev za naknadu troškova vještačenja; 30.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7645/2018-3

32
Obveza plaćanja pristojbe za odgovor na tužbu; 30.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2715/2020-2

33
Opasnost kao pretpostavka za određivanje privremene mjere; 30.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2743/2020-2

35
Bitna povreda odredaba parničnog postupka - propust suda da zatraži očitovanje vještaka na iznesene prigovore stranke; 29.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4867/2018-2

36
Obustava postupa osiguranja određivanjem prethodne mjere sukladno članku 501.a Zakona o parničnom postupku; 29.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2591/2020-2

37
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza u postupku koji je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga; 26.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1043/2019-2

38
Prekid postupka - jamci platci kao suparničari; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6959/2019-2

39
Prava naručitelja u slučaju nedostataka obavljenog posla; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7288/2016-2

40
Sudjelovanje prvog razlučnog vjerovnika u elektroničkoj javnoj dražbi; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2784/2019-5

41
Zastara tražbine iz ugovora o kreditu sklopljenog između pravnih osoba; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3502/2018-2

42
Djelomična otplata duga - prekid zastare; 12.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2016/2017-3

43
Povrat komunalnog doprinosa - nadležnost; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 895/2020-3

44
Naplata po zadužnici - početak tijeka zastare; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 99/2020-2

45
Ugovor o cesiji kao pravna radnja kongruentnog namirenja; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4924/2017-3

47
Valjanost ugovora o cesiji; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1395/2018-2

48
Ugovor o zajmu strane valute između rezidenata; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5023/2017-4

49
Priznanje duga - potpisivanje okončane situacije; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6546/2016-2

50
Valuta ispunjenja - primjena valutne klauzule; 5.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1270/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a