Poredano po:

Broj dokumenata: 33280

1
Pž 867/2024-2; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-280/2014-394 od 23. siječnja 2024. oglašena je nevažećom dosuda nekretnina u vlasništvu dužnika, pobliže opisanih u točki I. izreke rješenja koje u naravi predstavljaju jedinstvenu cjelinu (restoran), kupcu El Dorado Maroma j.d.o.o., Dugo Selo ...

2
Pž 517/2024-3; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1633/11-9 od 17. travnja 2012. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 187.854,86 kn sa zateznim kamatama od 5. rujna 2011. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačk...

3
Pž 4217/2023-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-88/2019-86 od 7. studenog 2023. naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana izgradi osnovnu infrastrukturu sa svim instalacijama (cesta, voda, struja i telefon) kako bi tužitelj na svojim nekretninama označenim kao čest. zem. 109/113, površine 21.004...

4
Pž 725/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-12 od 3. listopada 2023. određeno je da se u sudski registar upisuje promjena člana društva Poliklinika Bagatin d.o.o. Zagreb prema podacima naznačenim u prilogu rješenja koji su njegov sastavni dio. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pod...

5
Pž 520/2024-2; 6.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-171/2023-42 od 13. prosinca 2023. odbijen je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom (točka I. izreke) i određeno da je predlagatelj dužan naknaditi troškove postupka u iznosu od 740,22 eura / 5.577,19 kuna, dok će se višak uplać...

6
Pž 224/2024-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu poslovni broj St-1219/2023-14 od 22. prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Gastro mreža d.o.o., Zagreb, 22. prosinca 2023. u 11,45 sati, kada je to rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na mrežnoj strani...

7
Pž 1548/2021-5; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2050/2019 od 21. prosinca 2020. naloženo je tuženiku iseljenje iz poslovnog prostora površine 63,82 m2 koji se sastoji od četiri prostorije s kojim su neodvojivo povezani odgovarajući suvlasnički dijelovi nekretnine i kuća popisni broj 479 i dvor...

8
Pž 3159/2023-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je naložio tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 832,08 EUR / 6.269,31 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do isplate i to prema stopama tih kamata ...

9
Pž 295/2024-2; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-211/2020-9 od 2. rujna 2022. odbijen je kao neosnovan prigovor ovrhovoditelja od 30. kolovoza 2022. i potvrđeno rješenje o pristojbi tog suda poslovni broj Ovr-211/2020 od 25. kolovoza 2022. 2. Ovrhovoditelj je protiv tog rješenja podnio žalbu...

10
Pž 3433/2022-5; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1776/2020 od 23. studenoga 2020. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. poslovni broj Ovrv-3962/2019 od 2. listopada 2019. kojim je naloženo tuženiku da tužitelju plati novčanu tražbinu od ...

11
Pž 4092/2021-5; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepravovremen tuženikov zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka. Prvostupanjski sud je tako odlučio jer tuženik, iako uredno pozvan na ročište za glavnu raspravu nije pristupio, nego je zahtjev za naknadu troškova podnio nakon zaključenja glavne rasprave....

12
Pž 3896/2023-2; 29.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je ukinut u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. K. poslovni broj Ovrv-4898/16 od 27. listopada 2016. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 90.000,00 kn / 11.945,05 EUR zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku ...

13
Pž 3574/2023-2; 25.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1928/2022-14 od 7. rujna 2023. odbačen je kao nepravovremen prijedlog tuženika za ponavljanje postupka (točka I. izreke) i odbijen je tuženikov zahtjev za naknadu troškova postupka od 426,37 EUR / 3.212,48 kn. 2. U obrazloženju navede ...

14
Pž 5247/2022-2; 24.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je (točka I. izreke) da je tužiteljica stekla pravo vlasništva nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, u naravi stan i garaža pobliže označeni u izreci kao: a) 176. suvlasnički dio: 22/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-176...

15
Pž 2038/2019-7; 23.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-2458/18 od 21. veljače 2019. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 1.245,00 kn sa zateznim kamatama od 25. rujna 2018. do isplate po stopi propisanoj za trgovačke ugovore. 2. Dopunskim rješenjem poslovni broj P-2458/18 od ....

16
Pž 52/2024-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem otvoren je stečajni postupak nad dužnikom S&S COMPUTERS j.d.o.o., OIB 75776266269, Vidovec, Trg Svetog Vida 4, s danom 15. studenog 2023. (točka I. izreke), imenovan je stečajni upravitelj (točka II. izreke), zaključen je stečajni postupak jer stečajna masa nije dostatna niti ...

17
Pž 3123/2023-4; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-556/2023 od 15. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev da se poništi pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj AS-P-2012/45 od 24. siječnja 2018. i da se predmet vrati Stalnom arbitražnom sudištu na ponovan po...

18
Pž 4113/2022-4; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1024/2019 od 14. srpnja 2022. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženicima solidarno platiti prvotužitelju iznos od 226.284,90 EUR / 1.704.943,57 kn i drugotužitelju iznos od 217.410,98 EUR / 1.638.083,03 kn sa zat...

19
Pž 4130/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj St-396/2023-8 od 27. listopada 2023. obustavljen je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, društvom Oblak - S j.d.o.o. (točka I. izreke), ukinuta je mjera osiguranja o imenovanju privremenog s...

20
Pž 4119/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-64/12-51 od 28. svibnja 2013. u točki I. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženik je dužan platiti tužitelju iznos od 3.639.148,15 kuna sa zateznim kamatama om dobivenom uvećanjem eskonte stope HNB koja je vrijedila zadnjeg da...

21
Pž 176/2024-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-826/23 od 15. prosinca 2023. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Kabel-izolator d.o.o., Zagreb (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja imenovana je Josipa Jurčić iz Zagreba (točka II. izreke). Točkom III. izreke naloženo je Financijsk...

22
Pž 2721/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od suda da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-4161/21 od 23. rujna 2021. (točka I. izre...

23
Pž 279/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-487/2022 od 25. studenog 2022. tuženiku je naloženo naknaditi tužiteljicama iznos od 105.260,40 kn / 13.970,46 EUR sa zateznim kamatama koje teku od 10. rujna 2020. do isplate po stopi od pet postotnih poena (točka I. izreke). Odbijen je tužbeni ...

24
Pž 3339/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1325/2022 od 31. kolovoza 2023. je odbijen prijedlog za prekidom postupka u ovoj pravnoj stvari do konačne odluke Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo o proglašenju ništavim rješenja o registraciji žiga br. B4 . Iz obrazlo ...

25
Pž 4017/2022-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1959/21 od 26. kolovoza 2022. prihvaćen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnom Odluke o dokapitalizaciji društva tuženika u iznosu od 5.000.000,00 kn, donesenoj na izvanrednoj skupštini društva održanoj 15. listopada 2020. (točka I. ...

26
Pž 3973/2023-3; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-832/2023 od 2. listopada 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 79.013,09 EUR / 595.324,14 kn sa zateznim kamatama prema čl. 29. Zakona o obaveznim odnosima od 15. prosinca 2015. do isplate. Točkom II. izreke od ...

27
Pž 4067/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2310/19 od 26. svibnja 2023. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 842.253,89 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća sa ...

28
Pž 4239/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio utvrđenje da je vlasnik odgovarajućeg suvlasničkog dijela nekretnine - stambenog objekta u Zagrebu, oznake C, prizemlje, dva kata i stambeno potkrovlje koji se gradi na novoformiranoj k.č.br. B4 k.o. A11 , što odgovara z .....

29
Pž 540/2023-2; 11.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski je sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 29.000,00 kn / 3.848,96 EUR (točka I. izreke) i naložio tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 5.000,00 kn / 663,61 EUR (točka II. izreke) sve s pripadajućim zateznim kamatama. Prema ...

30
Pž 3341/2023-2; 9.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2156/2018 od 11. srpnja 2023. u cijelosti je održan na snazi europski platni nalog Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-eu-42/2018 od 25. travnja 2018. kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 32.993.902,24 k...

31
Pž 3520/2023-2; 9.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom presuđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju H. P. P. d.o.o., na ime regresa isplati iznos od 140.856,07 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi iz čl. 29 st. 2 Zakona o obvez ...

32
Pž 70/2024-2; 9.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3242/18 od 22. studenog 2023. određena je prethodna mjera radi osiguranja tužiteljeve tražbine i određen način njenog provođenja (točka I.-IV. izreke), dok je prijedlog djelomično odbijen (točka V. izreke). Odluka o određivanju prethodne mje...

33
Pž 3598/2023-2; 9.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-162/2021 od 5. lipnja 2023. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi osnovanim tužiteljevo potraživanje kao vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u stečajnom postupku nad dužnikom M. N. d.o.o. u stečaju u visini od 5.08 ...

34
Pž 4331/2023-2; 9.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1283/21 od 16. studenog 2023. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 6.023,49 EUR / 45.384,00 kn sa zateznim kamatama od 14. svibnja 2010. do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke), odbijen je kao neosnovan tuž ...

35
Pž 2566/2023-2; 4.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem utvrdio da je nastupio prekid postupka jer je nad tuženikom rješenjem prvostupanjskog suda u predmetu poslovni broj St-1138/21 od 20. srpnja 2022. otvoren stečajni postupak. Sud je rješenje donio primjenom odredbe čl. 215. t. 5. Zakona o parničnom postupk...

36
Pž 3761/2023-3; 4.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem utvrđen je prekid postupka u odnosu na drugotuženika Z. G. d.o.o., Zagreb. Iz obrazloženja proizlazi da je nad drugotuženikom otvoren predstečajni postupak pa je primjenom odredbe čl. 212. t. 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11-pročišćeni teks ...

37
Pž 3670/2023-4; 2.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-674/2016-448 od 25. rujna 2023. potvrđen je stečajni plan iz kolovoza 2023. s ispravcima i dopunama iznesenim na ročištu za raspravljanje i glasovanje o stečajnom planu održanom 22. rujna 2023. za stečajnog dužnika Sagitta d.o.o. ugostiteljstvo...

38
Pž 3801/2023-2; 2.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem stečajnom upravitelju izriče se novčana kazna u iznosu od 265,45 EUR / 2.000,00 kn te mu se nalaže novčanu kaznu platiti u roku od osam dana od pravomoćnosti u korist Državnog proračuna i uz upozorenje na posljedice propuštanja i nalog Financijskoj agenciji provesti rješ...

39
Pž 5084/2022-2; 2.1.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-185/2022-8 od 19. listopada 2022. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 36.000,00 kuna / 4.778,02 eura sa zateznim kamatama koje teku na svaki mjesečni iznos od 2.000,00 kuna od 16. dana u mjesecu do isplate počev od 16. kolovoza 2020....

40
Pž 4281/2023-2; 29.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan kondemnatorni tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od suda da naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.499,22 EUR / 33.899,36 kn sa zateznim kamatama koje teku od 28. prosinca 2017. do isplate pr...

41
Pž 3618/2023-2; 28.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-486/2018-48 od 22. svibnja 2023. utvrđeno je da je tužitelj povukao tužbu u dijelu u kojem je traženo da sud utvrdi da postoji novčana tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od 3.203.503,88 eur / 24.136.800,00 kuna sa zateznim kamatama od 5. ...

42
Pž 3003/2023-2; 27.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-139/2016-42 od 27. ožujka 2023. u točki I. izreke riješeno je da se nastavlja postupak prekinut rješenjem tog suda poslovni broj P-139/2016 od 18. srpnja 2018. Točkom II. izreke pozvana je stečajna upraviteljica društva I.1 d.d. u st ...

43
Pž 3989/2023-2; 27.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-170/2021-20 od 14. travnja 2023. određen je nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke), pozvan pravni slijednik tuženika da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari (točka II. izreke) i odbačen kao nepravovremen zahtjev tuženika za n...

44
Pž 2927/2022-3; 22.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1324/21 od 23. svibnja 2022. u točki I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnoga bilježnika Ž. M. poslovni broj Ovrv-11/21 u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos o ...

45
Pž 4590/2022-2; 21.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2497/18-31 od 11. srpnja 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 12.750,00 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu u kojim je naloženo tuženiku platiti iznos od 4.250,00 kn sa z...

46
Pž 4084/2023-2; 20.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-570/2023-11 od 14. rujna 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva (točka I. izreke), te je naloženo tužiteljici platiti tuženiku trošak parničnog postupka (točka II. izreke). U bitnome prvostupanjski sud navodi kako je tužit...

47
Pž 1989/2023-3; 20.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku se oglasio mjesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je odredio da će se po pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu (točka II. izreke). 2. U obrazloženju rješenja sud navo...

48
Pž 1062/2023-2; 19.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-726/22 od 21. listopada 2022. ispravljenom rješenjem tog suda poslovni broj P-726/22-16 od 10. studenog 2022. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 375.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama (to...

49
Pž 3549/2023-2; 19.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj Povrv-1931/2021 od 13. srpnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu je odbio prigovor stvarne i mjesne nenadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu. Iz obrazloženja proizlazi da je tuženik istaknuo prigovor stvarne i mjesne nenadležnosti jer iz dostavljenih narudžbenica proizlazi da su...

50
Pž 3965/2023-2; 19.12.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanom presudom u točki I. izreke tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da su ništetni i da ne proizvode pravne učinke: - Ugovor o jednokratnom gotovinskom kreditu račun broj 100-066580, zaključen dana 16.11.2005. u Zagrebu između tužitelja i tuženika kojim je tuž ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a