Poredano po:

Broj dokumenata: 32938

1
Pž 3596/2023-2; 27.10.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-400/2016 od 12. listopada 2023. odbijen je kao neosnovan tužiteljev prigovor od 7. rujna 2023. te je potvrđeno rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-400/2016-86 od 10. listopada 2023. 2. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupan ...

2
Pž 2956/2023-2; 11.10.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1038/21 od 27. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 55.303,44 EUR / 416.683,77 kn (točka I. izreke presude), odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu troškova ovršnog i parničnog postupka (točka II. i III. ...

3
Pž 3143/2023-2; 6.10.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem poslovni broj P-460/2021-31 od 19. lipnja 2023. u točki I. izreke odredio privremenu mjeru osiguranja na način da je naložio tuženiku prestati koristiti autorsko djelo tužiteljice teksta naslova „Zašto zapadni svijet umire od straha na spomen bora oko očiju?“ ...

4
Pž 3260/2023-2; 5.10.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1467/2022-21 od 25. svibnja 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 260,12 EUR / 1.959,86 kn sa zateznim kamatama od 14. travnja 2022. do isplate. Točkom II. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu zatezne ka ...

5
Pž 2971/2023-2; 18.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim u izreci označenim rješenjem, djelomično je osnovan tužiteljev prigovor te se preinačava rješenje za plaćanje sudske pristojbe Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1557/2023 od 26. kolovoza 2023. u točki I/ izreke rješenja koja sada glasi: „Nalaže se tužitelju Druga fundacija SPV d...

6
Pž 1303/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan tuženikov prijedlog za nastavkom i istovremenom obustavom postupka u ovoj pravnoj stvari. 2. Protiv navedenog rješenja tuženik je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba postupka s prijedlogom da se ono preinači i obustav ....

7
Pž 2809/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem u točki I. izreke prvostupanjski sud odredio brisanje zabilježbe spora u sudskom registru u glavnoj knjizi upisa u registarskom ulošku društva S. D. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u A1 , u ...

8
Pž 2906/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem sud odredio brisanje zabilježbe spora određene rješenjem toga suda poslovni broj P-310/2020 od 5. studenoga 2020., u registarskom ulošku društva BADEL 1862 d.d. iz Zagreba te je određeno da će registarski sud upisati brisanje zabilježbe spora temeljem toga rješenja. Prema o...

9
Pž 1295/2023-2; 13.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-820/22 od 27. prosinca 2022. odlučeno je: „I. Utvrđuje se da je tuženik F. d.o.o., A5 , OIB: B1 povrijedio pravo na figurativne žigove Europske unije tužitelja br. B3 te br. B4 te počinio ...

10
Pž 3776/2022-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-617/21-29 od 30. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 4.222,79 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 14. prosinca 2020. do isplate (točka I. izreke) i odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnih troškova, k...

11
Pž 4967/2022-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2215/2019-44 od 21. listopada 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice V. Z. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-187/2019 od 6. lipnja 2019. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2 ...

12
Pž 5041/2022-2; 12.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1488/21 od 7. studenog 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju zatezne kamate po stopi koja se određuje za ostale odnose, i to na iznos od 40,00 EUR od 31. prosinca 2019., na iznos od...

13
Pž 2777/2023-2; 11.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari te je odredio da će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 2. Rješenje je sud donio primjenom čl. 34.b Zakona o parnič ...

14
Pž 564/2023-3; 6.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja presudio je: „I. Nalaže se tuženiku OPTIMUM 1990 d.o.o., Ivane Brlić-Mažuranić 15, Zagreb, OIB: 41085719385 da preda tužitelju KAUFLAND HRVATSKA k.d., Donje Svetice 14,Zagreb, OIB: 47432874968 u posjed, slobodan od osoba i stvari, dio kč.br. 16466, Koprivnička ulica, ukupne povr...

15
Pž 145/2023-2; 5.9.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-950/2021 od 19. listopada 2022. odbio je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se naloži tuženiku isplatiti mu iznos od 88.987,37 kn / 11.810,65 EUR sa zateznim kamatama od 6. veljače 2021. do isplate te tužbeni zahtjev tužitelja protiv drugo...

16
Pž 2635/2023-2; 31.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja o plaćanju pristojbe na presudu. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski donio presudu 1. prosinca 2022. kojom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 4.533,80 kn / 6 ...

17
Pž 2597/2023-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj St-1599/2023 od 27. srpnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu odbacio je prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka. 2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučio primjenom odredbe čl. 32. t. 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj: 7...

18
Pž 4124/2022-6; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem poslovni broj P-867/2021 od 13. srpnja 2022. Trgovački sud u Zagrebu oglasio se nenadležnim za postupanje, ukinuo provedene radnje u postupku i odbacio tužbu (točka I. izreke). Točkom II. izreke naložio je tužitelju naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 12...

19
Pž 4394/2022-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-829/2022-9 od 29. srpnja 2022. utvrđeno je da je tužiteljica stekla valjanu pravnu osnovu za uknjižbu prava vlasništva nekretnine označene kao B5 . Suvlasnički dio 20/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E - B5 , lokal oznake X. u prizemlju objekta S 2 ....

20
Pž 2450/2023-2; 30.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1741/15 od 24. svibnja 2023. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti iznos od 1.000.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama. U točki II. izr .....

21
Pž 145/2022-2; 29.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem odbacio tužbu u ovoj pravnoj stvari. 1.1. Prvostupanjski sud je tako odlučio, pozivajući se na odredbu članka 186.a stavka 6. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19), s obzirom na zaključa ....

22
Pž 2082/2021-6; 28.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-697/20 od 23. ožujka 2021. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 35.124,57 kn sa zateznim kamatama od 28. prosinca 2019. do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju d...

23
Pž 5027/2022-2; 23.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1939/2021 od 13. listopada 2022. u točki I. njezine izreke utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva J. d.d. od 15. veljače 2021. ovjeren 17. veljače 2021. od strane javn ....

24
Pž 3291/2022-2; 23.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-734/2020 od 1. lipnja 2022. djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice J. M. R. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-35/2020 od 7. veljače 2020. u dijelu u koj ...

25
Pž 2119/2021-3; 23.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom u točki I. izreke prvostupanjski sud prihvatio tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojem je naložio tuženiku da isplati tužitelju iznos s osnove naknade štete od 1.113,01 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB-a na da isplate zajedno s pripadajućim zateznim...

26
Pž 4768/2022-3; 16.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-37/2021-29 od 30. rujna 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 17.344,16 kn / 2.301,97 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća pojedinih glavnica do isplate (točka I. izreke), naloženo je tuženiku naknaditi tu...

27
Pž 3007/2022-7; 16.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1007/2021 od 6. lipnja 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da bračnu stečevinu tužiteljice i tuženika čine prava i to četiri poslovna udjela pod brojem 2., 3., 4. i 5. u trgovačkom društvu P. O. d.o.o. Zagreb, koji ...

28
Pž 5831/2021-3; 10.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio tužitelju platiti svjedoku Š. H. troškove u iznosu od 1.632,00 kn. 2. Prvostupanjski sud je utvrdio da je na ročištu održanom 18. listopada 2021. izveo dokaz saslušanjem svjedoka Š. H. . Svjedok je odmah nakon saslušanja zatr ...

29
Pž 2648/2022-2; 9.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-842/2021-9 od 26. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku H. A. d.o.o., A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju A. O. d.d., A1 , OIB: B4 ...

30
Pž 3042/2022-2; 9.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci, sud prvog stupnja djelomično je održao na snazi platni nalog sadržan u stavku I. rješenja o ovrsi javnog bilježnika B. B. iz A2 , poslovni broj Ovrv-3/21 od 12. veljače 2021. u dijelu kojim je naloženo tuženiku namiriti ...

31
Pž 5322/2022-2; 4.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu odbacio je kao nedopuštenu tužbu u predmetnoj pravnoj stvari i naložio je tužitelju u roku od osam dana nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 1.250,00 kn. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud t ...

32
Pž 4572/2022-3; 2.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-142/2022-9 od 23. rujna 2022. u točki I. njezine izreke naloženo tuženiku da tužitelju plati iznos od 11.250,00 kn / 1.493,13 EUR sa zateznom kamatom od 11. svibnja 2022. do isplate. Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku naknaditi tužite...

33
Pž 3962/2022-2; 1.8.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-268/2022 od 20. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. Š. iz Splita, poslovni broj Ovrv-972/2018 od 27. lipnja 2018. kojim je naloženo tuženiku da naknadi tužitelju iznos od .....

34
Pž 907/2022-2; 28.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1225/2019-30 od 26. siječnja 2022. u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 13.039,80 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedinačno naznačene iznose glavnice u toj točki izreke te trošak parničnog postupka od 11.687,50 kn ...

35
Pž 5171/2022-2; 27.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud u pobijanoj točki I. izreke djelomično održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. B. iz A5 , poslovni broj Ovrv-1485/2021 od 10. rujna 2021 u dijelu u kojem se nalaže tuženiku da tuž ...

36
Pž 111/2023-3; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom označenom u izreci Trgovački sud u Zagrebu je odlučio: „I. Proglašava se nedopuštenom pljenidba i prijenos novčanih sredstava na svim računima tužitelja, izuzev računa broj IBAN B3 koji se vodi kod P. B. d.d., a koji predstavlja namjenski račun, na temelju zahtjeva za i ...

37
Pž 120/2023-2; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. njezine izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.053,25 EUR sa zateznom kamatom od 4. srpnja 2016. do isplate, kao i iznos od 35.847,87 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2016. do isplate po stopi koja se određuje ...

38
Pž 202/2023-3; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-52/2022 od 20. prosinca 2022. odbijen je tužbeni zahtjev kako slijedi: „1.) I. “1. Poništava se Odluka tužene E. M. d.o.o., Kutina, Zagrebačka 1., donijeta po predsjedniku Nadzornog odbora I. N. i potpisana po predsjedniku Nadz ...

39
Pž 1580/2022-2; 19.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1528/2018-26 od 13. siječnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu 19.675,00 EUR, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, sa zakonskim zateznim kamata na taj iznos tekućim od 23. stud ...

40
Pž 2039/2023-2; 18.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja sud prvog stupnja je odbacio zahtjev stečajnog dužnika Mens-Korman grupa d.o.o. od 24. travnja 2023. za prekid postupka i odlučivanje u ovom stečajnom postupku (točka I. izreke rješenja). Istim rješenjem prvostupanjski je sud odbio kao neosnovan prijedlo...

41
Pž 2225/2023-2; 18.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-371/22 od 20. travnja 2023. je u točki I. izreke presuđeno da je tuženik dužan tužitelju platiti 82,95 € / 625,00 kn zajedno sa zateznim kamatama, u točki II. izreke je odbijen zahtjev za isplatu 2.306,06 € / 17.375,00 kn zajedno sa zateznim kama...

42
Pž 4914/2021-5; 17.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom u izreci prvostupanjske presude odbijen je tužiteljev zahtjev za isplatu iznosa od 9.662,67 kn sa zateznim kamatama od 30. lipnja 2016. do isplate. 2. Sud je odbio tužbeni zahtjev, pozivajući se na odredbe članka 1045. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 5/05, 41 ...

43
Pž 2772/2022-2; 14.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev u odnosu na prvo i drugo tuženika za isplatu iznosa od 27.086,99 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose (točka I. i II. izreke odluke). U točki III. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu parničnih troškova u iznosu od 8....

44
Pž 1811/2022-2; 12.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu poslovni broj P-208/2021-18 od 4. ožujka 2022. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da Ugovor o građenju BR.MN 7/2021 „Izgradnja pješačkog biciklističke staze u naselju Kaniža - ...

45
Pž 160/2023-2; 12.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prvostupanjski je sud odbio tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je tužitelj stekao vlasništvo nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna službe u Krku, k.o. A4 B7 , zk. ul. B5 oznake zk.č.br. B6 .....

46
Pž 2432/2022-2; 12.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu u točki 1. izreke odbijeni su kao neosnovani tužbeni zahtjevi koji glase: „I. Utvrđuje se da je ništetna Odluka Skupštine društva A. W. P. d.o.o., OIB B2 , A3 , održane 11. prosinca 2020. godine i to Odluka o isklju ...

47
Pž 2241/2022-2; 11.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1382/2019-28 od 17. ožujka 2022. odbijen je prijedlog tuženika i nije dopušten povrat u prijašnje stanje (točka I. izreke), odbijen je prijedlog tuženika za ponavljanje postupka (točka II. izreke), naloženo je tuženiku da naknadi tužiteljim .....

48
Pž 2316/2023-2; 11.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja određen je prekid postupka do dovršetka ovrhe koja se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu poslovni broj Ovr-2747/2020 (točka I. izreke) te je određeno da će se postupak nastaviti nakon pravomoćnog okončanja ovršnog postupka pred Općinskim građanskim sudom u...

49
Pž 2321/2023-4; 7.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu rješenjem poslovni broj St-793/2019-137 od 18. svibnja 2023. ponuditelju Antunu Diviću, Prandaugasse 003, Wien, Austria, OIB 69876712686, dosudio je nekretninu vlasništvo stečajnog dužnika PUPA d.o.o. u stečaju, OIB 35206273148, Slavonski ...

50
Pž 2326/2023-2; 7.7.2023 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je odbijen prigovor protivnika osiguranja na rješenje o plaćanju sudske pristojbe na žalbu poslovni broj R1-13/2023 od 24. svibnja 2023. kao neosnovan i potvrđeno pobijano rješenje. 2. Prvostupanjski sud je donio takvu odluku s obrazloženjem da se u konkretnom slučaju ne radi ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a