Poredano po:

Broj dokumenata: 213560

1
Rev 954/2022-2; 25.1.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d., OIB:..., Z., platiti tužitelju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, OIB:..., Z., ... iznos od 63.020,73 kn ( šezdeset tri tisuće d...

2
Revd 4645/2021-9; 17.1.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-7467/2019-4 od 9. lipnja 2021. kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-609/17 od 26. studenoga 2019., i...

3
I Kž SODO 5/2022-3; 29.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 15. srpnja 2022. broj DOVO-6/2021-223 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna ka...

4
Su-IV-33/2022-17; 21.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH
5
Rev 195/2022-2; 15.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici da tužitelju plati iznos od 79.184,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. siječnja 2000., pa do isplate, po stopi preciznije navedenoj u toj presudi, u roku 15 dana, te je u točki II. izreke tuženica obvezana platiti tužitelju tr...

6
I Kž JB 1/2022-6; 8.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom javnobilježničkog stegovnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu stegovno optuženi Z. J. proglašen je stegovno odgovornim zbog počinjenja stegovnog prijestupa iz članka 145. stavka 3. točke 2. ZJB-16. 1.1. Na temelju članka 147. stavka 1. ZBJ-16. stegovno optuženom Z. J. izrečena...

7
Revd 2915/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-1093/22-2 od 30. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-130/2021-41 od 30. prosinca 2021., u dijelu u kojemu nije uspio u žalbe...

8
Rev 345/2019-2; 25.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvog stupnja Općinskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu poslovni broj P-497/14-39 od 22. veljače 2016., utvrđeno je da je tuženik C. H. d.d. X1 A2 , OIB B2 isključivo ...

9
VSRH Rev 936/2021-3; 19.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje isplatu iznosa od 738.000,00 kuna po osnovi posebne naknade, uvećano za zatezne kamate. II Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje ...

Broj odluke: Rev 936/2021-3

10
Revt 416/2017-3; 18.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je I tuženiku da tužitelju isplati 615.328,80 USD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. siječnja 2006. pa do isplate (toč. I izreke). Naloženo je II tuženiku da tužitelju isplati 66.534,08 USAD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. Siječnja 2006. ...

11
III Kr 121/2022-3; 13.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 5. srpnja 2021. broj K-36/2020 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 5. srpnja 2022. broj I Kž-287/2021-10, I. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u ...

12
Kž-rz 8/2020-4; 6.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. D. P., kojemu je suđeno u odsutnosti, proglašen je krivima zbog dva kaznena djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koja su mu utvrđene pojedinačne kazne zatvora, u trajanju od jedanaest godina za djelo iz toč. 1. izreke i trinaest godina za djel...

13
Kzz 2/2022-3; 6.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem donesenim u tijeku kaznenog postupka protiv okr. K. B. zbog kaznenog djela iz čl. 325. st. 1. KZ/11, izdvojeni su kao nezakoniti dokazi: snimke pohranjene na USB sticku oduzetom od novinara V. M. i D. na kojem je snimka pohranjena, DVD s audio snimkom presni...

14
I Kž Us 111/2019-7; 5.10.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 452. točke 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.- dalje: ZKP/08.-17.) odbijena je optužba pro...

15
Revd 2782/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik-protutužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Pž-453/20-3 od 3. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj Povrv- 1341/18-17 od 18. studenog 2019. 2. Odgovor na prije ...

16
III Kr 83/2022-5; 22.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 28. veljače 2018. broj K-1459/17-31 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. rujna 2018. broj Kž-526/2018-3 M. P. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog tri kaznena djela teške krađe iz čl....

17
I Kž 19/2022-4; 22.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO), „radi kaznenog progona stranca S. (S.) S., sina D. ...

18
I Kž 10/2022-6; 15.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), oslobođen je optužbe...

19
Rev 1231/2021-7; 14.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem u sudski registar upisane su promjene članova uprave i odredbi društvenog ugovora za subjekt upisa G. d.o.o. za energetiku i graditeljstvo iz A1 , OIB B1 . 2. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba sudionika i njezina ...

20
Su IV 33/2022-14; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/22) održane 8. rujna 2022.

21
III Kr 107/2022-3; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vinkovcima od 23. travnja 2021. broj K-258/2020-44 i presuda Županijskog suda u Splitu od 5. travnja 2022. broj Kž-403/2021-10 P. S. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci zbog kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. 2. P...

22
III Kr 90/2022-5; 8.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku od 15. srpnja 2021. broj K-455/2021-7 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 3. ožujka 2022. broj Kž-288/2021-4 A. V. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/1...

23
III Kr 70/2022-5; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 1. srpnja 2021. br. Kzd-1/2021-36 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 11. studenog 2021. br. I Kžzd-26/2021-8 osuđen je Z. B. zbog kaznenog djela iz čl. 166. st. 2. u vezi čl. 158. st. 5. KZ/11. na kaznu zatvor...

24
III Kr 88/2022-5; 7.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 14. siječnja 2021. br. K-287/2019 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. siječnja 2022. br. Kž-485/2021-8, osuđen je N. R. zbog kaznenih djela iz čl. 235. st. 1. KZ/11. i dr. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od seda...

25
Rev 26/2018-2; 6.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor nasljednice N. Č. rođ. M. protiv rješenja kojeg je kao povjerenik suda donio javni bilježnik J. D. S. iz A2 broj O-2077/13, UPP/OS-226/13 od 12. prosinca 2013. Pod toč. II. održan ...

26
Kž-rz 29/2020-8; 1.9.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu opt. M. M. i opt. Ž. R. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH i na temelju te odredbe uz primjenu čl. 38. i 39. st. 1. toč. 1. OKZRH osuđeni na kazne zatvora, opt. M. M. u trajanju četiri godine i šest mjeseci, a opt....

27
II 4 Kr 4/2022-7; 30.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske svojim Odlukama od 29. ožujka 2022. broj U-III-2383/2021. i U-III-2283/2021. te od 7. lipnja 2022. broj U-III-2173/2021., između ostaloga, odlučio da se, nakon ukidanja presude Županijskog suda u Osijeku broj K-Us-10/2016-189 od 6. lipnja 2018. i presud...

28
I Kž HOK 1/2022-4; 29.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 1. prosinca 2021. broj VDS-28/2021. odbijena je žalba disciplinski okrivljene B. B., brisane odvjetnice iz Z., te je potvrđena presuda Disciplinskog suda HOK-a od 11. ožujka 2021. broj DS-53/2020. 2. Presudom Disciplinskog suda HOK-a 11. ožujk...

29
I Kž HOK 3/2022-3; 29.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 2. lipnja 2022. broj VDS-60/2021., odbijena je žalba disciplinski okrivljene S. R.-P., odvjetnice iz Z., podnesena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 12. ožujka 2020. broj DS-1/2017. te je ujedno ta presuda i potvrđena. 2. Presudom Dis...

30
III Kr 65/2022-6; 25.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 23. lipnja 2020. broj K-1557/16-87 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 10. veljače 2022. broj Kž-157/2021-9, os. V. Š. i os. J. K. su proglašeni krivima zbog kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl....

31
I Kž 520/2020-7; 25.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), oslobođen je optužbe...

32
Kzz 22/2022-3; 25.8.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 23. veljače 2022. broj K-981/13-56 okr. M. T. i okr. B. A. su proglašeni krivima zbog kaznenog djela krađe iz čl. 216. st. 1. KZ/97. Obojica okrivljenika osuđeni su svaki na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci time da je okr. B. A. izrečena uvj...

33
III Kr 60/2022-3; 20.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli - Pola od 21. rujna 2020. broj K-66/2019. L. Ž. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61...

34
Kzz 20/2022-3; 13.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 24. ožujka 2021. br. Pp P-4211/2019-23, proglašeni su krivima E. T. d.o.o. zbog prekršaja iz čl. 270. st. 1. ZOSPC i na temelju čl. 270. st. 8. ZOSPC pravna osoba je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kn i okr. S. R. zbog prekršaja iz čl. 270....

35
Revd 2055/2022-2; 13.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protivnik osiguranja je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-428/2022-2 od 1. veljače 2021., kojom je potvrđeno rješenje Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj R1-20/2021-32 od 6. prosinca 2021., radi pravnog pitanja k...

36
Rev 2985/2018-2; 12.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženica naknadi neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 131.400,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom, kao i prouzročeni parnični trošak (toč. I.). Ujedno je naloženo tužitelju isplatiti t...

37
Rev 556/2021-2; 12.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da su tužitelji na temelju nasljedstva iza smrti prednika u ravnoj lozi suvlasnici nekretnine k. č. 142 K.O. P. i to 1. tužiteljica i 2. tužitelj svaki po 1/6 dijela a 3. tužiteljica i 4. tužitelj svaki po 1/3 dijela (toč. 1. izreke), pa su ovlašteni na tem...

38
Revd 2852/2022-2; 12.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Ovršenica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž Ovr-120/2022-2 od 14. ožujka 2022., kojim je potvrđeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 50 Ovr-3703/2021-13 od 4. veljače 2022. 2. Ovršenica je podnijel...

39
Rev 4170/2019-2; 12.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je nekretnina u oporuci pok. J. Z. pok. M. iz P., .... od 24. rujna 1987. nazvana „L.“ u naravi kč.br. 2699 livada upisana u zk.ul. 5166 k.o. P., a nekretnina zvana „Š.“ u naravi kč.br. 2700 oranica ...

40
Kž-rz 8/2021-4; 7.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19., dalje: ZKP/08.), ostavljena je na snazi...

41
II 8 Kr 4/2022-4; 7.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Osijeku od 27. svibnja 2022. broj Kv I-34/2021-26 (Kir-418/2021), na temelju čl. 55. st. 1. u vezi s čl. 34. st. 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj  178/04.; dalje: ZOMPO)   odbijena je zamolba Ministarstva pravde Republ...

42
Rev 258/2016-5; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da su I-tuženik G. d.o.o., II-tuženik Z. d.o.o. i III-tuženik C. I. d.o.o. solidarno odgovorni tužiteljima za naknadu štete zbog zagađenja vode u zgradi koja se nalazi na adresi Z., ... . II Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se...

43
Revd 632/2021-5; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio 5. listopada 2020. putem punomoćnice zahtjev za reviziju koji se ima smatrati prijedlogom za dopuštenje revizije protiv dijela presude Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-951/2018-2 od 22. srpnja 2020., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog su...

44
Rev 360/2019-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja usmjeren na isplatu 1. tužiteljici iznosa od 220.000,00 kn, 2. tužitelju iznosa od 150.000,00 kn i 3. tužiteljici iznosa od 220.000,00 kn, sve sa zakonskim zateznim kamatama od 29. svibnja 2016. do isplate (toč. I. izreke). Ujedno s...

45
Revd 1577/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj 62 Pž-5740/2021-2 od 9. prosinca 2021., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-20/2011 od 15. listopada 2021. 2. Tužitelj nije dostavio odgovor na prijedlog za d...

46
Revd 2632/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protivnik osiguranja Z. M. podnio je prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Gž ZK-498/2021-2 od 12. kolovoza 2021. kojim je potvrđeno rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-5090/2021 Ozn. Z-57879/20 od 21. svibnja 2021. 2. Odgovor na ...

47
Revd 2751/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje protiv presude Županijskog suda u Sisku broj Gž-1162/2021-3 od 31. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Velikoj Gorici broj P-355/2018-26 od 21. listopada 2021. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., čl. 385.a  čl. 387. Zakona ...

48
Revd 2792/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru broj Gž-1590/2021-3 od 17. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji broj P-2098/2019-21 od 14. listopada 2021. ispravljena rješenjem istoga suda broj...

49
Revd 2808/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-1993/2021-2 od 7. travnja 2022., kojim je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Osijeku broj Povrv-290/2020-30 od 24. veljače 2021. ispravljena rješenjem tog suda broj Po...

50
Rev 289/2022-2; 6.7.2022 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljica usmjeren na isplatu iznosa od po 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i iznosa od po 773,54 EUR u kunskoj protuvrijednosti, sve sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka (toč. I. izreke). Ujedno su tužiteljice obvezane...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a