Poredano po:

Broj dokumenata: 209546

1
III Kr 118/2021-3; 23.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 16. studenog 2020., broj K-1333/20-11, i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 17. ožujka 2021., broj Kž-19/2021-7, M. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. u vezi članka 34....

2
Kzz 36/2021-3; 23.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Županijski sud u Sisku, kao drugostupanjski sud, svojom presudom od 15. travnja 2021., broj Kž-58/2017-9., odbio je žalbu državnog odvjetnika kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, te odbacio žalbu oštećenika J.1 i J.2 E. kao nedopuštenu. ...

3
III Kž 4/2021-9; 21.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 29. travnja 2021. broj I Kž 284/2020 odbijene su kao neosnovane žalbe državnog odvjetnika i optuženika J. R. te je potvrđena prvostupanjska presuda. 2. Protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske žalbu je podnio op...

4
I Kž 102/2019-8; 16.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom opt. V. P. proglašen je krivim, zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11., i osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedanaest mjeseci, a na temelju čl. 56. KZ/11., izrečena mu je uvjetna osu...

5
Kž-rz 6/2021-11; 2.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom opt. M. V. proglašen je krivim da je počinio krivično djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH i na temelju te zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju sedam godina, u koju mu je na te...

6
II 8 Kr 12/2021-4; 2.12.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru od 10. studenog 2021., broj Kv II-251/2021-9, odbijeno je izručenje izručenika N. J., sina Ž. i M., rođenog ..., sudbenim vlastima Crne Gore, radi izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci. Izručenik je na ovu kaznu osuđen pre...

7
I Kž Us 18/2020-6; 30.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženi I. K. je, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19 - dalje: ZKP/08.) oslobođen optužbe da bi na način i pod okolnost...

8
I Kž Us 48/2019-7; 25.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom su presudom ispravljenom rješenjem navedenim u uvodu, proglašeni krivima opt. D. G., opt. O. P., opt. Z. I. i opt. D. L. Opt. D. G. i opt. O. P. su proglašeni krivima zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti, zlouporaba položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. u svezi stavka 2. K...

9
I Kž Us 49/2019-4; 25.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 462. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.), ispravljena je pre...

10
II 8 Kr 10/2021-5; 23.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kv II-322/2021-8 (Kir-105/2021) na temelju članka 55. stavka 1. ZOMPO, utvrđeno je da nije udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje izručenika H. H. Narodnoj Republici Kini radi kaznenog progona zbog kaznenog djela organiziranja, v...

11
Kž-rz 22/2020-4; 16.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci od 19. lipnja 2020. broj K-Rz-3/2013. optuženik Đ. J. u odsutnosti je proglašen krivim zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH za koje kazneno djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 14...

12
III Kr 131/2021-3; 16.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Kzd-1/2019 od 16. ožujka 2021. optuženi M. T. proglašen je krivim zbog dva kaznena djela protiv spolne slobode - teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi s člankom 154. stavkom 1. točkom 7. i člankom 153. stavkom 1...

13
Revd 729/2021-2; 16.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podneskom od 3. prosinca 2020. predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici poslovni broj Gž-115/2020-2 od 17. rujna 2020. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tužitelj je odgovorio na ...

14
Kžzd 36/2019-8; 11.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom proglašen je krivim optuženi M. H. zbog kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka iz čl. 152. st. 1. u vezi st. 3. KZ/11, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci. Temeljem čl. 54.KZ/11, u izrečenu kaznu optuženiku je uračunato vrijeme od...

15
I Kž Us 96/2019-6; 11.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, opt. Z. P. proglašena je krivom da je počinila pet kaznenih djela protiv službene dužnosti, zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. u vezi s čl. 52. st. 1. KZ/11. (pod toč. 1., 2, 3., 4. i 5. izreke pobijane presude) za koja su joj ut...

16
III Kr 112/2021-6; 9.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci broj K-1013/15-27 od 29. siječnja 2020. optužena S. K. proglašena je krivom zbog kaznenog djela protiv imovine - zlouporabe povjerenja iz članka 240. stavaka 1. i 3. KZ/11. za koje je, na temelju članka 240. stavka 3. KZ/11., osuđena na kaznu zatvora u trajanju od...

17
I Kž 116/2017-7; 9.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, proglašeni su krivima optuženik M. J., optuženik V. Č., optuženik J. H. i optuženik Đ. S. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te su optuženici M...

18
III Kr 128/2021-3; 9.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 30. listopada 2020. broj K-302/2014-128 proglašeni su krivima osuđenik M. C. zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 2. KZ/11. i osuđenik T. P. zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju u pomaganju iz člank...

19
I Kž HOK 3/2021-4; 4.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 1. srpnja 2021. broj VDS-31/2021. djelomično je uvažena, a djelomično je odbijena kao neosnovana žalba disciplinskog okrivljenika I. I. od 21. svibnja 2021. te je presuda Disciplinskog suda HOK-a od 15. veljače 2021. broj DS-55/201...

20
Gop-1-2021-4; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški je, nakon održavanja pripremnog ročišta i održane sjednice sudskog odjela, podnio prijedlog (zaprimljen kod ovoga suda 25. lipnja 2021.) za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava u predmetu poslovni broj P...

21
I Kž 627/2018-9; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 11. listopada 2018. broj Kov-52/18 temeljem odredbe članka 29. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17...

22
III Kr 126/2021-3; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 5. lipnja 2018. br. K-5/2015-256 i presuda Županijskog suda u Rijeci od 4. studenog 2020. br. Kž-539/2018-16, osuđen je P. A. zbog kaznenog djela iz čl. 256. st. 3. u vezi st. 1. i čl. 52. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju ...

23
Revd 2610/2021-4; 2.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prilikom izrade rješenja ovoga suda poslovni broj Revd-2610/2021-2 od 15. rujna 2021. došlo je do pogreške u navodima podataka o punomoćniku tužiteljice. 2. Naime, iz sadržaja spisa predmeta i podnesenog prijedloga za dopuštenje revizije, vidljivo je da je prijedlog podnijela tužiteljica, koju z...

24
I Kž 281/2019-13; 28.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom su presudom opt. I. S. i opt. R. J., na temelju članka 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 143/13., 152/14. i 70/17.), oslobođeni optužbe zbog kaznenih dje...

25
Revd 2289/2020-2; 27.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv drugostupanjske presude naznačene u uvodu ovog rješenja prijedlog za dopuštenje revizije podnijela je tužiteljica. 2. Postupajući prema odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 57/11,...

26
III Kr 109/2021-5; 27.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Dubrovniku od 25. ožujka 2021. broj K-5/2021. i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 15. lipnja 2021. broj I Kž-78/2021.-9. osuđen je A. T. zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. s...

27
III Kr 125/2021-3; 27.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjima Općinskog suda u Požegi od 13. siječnja 2020. broj Kmp-8/2018-80 i broj Kmp-8/2018-81. naloženo je osuđenom D. N. plaćanje troškova medicinskog vještačenja u iznosu 1.392,00 kn i troškova psihologijskog vještačenja u iznosu 1.248,00 kn. Protiv navedenih rješenja se žalio osuđenik i nje...

28
Revd 4653/2021-2; 27.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv drugostupanjskog rješenja navedenog u izreci ovog rješenja prijedlog za dopuštenje revizije podnijele su 1. i 2. tužiteljice. 2. Postupajući prema odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96...

29
I Kž 133/2021-4; 26.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu je na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“, broj 178/04. - dalje u tekstu: ZOMPO) spis kaznenog predmeta toga suda poslovnog broja K-71/16 ustupljen nadležnom pravosudnom tijelu...

30
Revd 4534/2021-3; 22.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Svojim podneskom od 21. listopada 2021. tužiteljica je odustala od prijedloga za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-1149/2020-2 od 26. ožujka 2021., pa je pozivom na odredbu čl. 392.a st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92...

31
III Kr 135/2020-6; 21.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 10. travnja 2020. broj K-771/2019, potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku od 1. listopada 2020. broj Kž-149/2020-4, osuđen je L. J. - Š. zbog kaznenih djela iz čl. 229. st. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 i drugih na jedin...

32
Kž-eu 14/2021-4; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu od 24. rujna 2020. broj Kv-eu-13/2020 pod točkom I utvrđeno je da je osuđeni M. (M.) P. presudom Pokrajinskog suda u Bochumu, SR Njemačka, broj 7 Ks 30 Js 129/10-4/11 od 10. svibnja 2012., a koja je postala pravomoćna 23. svibnja 2013. zbog dva kaznena djela pl...

33
III Kr 67/2021-5; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 23. srpnja 2020. broj K-89/2020-6 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 13. travnja 2021. broj Kž-257/2020-7 osuđen je S. J. zbog kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju...

34
I Kž Us 10/2021-4; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci broj K-Us-3/2020. od 7. prosinca 2020., na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 1...

35
Revd 4412/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je presuđeno: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je pismena oporuka proglašena na zapisniku od 1. veljače 1999. u ostavinskom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom ...

36
Revd 4423/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda Zagrebu poslovni broj Gž R-875/2021-2 od 6. svibnja 2021. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/0...

37
Revd 4430/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je naloženo II-tuženiku isplatiti tužitelju 72.000,00 kuna s kamatom tekućom od 1. siječnja 2013., 97.328,00 kuna sa zateznom kamatom na pojedine iznose kao pod I. izreke. 2. Protiv presude suda drugog stupnja prijedlog z...

38
Revd 4445/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda drugog stupnja odbijena je žalba predlagateljice i potvrđeno je rješenje prvostupanjskog zemljišnoknjižnog suda kojim je odlučeno: „I. Odbija se prigovor predlagatelja i potvrđuje rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta ovog suda, posl. Br. Z-34510/20 od 31. kolovoza 2020....

39
Revd 4476/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-1294/2020-2 od 28. travnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj P-528/2016 od 9. listopada 2020. 2. Postupajući sukladno odredbama članka 385.a i...

40
Revd 4188/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom kojim potražuje od tuženika isplatu 185.518,00 kuna, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose i periode kako je to navedeno u presudi suda prvog stupnja. 2. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tu...

41
I Kž 676/2020-6; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 14. srpnja 2020. broj K-56/2019. optuženik N. D. proglašen je krivim zbog kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavka 1. u svezi članka 152. stavka 1. KZ/11., činjenično opisanog u izreci presude te je, na temelju članka 153. stavka 1. KZ/...

42
Revd 1723/2020-7; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvotuženik M. R. podnio je prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-377/2018-3 od 19. prosinca 2019. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Osijeku poslovni broj P-1274/2011-147 od 5. siječnja 2018. 2. Tužiteljica je u odgovoru na prijedlo...

43
Kzz 33/2021-3; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Splitu od 9. ožujka 2021. broj Kž-136/2021-5 prihvaćena je žalba okrivljenog M. Ž. i preinačeno je rješenje Općinskog suda u Splitu od 18. prosinca 2020. broj Kov-763/2020-7 na način da su, na temelju članka 86. ZKP/08., iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvojeni zapisn...

44
III Kr 90/2021-5; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 14. siječnja 2020. broj Kv-690/2019-6 (K-19/2015.) i presuda Županijskog suda u Splitu od 4. ožujka 2020. broj Kž-146/2020-9, na temelju članka 564. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11...

45
Revd 4426/2021-2; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž-1401/2019-2 od 11. ožujka 2021. pozivom na odredbu čl. 385. a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 88/08 i 123/08, 57/11, 25/...

46
Revd 4444/2021-2; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž R-383/21-2 od 11. svibnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-3970/19-15 od 25. siječnja 2021. 2. Tužiteljica nije odgovorila na prijedlog tuženika. 3. Postu...

47
Revd 4304/2021-2; 19.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-898/2020-2 od 1. listopada 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj P-329/19-25 od 19. lipnja 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije tuženic...

48
I Kž 442/2019-7; 14.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Šibeniku opt. B. M. je proglašen krivim zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. KZ/11. za koje je uz primjenu čl. 48. st. 2. i čl. 49. st. 1. toč. 4. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci. Na temelju čl. 56. KZ/11. optuženiku ...

49
Kzz 30/2021-3; 14.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Kutini od 14. siječnja 2019. broj Pp P-44/2019-12 (4. Pp P-1994/18) proglašen je krivim okr. Lj. B. zbog prekršaja iz čl. 154. st. 1. i 4.  ZOSPC te mu je izrečena novčana kazna u iznosu 2.500,00 kn. 2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je protiv naved...

50
II Kž 53/2021-4; 14.10.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Sisku od 13. studenog 2020. broj Kzd 4/2020-35 optuženi Z. C. proglašen je krivim zbog dva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. stavka 2. u vezi s člankom 158. stavcima 1. i 5. KZ/11. (točke 1. i 2. izreke) i kaznenog povred...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a