Poredano po:

Broj dokumenata: 15142

1
U-III/1428/2017; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva radi naknade štete, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., ....

2
U-III/4820/2020; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sejad Graić iz Zavidovića, državljanin Bosne i Hercegovine iz Mirkovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. listopada 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-658/20-2 od 1. srpnja 2020. (u daljnjem tekst ....

3
U-III/5588/2020; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljiljana Herceg Miličević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Cvitković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Cvitković & Devide d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnijela je 27. studenoga 2020. ustavnu tuž ....

4
U-III/2718/2021; 22.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenula je Trajektna luka Split d.d., Split (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju pred Ustavnim sudom zastupa Joško Biliškov, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Podnositeljica je Ustavnom sudu 1. listopada 2018. podnijela ustavnu tuž ......

5
U-II/4972/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Predlagatelj Damir Sabljak iz Zagreba podnio je Ustavnom sudu 7. rujna 2021. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarst...

6
U-I/5146/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 88. Ustava predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o obveznim odnosima, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. Zakon o obveznim odnosima objavljen je u "Narodnim novinama" broj 35 od 17. ožujka 2005. Zakon o obveznim odnosima je ....

7
U-II/5417/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 i Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere ob ....

8
U-II/5571/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata donio je 28. rujna 2021. Stožer civilne zaštite Repub ....

9
U-II/5781/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donio je 5. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 13. srpnja 2007., proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske Odlukom od 18. srpnja 2007., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 79 od 30. srpnja 2007., te ....

10
U-II/6004/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde donijela je na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj ....

11
U-II/6187/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (u daljnjem tekstu: Odluka) donio je 5. studenoga 2021. Stožer civilne zaštite ....

12
U-II/6268/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Marina Đarmati iz Karlovca (u daljnjem tekstu: predlagateljica) dostavila je 10. studenoga 2021. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjer...

13
U-I/6625/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine donio je 3. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 11. listopada 1996., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 92 od 30. listopada 1996., a stupio je na snagu 1. siječnja 19 ....

14
U-I/3637/2015; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Sindikat policije Hrvatske iz Zagreba, zastupan po punomoćniku Alanu Hraniloviću, odvjetniku u Zagrebu, podnio je 18. rujna 2015. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ("N...

15
U-I/35/2017; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je Zakon o porezu na promet nekretnina na sjednici održanoj 2. prosinca 2016., koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 58 od 9. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnin ....

16
U-II/550/2017; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ivan Lovrinović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 3. veljače 2017. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. stavka 1. točaka 2. i 8. i stavka 6., te članka 5. stavaka 1. i 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, član...

17
U-II/4187/2018; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Viktor Pisanski iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 15. studenoga 2018. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o registraciji i označavanju vozila ("Narodne novine" broj 130/17.; u d ....

18
U-II/2066/2020; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Marijan Šakota iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 27. travnja 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. stavka 3. Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ("Nar...

19
U-II/2067/2020; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Marijan Šakota iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 27. travnja 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 7. stavka 3. Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike ("Nar...

20
U-I/3011/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je Zakon o Državnom sudbenom vijeću (u daljnjem tekstu: ZoDSV) na sjednici održanoj 1. listopada 2010. ZoDSV je objavljen u "Narodnim novinama" broj 116 od 13. listopada 2010., a stupio je na snagu 21. listopada 2010., osim članaka 51. i 56. ....

21
U-III/338/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Kž-222/19-3 od 14. listopada 2019., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru broj: K-609/16-26 od 28. ožujka 2019., a kojom je podnositelj proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv spo...

22
U-III/2210/2016; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vlatko Klarić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tomislav Profozić, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljn ......

23
U-III/2054/2019; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivica Đeraj iz Nove Gradiške (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Robert Demo, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Juranović i dr. j.t.d. u Novoj Gradiški. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presud ......

24
U-III/3855/2019; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo MARKOS - AMBALAŽA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ljiljana Maravić-Pirš, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vi ......

25
U-III/3924/2019; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nagib Aziri iz Osijeka i Sakip Aziri iz Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Stjepko Medved, odvjetnik u Valpovu, podnijeli su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda ......

26
U-III/3691/2020; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-277/20-2 od 25. svibnja 2020. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je pravomoćno okončan postupak lišenja poslovne sposobno ....

27
U-III/5073/2020; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Igor Čelebić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž Ovr-202/2017-3 od 19. travnja 2017., kojim je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđeno rješen ....

28
U-III/5074/2020; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Igor Čelebić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi broj: Gž Ovr-202/2017-3 od 19. travnja 2017., kojim je odbijena podnositeljeva žalba i potvrđeno rješen ....

29
U-III/1275/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Grad Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po gradonačelniku Marku Paliagi, kojeg zastupa Aleksandar Puh, odvjetnik u Puli-Pola, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4127/20-2 od 12. studenoga 2020. Presudom Visokog upravnog su ....

30
U-III/2992/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Gž R-183/2021-2 od 18. ožujka 2021., kojim je odbijena kao neosnovana njegova žalba te potvrđeno rješenje Općinskog suda u Varaždinu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) broj: Pr-180/2020 od 26. studenoga 202...

31
U-III/655/2021; 21.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jozo Rogošić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 4372/2019-5 od 17. studenoga 2020., kojom je odbijena njegova revizija i potvrđena presuda Županij ....

32
U-IXA/5418/2021; 20.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Višnja Radović Maričić, sutkinja Općinskog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je žalbu protiv odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: SP-13/20 od 30. lipnja 2021. (u daljnjem tekstu: osporena odluka), kojom je žalite ....

33
U-III/6498/2021; 20.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Kristijan Gorup trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Toni Ivandić, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Grahovac, Horvat, Žaper iz Zagreba,podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zagreb ....

34
U-IIIA/3419/2020; 15.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirjana Radaković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Owens i Houška d.o.o u Zagrebu, podnijela je 17. srpnja 2020. ustavnu tužbu pozivom na članak 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ....

35
U-III/501/2020; 15.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvo VITAL-TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3319/19-2 od 17. listopada 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena žalba podnosite...

36
U-III/578/2020; 15.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvo VITAL-TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3354/19-2 od 17. listopada 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena žalba podnosite...

37
U-III/703/2020; 15.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvo VITAL-TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3602/19-2 od 27. studenoga 2019. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena žalba podnosite...

38
U-III/2409/2021; 15.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mijo Garašević iz Tuzle, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Sanja Rojnić i Ronald Kontešić, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda u Puli. Ustavna tužba podnesena je u pov ......

39
U-III/4714/2019; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zlatko Međeri iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mladen Ćorić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1343/19-2 od 5. rujna 2019. (u ....

40
U-IIIA/4487/2020; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Jelušić iz Kraljevice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka sa sjedištem u Rijeci, podnio je 5. listopada 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog z ....

41
U-IIIA/1088/2021; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Suzana Matašić iz Zrinske (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske zastupa Vladimir Margan, odvjetnik u Rijeci, podnijela je 25. veljače 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ....

42
U-III/3936/2017; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijele su Milka Gušić i Anđelija Knežević, obje iz Republike Srbije (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu, u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ....

43
U-III/4259/2018; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je odlučeno o tužbenom zahtjevu radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne no ....

44
U-III/3811/2019; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krunoslav Bojanić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2231/19-2 od 16. svibnja 2019. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Drugostupanjskom presudom odbijena je ....

45
U-III/5128/2019; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Milan Jurčić iz Cetingrada (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Krešimir Mateković, odvjetnik u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki uprav ....

46
U-III/2393/2020; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Josip Peranić iz Stare Novalje (u daljnjem tekstu: podnositelj). u povodu presude Općinskog suda u Zadru, Prekršajnog odjela (u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj: Pp 20. P-2947/19 od 17. siječnja 2020. (u daljnje ....

47
U-III/739/2020; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gordana Galešić iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju Franko Kotlar, Ana Vidov, Ana Smoljan, Ivan Stanić i David Bajlo, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Franko Kotlar, Ana Vidov & partneri d.o.o. u Zadru, podnijela je ustavnu tužbu u povo ....

48
U-III/2697/2021; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvoje Franjić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. Marković, Grbavac i Gliha u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijs ....

49
U-III/3258/2021; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti kojim je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva podnesenog radi poništenja konačnog upravnog akta donesenog u postupku utvrđivanja infrastrukturnog operatera te visine naknade za pristup, korištenje ....

50
U-III/3911/2021; 9.12.2021 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zoran Simić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-993/2018 od 7. travnja 2021. Tim je rješenjem prihvaćena (tzv. izvanredna) revizija Republike Hrvatske te su ukinute presuda Županijsk ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a