Poredano po:

Broj dokumenata: 17403

1
U-III/2853/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Perković, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 194a, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Anto Nobilo, odvjetnik u Odvjetničkom ....

2
U-III/3267/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 23. srpnja 2019. Zdravko Mustač, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj) putem punomoćnice Lidije Horvat, odvjetnice u Zagre ....

3
U-I/2934/2022; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. donio je Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u daljnjem tekstu: ZGO). ZGO je objavljen u "Narodnim novinama" broj 84 od 23. srpnja 2021., a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave ....

4
U-III/1744/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Ustavne tužbe u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) podnijeli su: - Ivica Lovrić iz Sesveta, Marija Palić, Romina Bratković, Irena Horvat iz Zagreba, Maja Dučkić, .....

5
U-II/3321/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. UREDBA O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE 1. Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. Nakon objave ("Narodne novine" broj 31/23.), stupila je na sn ......

6
U-I/3576/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 1. podstavaka d) i r) Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 2...

7
U-III/4549/2023; 7.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivica Lorber iz Lasinje, trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Karlovcu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Nikola Horvat i Dean Radišić u Karlovcu. 1 ......

8
U-III/4125/2021; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu, pravodobnu i dopuštenu, podnijelo je trgovačko društvo REVICON d.o.o. za reviziju, Zadar (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-926/2015-6 od 16. veljače ......

9
U-III/4295/2023; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Danijel Kljajić iz Pule, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Šime Matak, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Čogurić & Matak d.o. .....

10
U-IIIA/3575/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dijana Rivić iz Okruga Gornjeg (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnijela je 22. kolovoza 2023. ustavnu tužbu zbog dugotrajnosti parničnog postupka vođenog radi utvrđenja nište ....

11
U-IIIA/1183/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josip Giljanović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 4. ožujka 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ust ....

12
U-III/1287/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Goran Krmpotić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Bojana Ivanišević, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 4546/2019-3 od 6. rujna 2022. (u daljnjem tekstu: osporena pres ....

13
U-III/1350/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivo Šepić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Marko Linić, odvjetnik u Rijeci, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2465/2022-2 od 7. listopada 2022. (u daljnjem tekstu: osporena presud ....

14
U-IIIA/1124/2020; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 16. ožujka 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim građ ....

15
U-IIIA/4976/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Renata Bernarda Marević iz Krka, koju zastupa Nikola Kožuharov, odvjetnik u Krku (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 24. kolovoza 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99 ....

16
U-IIIA/6549/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je 10. studenoga 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02 ....

17
U-IIIA/3093/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mldb. Z. K., zastupana po majci P. B. i P. B., obje iz N. (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa L. S., odvjetnik u O., podnijele su 12. lipnja 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Re ....

18
U-III/2738/2021; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Suzana Momirov i Patrik Momirov, oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), zastupani po Ljiljani Planinić, odvjetnici u Zagrebu, podnijeli su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 391/2018-3 ....

19
U-IIIA/5222/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišć ....

20
U-IIIA/869/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mihajlo Vraneš iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je 15. veljače 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodn ....

21
U-III/1289/2019; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jelena Dulčić iz Hvara (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-241/2018-4 od 6. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsk ....

22
U-III/3855/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Borislav Đukić iz Beograda, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog kaznenog Republike Hrvatske broj: II Kž-333/2023-5 od 29. kolovoza 2023. (u daljnjem t ....

23
U-III/1290/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d.d.Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupaju Ivan Dvojković i Tomislav Sadrić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Batarelo, Dv...

24
U-III/436/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je u upravnom sporu odlučeno o zakonitosti konačnog upravnog akta donesenog u postupku povrata poreza na promet nekretnine, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvat ....

25
U-IIIA/1040/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nevenka Banović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnijela je 23. veljače 2023. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Sisku pod brojem ....

26
U-III/1051/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u B. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3213/22-2 od 4. siječnja 2023. (u daljnjem te ......

27
U-III/807/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u B. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3096/22-3 od 29. prosinca 2022. (u daljnjem t ......

28
U-III/6834/2021; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Siniša Kovačić iz Zagreba, kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je 16. srpnja 2021. u predmetu Ustavnog suda broj: U-III-4240/2021 pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u ....

29
U-III/4086/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Krešimir Ivanović iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Puli - Pola, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Biserka Radolović, odvjetnica u Puli. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješen ......

30
U-III/136/2019; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Iris Jelenić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1131/18-2 od 9. kolovoza 2018. (u daljnjem tekstu: osporena presuda). Osporenom p ......

31
U-III/2482/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva radi naknade štete povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., ....

32
U-IIIA/5941/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivana Bilan iz Beograda, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 14. prosinca 2020. ustavnu tužbu smatrajući da je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem Ovr-10271/15 povrijeđeno u ....

33
U-III/5910/2022; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Blaž Pavičić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka iz Rijeke podnio je 17. listopada 2022. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: ....

34
U-III/1038/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Lovre Svalina iz Trogira (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ana Karara Čović, odvjetnica u Trogiru. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republi ......

35
U-III/1406/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Dragan Jovanović iz Metkovića (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Marija Vučković, odvjetnica u Zagrebu, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1962/2022-4 od 20. prosinca 2022. (u daljnjem tekstu: ....

36
U-III/1502/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željka Bućan Ferenčak iz Koprivnice (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4429/22-2 od 7. prosinca 2022. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena njezina ....

37
U-IIIA/3285/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 3. srpnja 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodn ....

38
U-IIIA/3715/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nikola Ivanišević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 11. rujna 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Nar ....

39
U-III/1757/2021; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 24. ožujka 2021. Stanojka Majstorović iz Gline (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Karlo Novosel, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presud ......

40
U-III/4449/2022; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ante Barin iz Njemačke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rabar i Visković, Velimir Došen, odvjetnik u Rijeci, Nada Milić, odvjetnica u Zagre ....

41
U-III/1431/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je 22. srpnja 2022. podnio ustavnu tužbu protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-166/2022-2 od 14. lipnja 2022. 1.1. Podnositelj je istodobno s tom ustavnom tužbom protiv osporene presude podnio i prijedlog za dopuštenje revizije Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, zbog če ....

42
U-III/726/2021; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Velimir Vučković iz Hrvatske Kostajnice (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Sandra Marković, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Marković, Grbavac i Gliha u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužb ....

43
U-III/3655/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Radoslav Košević (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kv-Rz-16/2023-4 od 4. kolovoza 2023. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) i rješenja suca istrage ....

44
U-III/3792/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je A. C. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivana Barišić, odvjetnica u Poreču. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u K. broj: Kir-590 ......

45
U-III/591/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mato Bosančić iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Vesna Šnur, odvjetnica u Vinkovcima. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu bro ......

46
U-IIIB/3364/2023; 4.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pred Ustavnim sudom vodi se postupak u povodu ustavne tužbe Zorice Jakšić iz Selca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koja je podnesena 6. srpnja 2023. u skladu s ovlaštenjem sadržanim u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (" ....

47
U-II/3595/2023; 3.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Božidar Miklobušec, Petar Mikulčić, Marin Mazor, Maja Đakmanec Loborec, Dražen Ključarić, Elias Zenebe, Željko Rutić, Ivana Kunić, Mihaela Žugec, Zvonimir Lacković, Jasminka Hokman, Ivica Šantek, Katarina Vuradin i Maja Trstenjački Štorga, svi iz Novog Marofa, te Natalija Amić, Ivan Bahorić, Tanj...

48
U-I/2232/2020; 3.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 6. i 8. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" broj 116/99., 109/00. - vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3., 53/03., 69/03. - pročišćeni tekst, 167/03. - odluka o nedavanju vjerodostojnog tum...

49
U-I/525/2019; 3.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 29/94. i 35/94. - ispravak; u daljnjem tekstu: Zakon o zabrani raspolaganja) podnijela je udruga "...

50
U-I/4326/2021; 3.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju donio je sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. lipnja 2013. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 24. lipnja 2013. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 80 od 28. lipnja 2013., a ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a