Poredano po:

Broj dokumenata: 10147

1
Uputa u parnicu radi utvrđenja opsega ostavine - zajedničko vlasništvo; 6.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1873/2021-2

2
Pravo na izdvajanje predmeta kućanstva iz ostavinske imovine; 30.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1186/2021-2

3
Zabluda; 30.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 545/2021-2

4
Postojanje subjekta u parnici; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 747/2021-2

5
Pravo na dom; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 151/2021-2

6
Sudski penali; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 700/2021-2

7
Trošak izravne naplate; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 680/2021-2

8
Trošak parničnog postupka; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 706/2021-2

9
Očitovanje ovrhovoditelja o prijedlogu za odgodu ovrhe ovršenika; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 309/2021-2

10
Zabilježba pokretanja postupka radi donošenja privremene mjere zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 886/2021-2

11
Dokazna snaga dostavnice; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1089/2021-2

12
Nastup pravomoćnosti rješenja o ovrsi za nasljednika ovršenika; 26.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 445/2021-2

13
Neosnovan zahtjev za zabilježbom spora; 26.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 548/2021-2

14
Zabilježba spora; 26.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 548/2021-2

15
Proširenje tužbe na novog tuženika; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 877/2021-2

16
Rješenje o namirenju; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 669/2021-2

17
Pravo suvlasnika nekretnine; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1430/2021-2

18
Stranačka sposobnost; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1592/2021-2

19
Dostava poziva za pripremno ročište; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 638/2020-2

20
Odbačaj tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom; 25.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1081/2021-2

21
Obveze javnog bilježnika pri upoznavanju stranaka s njihovim pravima; 24.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 293/2021-2

22
Odgoda izvansudske ovrhe na plaći ovršenika; 24.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 437/2021-2

23
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava; 24.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 695/2021-2

24
Posljedice neodazivanja na pripremno ročište u sporu male vrijednosti; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1094/2021-3

25
Obustava protuovrhe; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 448/2021-2

26
Tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva posebnog dijela nekretnine; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 657/2021-2

27
Ništetnost oporučnog raspolaganja učinjenog u korist roditelja svjedoka oporuke; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1580/2021-2

28
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1459/2021-2

29
Svjedoci oporuke; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1580/2021-2

30
Smetanje posjeda; 23.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1591/2021-2

31
Obustava ovrhe; 21.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 574/2021-2

32
Osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja; 22.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 703/2021-2

33
Zabilježba pokretanja postupka; 22.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 857/2021-2

34
Dopunsko rješenje o troškovima; 22.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1052/2021-2

35
Odbijanje raspoređivanja imovine ostavitelja; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 366/2021-2

36
Sudska pristojba; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 696/2021-2

37
Pravo na dom; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 698/2021-2

38
Brisovna tužba; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1277/2021-2

39
Odgovornost pravne osobe koja upravlja javnom cestom; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1522/2021-2

40
Visina pristojbe prilikom izdavanja platnog naloga; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1073/2021-2

41
Nastanak obveze plaćanja pristojbe; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1084/2021-2

42
Utjecaj prijenosa tražbine na upisano prisilno založno pravo; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 441/2021-2

43
Zakonitost posjeda; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 649/2021-2

44
Posljedica ništetnosti ugovora o zajmu u stranoj valuti; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 892/2021-2

45
Ostavinska imovina; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 938/2021-2

46
Posao redovne uprave; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1083/2021-2

47
Odgovornost obrtnika; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1414/2021-2

48
Razvrgnuće suvlasničke zajednice; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1433/2021-2

49
Instruktivni rok; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 474/2021-2

50
Prekomjerne štetne imisije; 17.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 519/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a