Poredano po:

Broj dokumenata: 38621

1
Kž 247/2021-9; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Puli - Pola proglasio je krivim optuženika V. M. zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 1. KZ/11., te ga je temeljem čl. 139. st. 3. KZ/11. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. 2. Na te...

2
Kž 274/2021-5; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog M. V. zbog dva kaznena djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11. i kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11., pa mu je za svako kazneno djelo prijetnje utvrdio kaznu zatvora u trajanju od deset mjese...

3
Kž 93/2022-4; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP) opt. N. Š. oslobodio je optužbe zbog kaznenog djela prijevar...

4
Kž 104/2022-4; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom rješenjem Općinski sud u Slavonskom Brodu odbio je prijedlog okrivljenika M. J. da se kao nezakoniti dokazi iz kaznenog spisa izdvoje zapisnici o ispitivanju svjedoka D. R. i A. M. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio okrivljenik po branitelju odvjetniku D. H. zbog bitne povre...

5
Gž 683/2021-3; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenom ovrha radi osiguranja novčane tražbine na temelju pravomoćne ovršne isprave Županijskog suda u Šibeniku br. K-43/10 u iznosu od 5.703.687,00 kuna sa zateznom kamatom koja teče od 13. svibnja 2013. godine do isplate i troškova p...

6
Gž Ob 1201/2021-2; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom citiranim u izreci odlučeno je: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice M. N. koji glasi: "1. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice M. N. iz K., OIB:… i II tuženika S. N. iz K., OIB:… svakog u ½ suvlasničkog dijela predstavlja nekretnina i to čk. br. 529/1, kuća u … ul. površine ...

7
Gž Ob 1310/2021-4; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Razvodi se brak sklopljen dana … 2013. u O., koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja N. Z., za godinu 2013 pod rednim brojem 00119 između R. S., rođene Š., rođene … 1984. u S., OIB:… i I. S., rođenog … 1971. u Z., OIB:… II/ Zajedničko di...

8
Gž Ob 400/2022-3; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Razvodi se brak sklopljen … 2017. u P. između A. D., rođene … 1986. godine u G., OIB:… i A. D., rođenog … 1986. godine u S., R. S., OIB:…, koji brak je upisan u maticu vjenčanih matičnog područja P. za 2017. godinu pod rednim brojem 11. II Mlt. D. D., r...

9
Gž 1348/2022-2; 31.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja tuženoj je naloženo da isplati tužiteljici iznos od 8.143,48 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je navedeno u izreci (točka I.), odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 609.856,52 kn sa zateznom kamatom na pojedine iznose kako je navedeno u izreci ...

10
Gž Ob 613/2022-2; 27.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. Zabranjuju se S. H.2 OIB … osobni odnosi sa malodobnim sinom S. H.3 OIB … do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci po poslovnim brojem POb 381/2020 ili do drugačije odluke suda. II. Odbija se prijedlog za d...

11
Gž R 455/2020-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom tuženoj naloženo tužitelju isplatiti 540,10  kn kao i naknaditi mu troškove postupka, sve s pripadajućim zateznim kamatama. 2. Žalbu protiv te presude podnosi tužitelj pozivom na sve žalbene razloge iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj...

12
Gž 32/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski rješenjem, suđeno je: „ I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužena J. K. iz P. uznemirila tužiteljicu J. K. iz P. u posljednjem mirnom posjedu dijela čest. zem. ... k.o. P., koja u naravi predstavlja kuću katnicu i dvorište, na način ...

13
Gž 2602/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: ‟I. Odbija se tužiteljica S.Đ. iz B., ulica ..., R.S., OIB ... sa zahtjevom koji glasi: ''1. Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj, OIB ... da tužiteljici Đ.S. iz B., ulica ..., OIB ... isplati s osnova neimovinske štete iznos od 220.000,00 kn s pripadajućom z...

14
Gž 2755/2021-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se precizirani tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Dužni su tuženici u roku od 15 dana predati u posjed tužiteljima dio zk.č.broj 7238/1 KO B. B.V. i to baš dio koji je na Skici lica mjesta, na dan očevida i izmjere stalnog sudskog vještaka P...

15
Kž 105/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Dubrovniku presudom od 4. veljače 2022., poslovni broj 4 K-202/2018-25., na temelju članka 453. stavaka 1. točka 2. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19. dalje: ZKP/08.) okrivljenika J. K. oslobodio je od optužbe ...

16
Gž 2082/2021-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I               Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 28.406,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama na iznos od: -27.906,00 kn od 6. studenog 2018. do isplate -500,00 kn od 5. svibnja 2018. do isplate, po stopi koja se određuje, za svako polugod...

17
Kž 200/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u O., na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog broj K-333/2020-2 od 24. lipnja ...

18
Kž 244/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u V. br. K-413/2020-32 od 19. siječnja 2022. godine, opt. I. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 3. u vezi st. 1. KZ/11, pa je za počinjeno kazneno djelo, temeljem čl. 278. st. 3. KZ/11, osuđen na kaznu zatvora ...

19
Kž 247/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Š. br. K-381/2021 od 8. ožujka 2022. godine opt. T. A. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonitim ulaženjem, kretanjem i boravkom u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog s...

20
Kž 250/2022-4; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u S. br. K-702/2017 od 22. ožujka 2022. godine, opt. M. J. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela protiv imovine i to jednog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 i jednog kaznenog djela prijevare iz čl....

21
Gž 778/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Navedenom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da se proglasi nedopuštenom ovrha u ovršnom predmetu Općinskog suda u Dubrovniku, poslovni broj Ovrv-2997/03 koji se vodi na prijedlog tuženika kao ovrhovoditelja i to na stanu površine 63 m2 sa terasom na I. katu, koji se nalazi u...

22
Gž Ovr 68/2022-2; 26.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud donio je rješenje koje glasi: " I. Odbacuje se prijedlog ovršenika od 22.studenog 2021. za proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izravne naplate na temelju obveznog prekršajnog naloga G. Z., … KLASA: 340-07/18-03/52009, URBROJ...

23
Gž R 787/2022-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski rješenjem riješeno je: „I. Ovaj sud se oglašava mjesno i stvarno nenadležnim u odnosu na tuženika pod 2. II. Po pravomoćnosti ovog rješenja predmet u odnosu na tuženika pod 2. će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Rijeci.“ 2. Protiv toga rješenja žalbu je podn...

24
Kž 157/2022-5; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja: Kov-87/2022-16 od 28. travnja 2022., na temelju članka 351. stavka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku(„Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13,152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08), odbijen je ka...

25
Kž 35/2022-5; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja K-460/2018-54 od 12.studenoga 2021., odbačena je žalba od 22. rujna 2021. braniteljice 1. okrivljenogS. J., S. F., odvjetnice iz S., kao nedopuštena. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pravodobno 1. prosinca 2021. podnio 1.okrivljenik putem svoje bran...

26
Gž Ovr 302/2022-3; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, u točki I. izreke određeno je da se iz iznosa cijene dobivene prodajom nekretnine 1. ovršenika J. P. k.č.br. ..., upisane u zk.ul. ... k.o. G., površine 496 m2, dvorište od 382 m2, stambena zgrada k.b. ... od 114 m2, na adresi T. S. M., u 1/1 dijela, u ukupnom iznosu od 535.0...

27
Gž 1621/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. Š. - S. iz Z. poslovni broj Ovrv-27114/16 od 23. kolovoza 2016. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju glavnicu od 1.800,00 kn uz ...

28
Gž 1367/2021-2; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom u toč.I/izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika K. M. iz O. broj Ovrv-13/2018 od 15. siječnja 2018. u dijelu kojem je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 81.393,84 kn sa zateznom kamatom tekućom od 8. prosi...

29
Kž 123/2022-6; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Bjelovaru odbio je optužbu protiv optuženika D. C. da bi počinio kazneno djelo oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11, te ga je proglasio krivim što je počinio kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11 za koje kazneno djelo ga je osud...

30
Kž 150/2022-4; 25.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju sporazuma stranaka Općinski sud u Bjelovaru sukladno čl. 361. st. 2. i čl. 455. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP/08.) pro...

31
Gž R 1746/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja je presuđeno: "I. Dužan je tuženik isplatiti tužitelju s osnova razlike plaće za vremensko razdoblje od 1. listopada 2016., pa do 15. veljače 2021., ukupan iznos od 90.963,11 kn, sa pripadajućom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 1.336,36 kuna teče od 15. l...

32
Gž R 1799/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženice o redovitom otkazu Ugovora o radu tužitelju zbog skrivljenog ponašanja klasa: 114-04/21-01/01, urbroj: 2211/08-380-30-21-01 od 30. lipnja 2021., za vraćanje tužitelja na radno mjesto vo...

33
Gž 83/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Osijeku presudom poslovni broj P-3074/2019-17 od 28. srpnja 2021. u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev kojim tužiteljica potražuje od tuženika isplatu iznosa od 15.860,88 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama na ime njezinih ulaganja na nekretnini tuženika upisanoj u zk.ul. 268...

34
Gž Ob 560/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tužiteljica suvlasnica u 1/2 dijela nekretnine - stana u stambenoj zgradi …, Z., u prizemlju lijevo, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, ukupne površine 55,04 čm, izgrađenoj na čestici broj 656, upisano kod zem...

35
Gž Ovr 1701/2021-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Predmetnim je rješenjem odbijen kao neosnovan zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troška izvansudske ovrhe. 2. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj zbog svih žalbenih razloga propisanih odredbom iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'' broj 53/91, 91/92, 58/93,...

36
Gž Ovr 593/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem citiranim u izreci odlučeno je, da se obustavlja ovrha određene rješenjem o ovrsi toga suda poslovni broj Ovr-5011/2018. od 7. studenoga 2018. i ukidaju sve provedene ovršne radnje, te je naloženo zemljišnoknjižnom odjelu tog suda da po pravomoćnosti rješenja izvrši bris...

37
Gž 3323/2021-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da u ostavinsku imovinu iza pok. Krstine Melada, pok. Krste, rođ. Longin, s posljednjim prebivalištem u L., rođene dana … 1931. godine, a preminule dana … 2005.g., ne ulazi 1/3 dijela nekretnina opisanih kao k.č. ...

38
Gž 235/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je da se preotvara glavna rasprava u predmetnoj pravnoj stvari te istovremeno utvrđuje prekid postupka, koji će se nastaviti nakon što nasljednici iza pok. M. D. preuzmu postupak ili kada ih sud na prijedlog suprotne strane ili po  službenoj dužnosti pozove d...

39
Gž Ovr 337/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi istog suda broj Ovr-3268/19 od 14. veljače 2020. te su ukinute sve provedene radnje. 2. Protiv rješenja je žalbu podnio ovrhovoditelj pozivajući se na sve žalbene razloge propisane odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o par...

40
Gž 1418/2021-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: 139 P-6060/20-11 od 6. listopada 2021., suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku da isplati tužiteljici iznos od 68.974,00 kuna sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 13. prosinca 2016. do isplate prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja ...

41
Gž Zk 244/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor Đ. K. kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Osijeku broj Z-10474/2021 od 29. lipnja 2021. (st. I. izreke) te je naloženo Zemljišnoknjižnom odjelu istog suda upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk. ul. 1291 k. o. P. (st. II. izreke...

42
Gž 565/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog tužiteljica od 19.siječnja 2022. za zabilježbu spora na nekretnini tuženice kčbr.1139/2 k.o. M. 2. Protiv navedenog rješenja žale se 1. i 2. tužiteljice zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" b...

43
Gž 489/2019-7; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom i rješenjem suđeno je: " 1/ Nalaže se tuženici M. L.O., OIB: …, Ž., isplatiti tužitelju Š.d.o.o., OIB: …, V., na ime naknade štete iznos od 44.114,28 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 18. listopada 2004. do 31. prosinca 2007. po stopi od 15% godišnje, zatim od 1. s...

44
Gž 717/2020-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 25.000,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 24. veljače 2016. do isplate kao i naknaditi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 15.187,50 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 10. srpnja 2020. do isplat...

45
Gž R 1740/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odbio prigovor tuženika od 30. ožujka 2022. izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe kao neosnovan i potvrdio rješenje o pristojbi posl. broj Pr-490/2020-44 od 28. ožujka 2022. Protiv navedenog rješenja tuženik podnosi žalbu iz svih zakonom pre...

46
Gž 2805/2021-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „I Nalaže se tuženoj A. B. d.d. isplatiti solidarno prvotužiteljici L. Š. i drugotužitelju Z. Š. iznos od 18.266,24 kn sa zateznim kamatama koje teku na iznos: 32,10 kn od dana 12.9.2007 do isplate 31,42 kn od dana 12.10.2007 do ...

47
Gž R 1493/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku da tužiteljici isplati neisplaćeni dio otpremnine u bruto iznosu od 7.926,34 kn sa kamatama koje teku od 1. srpnja 2018. do isplate po stopi pobliže označenoj u izreci (toč. I. izreke). Ujedno je naloženo tužiteljici nad...

48
Gž 695/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "1. Prekida se ostavinski postupak iza pok. M.B. "Č." pok. A. iz V.L.. 2. I.V. iz Z., P.V. iz Z., K.V. iz Z., I.V. iz Z., M.M. iz Z., E.O. iz Z. i S.O. iz Z. upućuju se da pokrenu parnicu protiv T.B. pok. M. iz V.L., radi utvrđenja da u ostavinsku masu o...

49
Gž Zk 205/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor nasljednice S. L. (pravne prednice ovdje žaliteljice), potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Šibeniku, Poseban Zemljišnoknjižni odjel u Tisnom poslovni broj Z-8957/21 od 9. lipnja 2021. u...

50
Gž Ovr 264/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja obustavljen je predmetni ovršni postupak. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj pobijajući ga zbog svih žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. toč. 1. - 3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a