Poredano po:

Broj dokumenata: 221861

1
I Kž 7/2024-4; 7.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I izreke, na temelju čl. 54. i 56. uz primjenu čl. 33. i 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je da je udovoljeno pretpostavkama za izruč...

2
U zpz 32/2019-13; 5.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-185/19-7 od 10. travnja 2019. poništeno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, Klasa: UP/II- B1 , Urbroj: B2 od 15. veljače 2019. (toč. - 2 - U-zpz 32/2019-13 I.) i Odluka o odabiru jav ...

3
I Kž 6/2024-4; 29.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod toč. I. izreke, utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) te je odobreno izručenje Republ...

4
III Kr 23/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 21. srpnja 2022. broj K-151/2021-24 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 12. listopada 2023. broj Kž-251/2022-6 A. R. osuđen je zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. KZ/11. na kaznu zatvo...

5
III Kr 29/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. lipnja 2022. broj K-351/2020 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 16. ožujka 2023. broj Kž-58/2023-4 N. B. osuđen je zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 3. u ve...

6
Revd 158/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog da mu se dopusti podnošenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4768/2022-3 od 16. kolovoza 2023., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-37/2021-29 od 30. rujna 2022., zbog četiri pravna pi...

7
III Kr 152/2023-5; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Karlovcu od 12. travnja 2022. broj K-18/2021-19. i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 25. studenog 2022. broj I Kž-207/2022-8, na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/...

8
III Kr 67/2023-14; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinil...

9
Kzz 12/2023-4; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinil...

10
I Kž 4/2024-4; 15.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, pod toč. I. izreke, na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO) odobreno je izručenje Bosni i Hercegovini izručenika S. A., državljanina Bosne i Hercegovine, r...

11
Rev 673/2023-2; 13.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je utvrđena ništetnom odredba Ugovora o kreditu broj: O1 sklopljenog između tužitelja i tuženice 22. svibnja 2007., sadržana u čl. 10. Ugovora o kreditu a koja glasi: „Za obradu zahtjeva ...

12
III Kr 15/2024-3; 7.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 21. prosinca 2020. broj K-413/2020-13 i presuda Županijskog suda u Splitu od 9. svibnja 2023. broj Kž-290/2021-5 osuđen je D. B. zbog počinjenog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavka 3. u vezi s...

13
III Kr 151/2023-5; 1.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Požegi od 20. rujna 2023. broj K-87/2023-16 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 27. listopada 2023. broj Kž-328/2023-4 E. Č. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela tjelesne ozljede iz...

14
III Kr 10/2024-3; 1.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 9. ožujka 2023., broj 40 K-190/2019 i presuda Županijskog suda u Sisku od 14. rujna 2023., broj Kž-170/23-7, B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11., te na temelju citirane zakonske odredbe osuđ...

15
III Kr 118/2022-9; 25.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Karlovcu od 19. ožujka 2021. broj K-11/2020-38, potvrđenom presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 9. veljače 2022. broj I Kž-279/2021-8, R. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227...

16
III Kr 6/2024-3; 23.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 12. svibnja 2022. broj Kzd-26/2021-40 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 15. ožujka 2023. broj Kžzd-66/2022-4, osuđenik V. Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta - spolna ...

17
I Kž 18/2023-4; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je postojanje pretpostavki za izručenje pravosudnim tijelima Republike Srbije izručenika S. K., radi izdržavanja kazne zat...

18
I Kž 2/2024-5; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, na temelju „članka 54. i 56. uz primjenu članka 33. i 34.“ Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO), odobreno je izručenje u Republiku Srbiju izručenika Dž. G., državljanina R...

19
II 8 Kr 11/2023-4; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu odbijena je zamolba Republike Srbije za izručenje D. Ć., radi izvršenja kazne zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, zbog kaznenog djela razbojništva iz čl. 206. st. 1. u vezi s čl. 33. Krivičnog zakonika Republike Srbije. 2. S obziro...

20
III Kr 131/2023-3; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 28. rujna 2022. broj K-5/2022-56 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 28. ožujka 2023. broj I Kž-11/2023-7 V. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. ...

21
III Kr 147/2023-3; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 14. rujna 2021. broj K-236/2020-18 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 3. kolovoza 2023. broj Kž-415/2021-3 osuđen je T. M. zbog počinjenog kaznenog djela protiv javnog reda - prisilom prema službenoj osobi u pokušaj...

22
Kzz 31/2023-5; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnim rješenjem  Županijskog suda u Zagrebu, broj Kov-39/2022. od 29. ožujka 2023. potvrđenim rješenjem Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, broj I Kž-226/2023. od 27. rujna 2023.,  pod točkom I., na temelju članka 351. stavka 1. u svezi s člankom 311. stavkom 2. i člankom...

23
I Kž 16/2023-4; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 11. prosinca 2023. broj Kv I-19/2023-16 (Kir-210/2023.), na temelju članka 38. i 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04., - dalje: ZOMPO), utvrđeno je da je udovoljeno za...

24
I Kž 17/2023-4; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, pod točkom I. izreke, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/2004. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Bosni i Hercegovini...

25
III Kr 5/2024-3; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 12. rujna 2017. broj K-690/12-59 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 19. travnja 2018. broj Kž-357/2017-4 S. G. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 247. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te osuđen na...

26
II 8 Kr 13/2023-4; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Karlovcu od 23. studenog 2023. broj Kv I-24/2023-4, na temelju članka 55. stavka 1. ZOMPO-a, odbijena je zamolba Republike Bjelorusije za izručenjem R. D.  zbog počinjenja kaznenog djela iz članka 435. stavka 1. Kaznenog zakona Republike Bjelorusije. 2. Prvostupanjsk...

27
III Kr 139/2023-4; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Varaždinu od 15. prosinca 2022. broj K-12/2022-97, osuđenik J. I. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv spolne slobode, teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkom 5., člankom 153. stavkom 2. i člankom 153. ...

28
III Kr 33/2023-6; 9.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 9. srpnja 2021. broj K-1210/2020. i presuda Županijskog suda u Zadru od 26. siječnja 2022. broj Kž-359/2021-5 osuđenik V. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 1. i 3. KZ/11. i osuđen na kaznu z...

29
III Kr 145/2023-3; 4.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 29. studenog 2022. broj K-333/2021-115 i presuda Županijskog suda u Splitu od 13. lipnja 2023. broj Kž-207/2023-9, I. H. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci zbog kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 3. KZ/11....

30
III Kr 121/2023-3; 4.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 15. studenog 2022., broj Kzd-4/22, i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 6. travnja 2023., broj I Kžzd-8/2023-10, G. M. je proglašen krivim zbog šest kaznenih djela u stjecaju, i to zbog dva kaznena djela spolnog...

31
II 8 Kr 14/2023-4; 4.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici od 6. prosinca 2023. broj Kv I-63/2023-14, odbijena je zamolba Ruske Federacije za izručenje A. C., državljanina Ruske Federacije i Kanade, radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela prijevare, odnosno krađe tuđe imovine prijevarom koju je počin...

32
III Kr 2/2024-3; 4.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Splitu broj Kzd-136/2022-11 od 14. studenog 2022., preinačena presudom Županijskog suda u Varaždinu broj Kžzd-24/2023-5 od 27. lipnja 2023., osuđen je M. R. zbog kaznenih djela iz čl. 139. st. 3. KZ/11, čl. 179.a KZ/11 i čl. 177 st. 2. KZ/1...

33
Rev 1024/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti prvotužiteljici iznos od 352.000,00 kuna sa zateznim kamatama tekućim od dana podnošenja tužbe do isplate, pod točkom II. izreke naloženo je tuženici isplatiti drugotužitelju iznos od 352.000,00 kuna sa zate...

34
Rev 802/2023-2; 3.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača (točka I. izreke), zaključen je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača (točka II. izreke), oslobođen je potrošač od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i vjerovnike (kak...

35
Kzz 30/2023-5; 27.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 12. svibnja 2021. broj K-2043/2018 i presuda Županijskog suda u Splitu od 28. ožujka 2023. broj Kž-812/2021 proglašena je krivom V. B. zbog kaznenog djela protiv imovine, pronevjerom iz članka 233. stavka 2. u vezi sa sta...

36
III Kr 99/2023-5; 27.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Splitu od 9. prosinca 2021. broj K-341/2019-5 i presuda Županijskog suda u Splitu od 18. travnja 2023. broj Kž-109/2022-8 osuđen je M. Ć. zbog počinjenog kaznenog djela krađe iz članka 228. stavka 1. u vezi sa člankom 52. stavkom 1. KZ/11. n...

37
Kzz 30/2023-7; 27.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 12. svibnja 2021. broj K-2043/2018 i presuda Županijskog suda u Splitu od 28. ožujka 2023. broj KŽ-812/2021 V. B. proglašena je krivom zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine, pronevjerom iz članka 233. stavka 2. u ...

38
Rev 1073/2023-2; 19.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: „1. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Nalaže se tuženiku ZORANU ZNAOR iz Šibenika, Bože Peričića 26, OIB: 23498937760, da tužitelju TERRA JASKA d.o.o, Strmec Samoborski, Ulica kralja Tomislava 20,OIB:81184470570, isplati iznos od 693.921,10 kuna, zaje...

39
III Kr 144/2023-4; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Županijskog suda u Puli-Pola broj Kž-444/2022 od 1. ožujka 2023. kojom je, u smislu čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - ...

40
III Kr 80/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Vinkovcima broj K-107/2019 od 22. rujna 2022., potvrđena presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kž-68/2023 od 21. veljače 2023., osuđen je D. Ć. zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela prijevare...

41
III Kr 98/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 23. prosinca 2022., broj Kv-I-Us-166/2022 (K-Us-46/2015) i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 6. travnja 2023., broj I-Kž-Us-39/2023, na temelju članka 498. stavka 1. točke 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narod...

42
III Kr 106/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Varaždinu od 25. svibnja 2022., broj Kzd-9/2021-60, i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 18. travnja 2023., broj I Kžzd-48/2022-9, M. M. je proglašen krivim zbog pet kaznenih djela, i to zbog tri kaznena djela iz čl. 166....

43
III Kr 137/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Sisku od 11. lipnja 2021. broj K-20/2018-17 i presuda  Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 7. ožujka 2023. broj I Kž-352/2021-9, K. M. je, zbog kaznenog djela iz čl. 153. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora  u t...

44
III Kr 89/2023-6; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 18. listopada 2022. broj Kzd-40/2022-62 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, od 4. travnja 2023. broj Kžzd-3/2023-4, I. S. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora  u trajanju dvanaest godina zbog osam kaznenih djela iz ...

45
III Kr 70/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-1303/2022 od 9. siječnja 2023. osuđen je D. K. zbog dva kaznena djela i to: kaznenog djela krivotvorenja isprave iz čl. 278. st. 1. i 3. u vezi čl. 52. KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna zatvora od jedne godine, te zbog kaznenog djela ovjeravanja ...

46
III Kr 110/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Sisku od 15. lipnja 2022. broj Kzd-7/2021-72 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 16. ožujka 2023. broj I Kžzd-47/2022-10, Z. C. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja ...

47
III Kr 140/2023-3; 14.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 7. travnja 2023. broj K-33/2023-34, preinačena presudom Županijskog suda u Dubrovniku od 14. lipnja 2023. broj Kž-155/2023-3, osuđen je A. S. zbog kaznenog djela iz čl. 326. st. 1. KZ/11. te mu je izrečena kazna zatvora od ...

48
III Kž 7/2023-4; 13.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, pod toč. I. izreke, prihvaćanjem žalbe državnog odvjetnika, preinačio je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Bjelovaru od 28. listopada 2022., broj Kzd-8/2021-172 u odluci o kazni način da su opt. I. P. prihv...

49
III Kr 141/2023-3; 13.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 26. srpnja 2021. broj K-1510/21-19 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 11. srpnja 2023. broj Kž-460/2023-6 proglašen je krivim N. D. zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - iznude u pokušaju iz članka 243. sta...

50
III Kr 130/2023-3; 13.12.2023 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Varaždinu od 20. prosinca 2021. broj K-8/2021-77 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 16. svibnja 2023. broj I Kž-78/2022-9, pod točkom I. izreke, I. K. i D. K., proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela sklapan...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a