Poredano po:

Broj dokumenata: 2969

1
SZž 120/2022-2; 18.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu od 30. ožujka 2022., broj: Pp Ikp-153/2022, kažnjenik D. F. upućen je na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 20 dana, koji mu je izrečen presudom Općinskog suda u Sesvetama od 24. siječnja 2020., broj: 28. Pp...

2
Ppž 3037/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici  okr. M. H. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, članka 238. stavka 10. i članka 286. stavka 10. i ...

3
IR 49/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 2022 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: IR-49/2022 R E P U B L I K A   H R V A T S K A   R J E Š E N J E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja ovog suda Goranke Ratković, predsjednice vijeća te Kristine Gašparac Orlić i ...

4
Ppž 2037/2021-2; 11.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen  novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 71. stavak 2.  Zakona o trgovini, činjenično opisanog u izreci. 1.1. Istom presudom okrivljenik je dužan naknaditi troška prekršajnog postupka u iznos...

5
Ppž 11682/2021-2; 5.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku od 28. rujna 2021., broj: 73. Pp J-496/2020-25 proglašen je krivim okr. K. B. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je primjenom propisa o u...

6
Pž 1784/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. M. K. je, na temelju članka 161. stavka 6. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da je na način činjenično opisan u optužnom prijedlogu (prekršajnom nalogu) počinio prekršaj iz članka 289. stavka 1...

7
Pž 4389/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda Bjelovaru okr. M. M. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 2. i 8., članka 289. stavka 1. i 4. i članka 286. stavka 4. i 10. Zakona o sigurnosti prometa na cesta...

8
Ppž 4502/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik S. N. proglašen je krivim i kažnjen, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna zbog prekršaja iz članka 196. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa ...

9
Pž 2003/2020-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci okr. R. Ž. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa izrečena novčana k...

10
Ppž 4553/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, temeljem odredbe članka 102. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18) u vezi odredbe članka 161. stavka 1. cit. Zakona Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu za uk...

11
Jž 1060/2019-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okr. pravna osoba D. j.d.o.o. proglašena je krivom zbog prekršaja iz čl. 63. st. 1. t. 5. Zakona o zaštiti od požara činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude te je okr. pravnoj osobi na temelju istog propisa izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna, koja će s...

12
Jž 1098/2020-2; 28.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 9. lipnja 2020., broj: 22.Pp J-678/2019 proglašen je krivim okr. E. D. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 72. st. 1. t. 7., za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu 1.000,00 kuna, koju ...

13
Pž 1873/2020-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašena je krivom okrivljenica M. Ž., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaje iz članka 238. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 250. stavka 13. cit. Zakona i prekršaj iz članka 65. stavka 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prome...

14
Ppž 1206/2022-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.  Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik B. Š. proglašen je krivim zbog prekršaj iz članka 176. stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je primjenom članka 37. Prekršajnog Zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna, a za prekršaj iz članka 67. stavak 5. i prekr...

15
Jž 598/2019-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Prvostupanjskom presudom okrivljena Z. Š. je proglašena krivom zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci pod točkom A), te je na temelju istog zakonskog propisa kažnjena novčanom kaznom od 750,00 kuna što je protuvrijed...

16
Ppž 10341/2021-2; 27.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, proglašen je krivim okrivljenik T. X. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.400,00 (pettisućačetristo) kuna...

17
Ppž 2320/2022-2; 21.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim presudom okrivljenik Z. Ć. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 13.300,00 (trinaesttisućatristo) kuna, temeljem članka 32. stavak 1. i 4, članka 229. stavak 1. i 5., članka 282. stavak 1. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično...

18
Gž 426/2020-2; 20.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici D. K. j. d. o. o. Z., kao pravna osoba i M. D., kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 7.000,00 kuna pravna osoba i 3.000,00 kuna odgovorna osoba, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. točke 4. ...

19
Ppž 11056/2021-2; 20.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskom presudom proglašen je krivim okrivljenik G. M. zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog z...

20
Pž 1483/2020-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku,   na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona okr. I. B. oslobođen je od optužbe, da  bi, na način činjenično opisan u izreci te presude, počinio djelo prekršaja iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigu...

21
Pž 1526/2020-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu okr. T. B. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 54. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 ku...

22
Ppž 10132/2021-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u u Dubrovniku od 23. kolovoza 2021., broj: 3. Pp-914/2021 na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. K. N. P. oslobođena je od optužbe da bi na način...

23
Ppž 1794/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 21. siječnja 2022., broj: 41. Pp J-49/2019-21 na temelju čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. M. M. oslobođen je od optužbe da bi n...

24
Ppž 11263/2021-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. R. Z. oslobođena je od optužbe zbog prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a temeljem čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), s obrazloženjem da djelo koje ...

25
Ppž 740/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku, Stalne službe u Blatu od 5. veljače 2021., broj: DUB: Pp J-1413/2019-9, okr. M. J. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obit...

26
Jž 2141/2019-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Varaždinu od 14. lipnja 2019., broj: 33 Pp J-237/19-22, okr. M. S. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 225. st. 3. Zakona o strancima, za koji mu je, uz primjenu odredbe o ubla...

27
Ppž 10270/2021-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru od 6. srpnja 2021., broj: 42. Pp J-1886/2020-23, proglašen je krivim okr. I. P. da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u ...

28
Ppž 2401/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Zadru, na temelju odredbe članka 117. stavka 4. Prekršajnog zakona, odbačen je obavezni prekršajni nalog Policijske uprave zadarske, Policijske postaje Benkovac broj: 511-10/5-2-139-1/2021 od 5. listopada 2021. izdan protiv okr. N. B., zbog prekrš...

29
Ppž 2863/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Slunju od 2. ožujka 2022., broj: 30. Pp-663/2022-5 proglašen je krivim okr. Ž. K., da je, na način činjenično opisan u t. 1. izreke počinio prekršaj iz čl. 70. st. 1. t. 1. Zakon o nabavi i posjedovanju oru...

30
Ppž 6851/2021-2; 14.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. L. G. i okr. M. P., na temelju odredbe čl. 182. t. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), oslobođeni su od optužbe zbog prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te je odl...

31
Ppž 1800/2022-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak  okrivljenici su proglašeni krivima te je pravnoj osobi D. d.o.o.  izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 47.100,00 kuna, a odgovornoj osobi  L. G. ukupna novčana kazna u iznosu od 10.500,00 kuna, zbog p...

32
Ppž 9920/2021-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je zahtjev okrivljenika T. F. za dosudu naknade za trošak branitelja u iznosu od 2.500,00 (dvijetisućepetsto) kuna, a s preostalim dijelom zahtjeva u iznosu od 6.875,00 (šesttisućaosamsto sedamdesetpet), kuna je odbijen. 2. Protiv dijela prvostupanjs...

33
Ppž 3377/2022-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: U odnosu na točku I izreke ovog rješenja: 1.  Presudom donijetom u žurnom postupku provedenom povodom prigovora na izdani obavezni prekršajni nalog, okrivljenik P. L. je proglašen krivim i primijenjena mu je opomena zbog djela prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama...

34
Ppž 3724/2022-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu, na temelju članka 239. stavka 7. Prekršajnog zakona, odbačen je optužni prijedlog tužitelja Hrvatske radiotelevizije, javne ustanove iz Zagreba, Prisavlje 3, podnesen protiv okrivljenice  A. M., zbog prekršaja iz članka 47. Zakona o Hrvatskoj ...

35
IU 15/2022-3; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: U odnosu na točku I izreke ovog rješenja: 1. Ovom sudu dostavljena je na odlučivanje žalba osuđenice M. M., podnijeta protiv rješenja Policijske uprave zadarske, Postaje prometne policije Zadar, broj: 511-18-15/05-4-1933-2/2021, od 1. ožujka 2022., kojim je odlučeno o zahtjevu za obnovu postupka u ...

36
Ppž 3331/2021-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je zahtjev okrivljenice I. V. za dosudu naknade za trošak branitelja u iznosu od 1.500,00 (tisućupetsto) kuna, a s preostalim dijelom zahtjeva u iznosu od 2.500,00 (dvijetisućepetsto), kuna je odbijena, pri čemu valja napomenuti da je prvostupanjski s...

37
Ppž 5512/2021-2; 13.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, temeljem odredbe članka 102. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio se mjesno nenadležnim za vođenje prekršajnog postupka u predmetu broj: 47. Pp-6560/2021 protiv okri...

38
Gž 972/2020-2; 12.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kn i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 115. stavka 1. podstavk...

39
Ppž 3681/2022-2; 12.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu odbačen je kao nedopušten prigovor tužitelja Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Područnog ureda Osijek, Ispostave u Slavonskom Brodu podnesen protiv prekršajnog naloga istog suda od 3. ožujka 2022. 2. Protiv rješenja o odbačaju prigovora, kao ne...

40
Ppž 12830/2021-2; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Policijske postaje Vukovar, broj: 511-15-07/05-3-93-3/2021 od 28. listopada 2021., odbačen je kao nepravodoban prigovor okrivljenika podnesen protiv prekršajnog naloga Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Policijske postaje Vukovar, ...

41
Ppž 2249/2022-3; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, odbačena je žalba okrivljenika K. C. podnesena protiv presude Općinskog suda u Karlovcu, Prekršajni odjel, broj: 29. Pp-1456/2021-5 od 7. rujna 2021., s obrazloženjem da je žalba podnesena nakon proteka zakonskog roka od osam dana, a navedeni rok za žalbu je obzirom na dostav...

42
Ppž 4345/2021-2; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik N. P., da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz članka 229. stavka 5. cit. Zakona, iz članka 196. stavka 5. istog Zakona i prekršaj iz članka 242. stavka 5....

43
Pž 1919/2020-2; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljenik M. M. i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana, zbog prekršaja iz članka 289. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude. U izrečenu kaznu zatvora, okrivljeniku se uračunava v...

44
Ppž 13156/2021-2; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, odbačen je kao nepravodoban prigovor okrivljenice K. P. podnesen protiv prekršajnog naloga Policijske uprave zadarske, Postaje prometne policije Zadar, broj: 511-18-15/05-3-104-1/2021. od 27. travnja 2021. 2. Protiv tog rješenja okrivljenica je pravodobno putem branitelja po...

45
Pž 3053/2020-2; 7.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 3/2019 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Broj: Pž-3053/2019 ZAGREB U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Nediljka Bobana predsjednika vijeća, te Karmen Novak Hrgović...

46
Ppž 3091/2022-2; 6.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zadarske, Postaje granične policije Gračac, odbačen je kao nepravodoban prigovor okrivljenika podneseni protiv prekršajnog naloga istog tijela od 19. veljače 2022. 2. Protiv rješenja o odbačaju prigovora, kao nepravo...

47
Gž 1246/2020-2; 6.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. ...

48
Gž 276/2020-2; 6.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.100,00 kn i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 450,00 kn, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. to...

49
Ppž 2034/2021-2; 6.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okr. L. V. je na temelju odredbe čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, dalje u tekstu: PZ), oslobođena od optužbe zbog prekršaja iz čl. 13. i čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično...

50
Jž 1592/2019-2; 6.4.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru od 4. travnja 2019., broj 41. Pp J-450/2019-39, okr. S. S., okr. Z. I. i okr. R. K. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a