Poredano po:

Broj dokumenata: 17953

1
U-VIIA/1546/2024; 1.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Politička stranka DEMOKRŠĆANI (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: UP/I-012-01/24-05/2, ur. broj: 507-03/02-24-1 od 30. ožujka 2024. Osporenim rješenjem odbijen je prigovor žalitelj ....

2
U-III/1171/2024; 19.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je X. Y. iz Z., trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa R. B., odvjetnik u Z. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijs ......

3
U-VII/1263/2024; 18.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: UPOZORENJE u povodu izjave Predsjednika Republike Hrvatske g. Zorana Milanovića da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor raspisanima odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 15. ožujka 2024.

4
U-IIIA/6490/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Selina Nuković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka u Rijeci, podnijela je 10. studenoga 2022. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti po ....

5
U-IIIBi/1614/2023; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dušan Žarković iz Aleksandrovca, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Kristina Abramović, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 23. ožujka 2023. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž I-8/2023-2 od 10. ve ....

6
U-IIIA/3539/2023; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdravko Kučinić iz Ribnika (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 4. kolovoza 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Karlovcu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem P-762 ....

7
U-IXA/719/2024; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dijana Jagar - Grloci, sutkinja Općinskog suda u Koprivnici (u daljnjem tekstu: žaliteljica), podnijela je žalbu protiv odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: SP-4/23 od 23. studenoga 2023. (u daljnjem tekstu: osporena odluka). Osporen ......

8
U-III/7037/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Krešimir Bumbić (u daljnjem tekstu: I. podnositelj) i Karolina Bumbić (u daljnjem tekstu: II. podnositeljica), oboje iz Slavonskog Broda, koje zastupa Krešimir Pencinger, odvjetnik u Slavonskom Brodu, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda ....

9
U-III/2146/2019; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti kojim je odlučeno o njegovoj odgovornosti za počinjenje prekršaja, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/1 ....

10
U-III/5072/2021; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Tomislav Pećina iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zrinka Bojanić, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2 ......

11
U-III/940/2021; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Borislav Ljubičić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Sanja Artuković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž ....

12
U-IIIA/6461/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vicko Vukušić iz Šestanovca i Marica Vukušić iz Podstrane (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnijeli su 7. studenoga 2022. ustavnu tužbu smatrajući da im je zbog dugotrajnosti po ....

13
U-IIIA/2413/2023; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Edi Miošić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 28. travnja 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem P ....

14
U-IIIA/5161/2023; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Đurđica Dumić, Bruno Dumić i Gordana Miroslavić, svi iz Samobora (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Slobodan Cvijić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu RAČKI i KOLEGE j.t.d., Zagreb, Pisarnica u Puntu, podnijeli su 20. ....

15
U-IIIA/230/2024; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Andrea Maceljski, Marko Komorski, Igor Komorski, Nikola Ettinger i Saša Ettinger, svi iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupaju Nikola Bartolić, Tomislav Bartolić, Juraj Bartolić i Eliza Zubak, odvjetnici u Zagrebu, podnijeli su 29. studenoga ....

16
U-III/7114/2021; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbupodnijele su Tina Tutić i Milka Tutić, obje iz Novske (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Puli - Pola b .....

17
U-III/117/2019; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojim je odlučeno o njegovoj kaznenoj odgovornosti, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), Drag ....

18
U-III/5755/2020; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojim je u upravnom sporu odbačena njegova tužba kao nedopuštena, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/ ....

19
U-IIIA/3942/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vojko Šaftić iz Kastva (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je 28. lipnja 2022. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod brojem P-263/2022 (r ....

20
U-IIIBi/613/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I.POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. S. LJ. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu u povodu naloga Županijskog suda u Zagrebu broj: K-Us-1/20 od 15. studenoga 2021. kojim je određeno (novo) vještačenje podnositeljeve raspravne sposobnosti, te zbog postupanja tijela kazn ....

21
U-IIIA/819/2024; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivo Poluta iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem Ps-73/2020 povrijeđeno ustavno pravo na ....

22
U-III/9/2022; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvo Dubrovnik ceste d.d., sa sjedištem u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Tomislav Sopjanac, odvjetnik u Dubrovniku, podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1114/2021-2 od 6. listopada 2021. 2. U ustavnoj tuž ....

23
U-III/344/2024; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split (u daljnjem tekstu: podnositelj), zdravstvena ustanova, koji u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Dragan Mijoč, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Mijoč & Bakić d.o.o., sa sjedištem u Splitu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog su...

24
U-III/618/2024; 14.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Osnovna škola Pavleka Miškine sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marijo Lovrić, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 6. veljače 2024. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 4769/2019-2 od 7. stud...

25
U-III/2700/2022; 11.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. S. T. iz D. S. (u daljnjem tekstu: I. podnositeljica) podnijela je 29. travnja 2022. ustavnu tužbu u povodu presuda Županijskog suda u Y. Y. broj: 4 Gž Ob-1068/2021-10 od 1. ožujka 2022. i broj: 4 Gž Ob-1068/2021-11 od 1. ožujka 2022. (u daljnjem tekstu: ospore ....

26
U-IIIBi/3436/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stipan Barišić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Kristina Abramović, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 13. srpnja 2023. ustavnu tužbu u povodu nedonošenja rješenja o zahtjevima za sudsku zaštitu tijekom izdržavanja kazne zatvora u Zatvoru ....

27
U-IIIA/207/2024; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. X. Y. iz B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa C. D., odvjetnica u Z., podnio je 12. siječnja 2024. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u V. pod brojem P Ob-35/2020 povrijeđeno ustavno prav ....

28
U-III/6355/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dušan Miljanić iz Škabrnje (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Stanić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Kotlar & Vidov d.o.o. sa sjedištem u Zadru, podnio je 9. svibnja 2018. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županij ....

29
U-III/5746/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Ivan Srećko Žepina iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupaju Vatroslav Abramović i Marijan Abramović, odvjetnici u Rijeci, u povodu presude Općinskog suda u Crikvenici broj: Pp-86/2022 od 17. studenoga 2023. (u daljnjem t ....

30
U-III/4616/2020; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zdravko Gregurić iz Kutine (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini, podnio je ustavnu tužbu radi zaštite ustavnih prava u postupku izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava u Stra ....

31
U-IIIA/5125/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je 2. rujna 2022. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Rijeci, Odjelom za suzbijanj ....

32
U-IIIA/182/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivica Kelam iz Kaštel Gomilice (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po Josipu Giljanoviću, odvjetniku u Splitu, podnio je 7. siječnja 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99 ....

33
U-IIIBi/5104/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Stjepan Tafra iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 17. studenoga 2023. ustavnu tužbu zbog neažurnog postupanja Općinskog suda u Splitu u kaznenom postupku koji se vodi protiv okrivljenih Petra Ivčevića i Pjerina Ivčevića zbog sumnje na počinjena ....

34
U-IIIA/5386/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Petar Jurko iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je 1. prosinca 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodn ....

35
U-IIIA/5632/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Milka Badovinac i Anka Jurčić iz Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: podnositeljice) podnijele su 14. prosinca 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - proči ....

36
U-IIIA/147/2024; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Reuf Fazlić iz Viškova (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je 9. siječnja 2024. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatra ....

37
U-III/4961/2020; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Božo Varnica iz Đakova (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dražen Matijević, odvjetnik u Osijeku, podnio je 28. listopada 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 842/2015-2 od 19. veljače 2020. (u daljnjem te ....

38
U-III/929/2019; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Giovanni Garbin iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomo Ljubić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 25. veljače 2019. ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x-377/2017-2 od 20. ....

39
U-III/1318/2021; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Imex banka d.d. sa sjedištem u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Joško Biliškov, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt 162/2015-4 od 13. siječnja 2021. (u daljnjem tekstu: osporena...

40
U-III/5609/2021; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Petar Mikulić iz Druma (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 16. listopada 2021. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-1558/2021-2 od 19. srpnja 2021. 1.1. Tom presudom ......

41
U-IIIA/7093/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivana Dragojević i Dragomir Dragojević, oboje iz Belgije (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupaju dr. sc. Sandra Marković i Sidonija Grbavac, odvjetnice u Zajedničkom odvjetničkom uredu dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac i dr. sc. Dino Gliha, sa ....

42
U-IIIA/3221/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marijan Miković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 23. lipnja 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Us ....

43
U-IIIA/4765/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Franko Barčot iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 3. studenoga 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem Ovr-5905/20 ....

44
U-IIIA/5540/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zvonimir Raić iz Zagreba, kojeg zastupa Dolores Svitlanović, odvjetnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 11. prosinca 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu ....

45
U-IIIA/282/2024; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. A. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 19. siječnja 2024. Ustavnom sudu ustavnu tužbu u povodu rješenja sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave ....

46
U-III/4872/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vesna Kušec Mraović iz Ivanić Grada (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 16. kolovoza 2022. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Usž-1581/22-2 od 8. lipnja 2022. (u da ....

47
U-III/5760/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marinka Tomičić iz Vodnjana (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Emir Kulenović i Alma Kulenović, odvjetnici u Puli-Pola, podnijela je 7. listopada 2022. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: ....

48
U-III/5892/2022; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gojko Bogović iz Njivica (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Alein Khan, odvjetnik u Rijeci, podnio je 13. listopada 2022. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-705/2022-2 od 29. kolovoza ....

49
U-III/3400/2023; 6.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je u upravnom sporu zbog šutnje uprave odbijen njegov zahtjev, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., ....

50
U-I/5288/2023; 5.3.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavni sud donio je na sjednici 7. studenoga 2003., na temelju članka 127. stavka 3. Ustava (članak 131. pročišćenog teksta Ustava, "Narodne novine" broj 41/01.), Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: PoUSRH/03). PoUSRH/03 objavljen je ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a