Poredano po:

Broj dokumenata: 4502

1
Us I 733/2024-2; 20.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Dana 18. ožujka 2024. tužitelj je podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja o ovrsi Porezne uprave, Područnog ureda S. KLASA: UP/I-410-23/21- 002/3092, URBROJ: 513-07-17-01/21-08 od 16. studenoga 2021., ocjenjujući da ono nije zakonito i da je utemeljeno na poreznom rješenju od 16. stude...

2
Us I 2177/2023-11; 18.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 6. rujna 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/23-01/29, URBROJ: 513- 04-23-2 od 7. srpnja 2023. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog propisa te pogrešno i nepotpuno ...

3
Us I 312/2024-4; 13.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U ovom upravnom sporu tužitelj je dana 02. veljače 2024. podnio tužbu zbog neodlučivanja tuženika povodom žalbe izjavljene protiv rješenja prvostupanjskog tijela Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), Područna služba Split, Klasa: UP/I 141-02/23-03/01190310376, Urbroj: 341-18-06/...

4
Us I 1515/2023-6; 5.3.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Tužitelj je putem svoje opunomoćenice dana 21. travnja 2023. dostavio Upravnom sudu u Zagrebu tužbu kojom traži poništenje rješenja tuženika, Klasa: UP/II 140-02/22-01/03313291108, Urbroj: 341-99-05/3-22-5483 od 19.siječnja 2023. kao i prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigur...

5
Us I 543/2024-2; 27.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Stara Gradiška KLASA: UP/I-216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-194 od 23. veljače 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje M. F. A., državljaninu A., rođenom ...

6
Us I 1297/2024-2; 23.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava z., Policijska postaja S. dostavila je 23. veljače 2024. ovome sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/198, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 22. veljače 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja slobode kret...

7
Us I 465/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-164 od 15.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu Z. J., ime oca S., rođenom ... ….. ..... godi...

8
Us I 470/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA: UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-154 od 14.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu N. H., ime oca M., rođenom ... … …..godine s...

9
Us I 477/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Brodsko-posavske, Postaje granične policije S. G., KLASA:UP/I- 216-01/24-03/3, URBROJ: 511-11-11-24-163 od 15.veljače 2024. godine donesenim po službenoj dužnosti, strancu I. M., ime oca M., rođenom ... …. …..godine s...

10
Us I 2420/2023-4; 12.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-23-11 od 5. travnja 2023., u točki 1. izreke utvrđeno je da je rješenjem KLASA: UP/I-362-02/21-02/898, URBROJ: 443-02-05-12-21-2 od 2. studenoga 2021., tužiteljici naređeno da u roku od 90 dana od dana zaprimanja rješenja uklon...

11
Us I 1882/2023-10; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je pravovremeno 1. kolovoza 2023. podnijela ovom sudu tužbu, kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-034-06/23-01/0005, URBROJ: 2181-1-294-02-23-0005 od 10. srpnja 2023. zbog, u, biti, svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešne primijene materijalnog ...

12
Us I 148/2024-21; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/884, Urbroj: 522- 04/2-2-13-2 od 11. rujna 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 2 Poslovni broj: 6 Us I - 148/2024-21 Grada Zag...

13
Us I 1080/2022-11; 9.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tuženik je rješenjem KLASA: UP/I-041-02/21-08/45, URBROJ: 567-12/13-21-01 od 28. prosinca 2021., u točki 1. izreke ocijenio djelomično osnovan zahtjev u ovom upravnom sporu zainteresirane osobe S. T. iz Z. te je u točki 2. izreke utvrdio da je obradom osobnih podataka putem videonadzornih kamera ...

14
Us I 5260/2023-4; 8.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 2. studenog 2023. podnio zahtjev radi obnove upravnog spora okončanog rješenjem Visokog upravnog suda R.H. poslovni broj Usž-4908/20-2 od 8. siječnja 2021., kojim je odbijena žalba protiv rješenja ovog suda poslovni broj UsI-713/20-5 od 14. rujna 2020., kojim je odbačena tužba tužitel...

15
Us I 3125/2022-7; 7.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.               Rješenjem Grada Z., Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za graditeljstvo, Četvrtog područnog odsjeka za graditeljstvo, KLASA: UP/I-350-05/22-007/38, URBROJ: 251- 10-22-5/013-22-4, od 29. ožujka 2022., (u daljnjem...

16
Us I 4017/2023-6; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.1. Tužiteljice u tužbi u bitnom navode da je povodom zahtjeva za zaštitu prava tužiteljica, proveden je postupak pred tuženikom, KLASA: UP/I-041-02/17-08/20, URBROJ: 567-02/03-18-01, a u kojem je dana 3. listopada 2018. doneseno rješenje kojim se utvrđuje da je obradom osobnih podataka od strane t...

17
Us I 1444/2023-9; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-03/23-04/9, URBROJ: 511-06-07-13-16 od 13. ožujka 2023. u točki 1. izreke ukida se i oduzima vozačka dozvola broj 11335218, izdana na ime tužitelja, a točkom 2. određeno je da je tužitelj dužan vozačku dozvolu predati tuženiku u roku od 8 dana od dana p...

18
Us I 324/2024-2; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Samobor Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Samobor, KLASA: UP/I-216-01/24-03/155, URBROJ: 511-19-40-24-1 od 4. veljače 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje ...

19
Us I 3092/2023-8; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je, po zakonskoj zastupnici, 28. studenoga 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/I-034-01/23-01/603, URBROJ: 2182-41-01-23-3 od 5. listopada 2023. Zatražio je poništiti navedeno rješenje. Istovremeno zakonska zastupnica tužitelja je posebnim ...

20
Us I 2642/2023-16; 5.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1196, Urbroj: 522-04/2-13-2 od 7. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne je...

21
Us I 286/2024-2; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko- Posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod KLASA: UP/I-216-04/24-03/127, URBROJ: 511-11-10-24-12 od 28. siječnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje V. R., državljaninu S., rođenom ....

22
Us I 2421/2023-21; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1783, Urbroj: 522-04/2-13-2 od 21. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih 2 Poslovni broj: 6 Us I - 2421/2023-21 obitelji Grada ...

23
Us I 2452/2023-25; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/43, Urbroj: 522- 04/2-13-2 od 30. srpnja 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 2 Poslovni broj: 6 Us I - 2452/2023-25 Grada Zagr...

24
Us I 291/2024-2; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave brodsko-posavske, Postaje granične policije Slavonski Brod, pobliže označenog u izreci ove presude, donesenim po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje H. Y., rođ. …., u mjestu K., S.,državljanin S., s prebivali...

25
Us I 3538/2023-4; 2.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/20-01/457, URBROJ: 513-04-23-2 od 20. lipnja 2023. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva, KLASA: UP/I-411-01/2020-...

26
Us I 3304/2023-16; 1.2.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-562-02/13-0015/1671, Urbroj: 522-04/1-2-13-2 od 14. listopada 2013. oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Odjela hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Grada Zagreba i Županije zagrebačke, Područne...

27
Us I 802/2024-2; 31.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave z., Policijske postaje S., dostavilo je ovome sudu svoje rješenje, KLASA: UP/I-216-01/24-03/135, UBROJ: 511-19-40-24-1 od 30. siječnja 2024., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 21...

28
Us I 3085/2023-29; 31.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskih razloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto prema dokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da je osporeno rješenje utemeljeno na odredbi članka 42. Zakona o izm...

29
Us I 2460/2023-24; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je osporio zakonitost rješenja tuženika zbog, u biti, svih zakonskih razloga. Istaknuo je da je rješenje koje je oglašeno ništavim donijeto prema dokumentaciji koja se u trenutku njegovog donošenja tražila. Istaknuo je da je 2 2 UsI-2460/2023-24 osporeno rješenje utemeljeno na odredbi ...

30
Us I 3518/2021-37; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., Odjela za zdravstveno osiguranje - 2, KLASA: UP/I-502-03/21-04/92, URBROJ: 338-21-02-02-21-4 od 16. srpnja 2021., tužitelju kao osiguraniku, bolest izražena dijagnozom šifre F 43.1 ne priznaje se posljedicom ozljede na ra...

31
Us I 103/2024-22; 30.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Podneskom od 14. travnja 2021. ondašnji opunomoćenik M. K. je obavijestio sud da je tužitelj umro ... ….. 2. Činjenica smrti tužitelja je razvidna iz sadržaja Izvatka iz matične knjige umrlih Općine Č. od 2. travnja 2021., ali i iz izvoda iz Jedinstvenog registra osoba Republike Hrvatske (datum i...

32
Us I 199/2024-2; 23.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Požeško-slavonske, Policijske postaje Pleternica, , Klasa: UP/I-216-01/24- 03/80, Urbroj: 511-22-03-24-1 od 22. siječnja 2024., donesenim po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje B. R., rođ. ..., sa prebivališt...

33
Us I 205/2024-2; 23.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Požeško- slavonske, Policijska postaja Pleternica KLASA: UP/I-216-01/24-03/86, URBROJ: 511-22-03-24-1 od 22. siječnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje I. I., državljaninu S., rođenom .. … …., bez ...

34
Us I 2765/2022-8; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poslovni broj: 18.UsI-2765/22-8 REPUBLIKA HRVATSKA UPRAVNI SUD U ZAGREBU Avenija Dubrovnik 6 i 8 U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Željki Zrilić Ježek, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje Valentine Lukinec Galović, zapisničarke,...

35
Us I 2003/2023-6; 19.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.Tužbom zaprimljenom pred ovim sudom 11. kolovoza 2023. tužitelj je pokrenuo upravni spor, osporavajući zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/I-211- 03/23-04/833, URBROJ: 511-12-28-23-3 od 17. srpnja 2023. kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola broj 12240834, izdana na ime tužitelja, te je istu ...

36
Us I 1098/2023-16; 18.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-502-03/22-02/1105, URBROJ: 338-08-02-01- 23-8 od 5. siječnja 2023., odbijen je zahtjev tužiteljice za priznavanje ozljede na radu i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja s te osnove, za...

37
Us I 1435/2022-14; 17.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-381-04/2004-010/1892, URBROJ: 559-04/3-22-82 od 28. travnja 2022., prekinut je postupak proglašenja ništavim žiga broj … (točka 1. izreke) te je određeno da će se postupak prekinut radi rješavanja prethodnog pitanja o autorskom pravu podnositelja na zna...

38
Us I 3621/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Tužitelj je 29. prosinca 2023. podnio ovom sudu tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/II-410-07/23-01/69, URBROJ: 2198-12-03/1- 23-2 od 27. studenoga 2023. Tvrdi da je njime, po žalbi poreznog obveznika, podnositelja B. B., poništeno rješenje njegovog upravnog odjela za fin...

39
Us I 2113/2023-15; 16.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-224-02/22-01/3310, URBROJ: 511-01- 203-23-26. od 28. rujna 2023., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina R. F., za primitak u hrvatsko državljanstvo po osnovi privilegirane naturalizacije (prirođenja) iz članka 12. stavka 1. Zakon...

40
Us I 2056/2023-7; 15.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II- 471-02/22-01/211,URBROJ: 513-04-23-2 od 31. svibnja 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da je porezno tijelo tužitelju poreznu obvezu utvrdilo temeljem jednostavnog obračuna i najjednostavnijim zbrajanjem i množenjem, b...

41
Us I 2350/2023-9; 15.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravovremenoj tužbi podnijetoj protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-325- 08/22-02/86, URBROJ:517-09-2-2-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da je osporeno rješenje nezakonito; da je visina naknade za zaštitu voda tužitelju utvrđena paušalno bez provođenja ispitnog pos...

42
Us I 2534/2022-12; 12.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-411-10/21-01/449, URBROJ: 513-04-22-2 od 15. srpnja 2022.odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porez...

43
Us I 92/2024-2; 10.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko- dalmatinske, Postaje granične policije Trilj KLASA: UP/I-216-01/24-03/19, URBROJ: 511-12-37-24-1 od 8. siječnja 2024., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje C. S., državljaninu T., rođenom .. ….. …....

44
Us I 226/2024-2; 9.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Policijska uprava B.-p., Postaja granične policije S. G., dostavila je ovome sudu 8. siječnja 2024., rješenje KLASA: UP/I-216-01/24-03/16, URBROJ: 511-11-11-24-8 od 6. siječnja 2024. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja temeljem članka 216. stavka 4. Zakona o strancima (Narodne n...

45
Us I 2157/2023-8; 8.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravovremenoj tužbi podnijetoj protiv rješenja tuženika, KLASA:UP/II-311- 01/23-01/7, URBROJ:517-06-04-01-23-2 od 7. srpnja 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da tužbu podnosi zbog bitne povrede postupka, nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava, te stog...

46
Us I 1171/2023-9; 4.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U tužbi zaprimljenoj kod ovog suda 2. svibnja 2023. tužitelji traže poništenje rješenja tuženika Klasa: UP/II-943-02/22-01/356 Urbroj: 514-04-02-01-01/07-23-03 od 15. ožujka 2023. kojim se odbija žalba tužitelja izjavljena na rješenje Upravnog odjela za imovinsko - pravne poslove Splitsko - dalma...

47
Us I 3575/2023-6; 2.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko- dalmatinske, Postaje granične policije I. KLASA: UP/I-216-04/23-01/3602, URBROJ: 511-12-27-23-2 od 26. prosinca 2023., koje je donijeto po službenoj dužnosti, državljaninu treće zemlje maloljetnika H. A., državljaninu S., rođe...

48
Us I 1969/2023-8; 2.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1. U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA:UP/II-601- 01/23-01/0001, URBROJ:2181-172-04-23-80 od 07. srpnja 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da je Dječji vrtić Cvit Mediterana na mrežnoj stranici upisi-vrtici.split.hr pozvao roditelje za podnošenje prijava u upis u dj...

49
Us I 2233/2023-7; 2.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA:UP/II-116- 01/23-02/161, URBROJ:443-02-03-14-23-1 od 18. kolovoza 2023. godine, KLASA: UP/II-116-01/23-02/161, URBROJ:443-02-03-14-23-1 od 18. kolovoza 2023. godine tužiteljica je u bitnom navela: da je u postupku donošenja rješenja č...

50
Us I 2327/2023-7; 2.1.2024 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: 1.U pravovremeno podnijetoj tužbi protiv rješenja tuženika, KLASA:UP/II-471- 01/22-01/82, URBROJ:513-04-23-2 od 08.rujna 2023. godine tužitelj je u bitnom naveo: da iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je tužiteljev zahtjev za povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo, što tužite...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a