Poredano po:

Broj dokumenata: 115

4
Službeno stajalište o potrebnoj razini segregacije računa klijenata članova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 2.12.2021.

12
Mišljenje Hanfe vezano za obavljanje usluga posredovanja u odnosu na investicijske usluge · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 3.9.2020.

13
Posrednici u osiguranju kao distributeri udjela u investicijskim fondovima · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 17.2.2020.

15
Mišljenje Hanfe vezano za izdavanje digitalne imovine utemeljenoj na Ethereum blockchainu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 1.5.2019.

18
Upis faktoring društva u sudski registar · HANFA

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 25.9.2015.

19
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društva · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.4.2014.

20
Ulaganje imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.3.2014.

21
Sklapanje ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 29.11.2013.

22
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

23
Uzastopne revizije alternativnih investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

24
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

25
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 12.7.2013.

26
Primjena čl. 233. Zakona o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 7.6.2013.

27
Vezani zastupnik · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 10.5.2013.

28
Povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 15.3.2013.

29
Što je skrbnički račun · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

30
Davanje preporuke investitoru od strane Agencije · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

31
Nadležnost HANFA-e prilikom promjene leasing rate · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

33
Ima li posao operativnog leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

34
Inspekcijski nadzor investicijskog fonda · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

35
Raspolaganje sredstvima iz dobrovoljnog mirovinskog fonda · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

36
38
Posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

39
Otkupna vrijednost police životnog osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

40
Postupak i rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

41
Što je ugovor o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

42
Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

43
Kada i kako se isplaćuje osigurnina određena ugovorom o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

44
Obraćanje ulagatelja Fondu za zaštitu ulagatelja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

45
Naknada štete zbog gubitka vrijednosti dionice · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

46
Ažuriranja adresa članova mirovinskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 27.4.2012.

47
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.4.2011.

48
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.4.2011.

49
Poslovi depozitne banke investicijskih fondova i poslovima skrbništva · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 4.11.2010.

50
Godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji izdavatelja uvrštenih na uređenom tržištu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 21.10.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec