Poredano po:

Broj dokumenata: 259

2
Provođenje tehničko-financijske kontrole projekta obnove zgrade javne namjene · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.11.2021.

3
Plaćanje upravne pristojbe prilikom izjavljivanja žalbe protiv rješenja o komunalnoj naknadi · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.10.2021.

4
Plaćanje upravne pristojbe za izdavanje lokacijske informacije · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.10.2021.

5
Plaćanje općih upravnih pristojbi pred upravnim tijelom jedinice područne (regionalne) samouprave · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 1.10.2021.

6
Plaćanje upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.10.2021.

7
Privremena zabrana izvođenja radova unutar objekta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.6.2021.

8
Izmjena zahtjeva za ozakonjenje · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.6.2021.

9
Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 16.4.2021.

10
Privremena uporabna dozvola · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.4.2021.

11
Obveza prijenosa zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 31.3.2021.

12
Izvršeni radovi na fasadi kao uvjet za izdavanje uporabne dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.3.2021.

13
Evidentiranje komunalne infrastrukture · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.3.2021.

14
Izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.2.2021.

15
Povrat komunalnog doprinosa nakon ukidanja građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.2.2021.

16
Građenje na temelju Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, posebni uvjeti i uporabna dozvola · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 14.9.2020.

17
Razvrstavanje građevina s obzirom na posebne uvjete i uvjete priključenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 10.9.2020.

18
Pojašnjenje odredbe članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.9.2020.

19
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.6.2020.

20
Građenje građevina od interesa za Republiku Hrvatsku na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.6.2020.

21
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i izrada UPU-a · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.5.2020.

22
Izgubljena građevinska dokumentacija zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.5.2020.

23
Ishođenje izmjena i/ili dopuna rješenja o uvjetima građenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 8.5.2020.

24
Posebni uvjeti utvrđeni nakon proteka roka · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.4.2020.

25
Zastara prava na prisilno izvršenje rješenja o komunalnoj naknadi · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.4.2020.

26
Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice i utvrđivanje uvjeta priključenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.3.2020.

27
Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice i utvrđivanje uvjeta priključenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.3.2020.

28
Mogućnost rekonstrukcije ruševne građevine koja je izgrađena prije veljače 1968. godine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.12.2019.

29
Utvrđivanje građevne čestice za zgradu kao preduvjet za izdavanje potvrde o samostalnoj uporabnoj cjelini · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.9.2019.

30
Na koji način strani izvođač radova prilikom davanja izjave Ministarstvu dokazuje pravo na obavljanje djelatnosti građenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.5.2019.

31
Mogu li strani inženjeri obavljati poslove inženjera gradilišta i/ili voditelja radova u Republici Hrvatskoj · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 22.4.2019.

32
Može li strana pravna osoba iz Republike Turske biti glavni izvođač radova na gradilištu u Republici Hrvatskoj · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 8.4.2019.

33
Kako strane pravne osobe ili strane fizičke osobe obrtnici mogu trajno obavljaju djelatnost građenja u RH · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.3.2019.

34
Obavljanje djelatnosti građenja u RH - strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.3.2019.

35
Odluka Ustavnog suda RH kojom je ukinut članak 92. stavak 5. ZKG-a · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 22.1.2019.

36
Javna parkirališta kao komunalna infrastruktura · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.12.2018.

37
Prebijanje troškova izgradnje nerazvrstane ceste s komunalnim doprinosom · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.12.2018.

38
Plaćeni komunalni doprinos i novi investitor · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.10.2018.

39
Mogućnost rekonstrukcije ruševine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 1.10.2018.

40
Najčešće pogreške prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnina · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.11.2015.

41
Može li projektant biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.10.2015.

42
Primjena Zakona o procijeni vrijednosti nekretnina · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 14.9.2015.

43
Izmjena zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 27.3.2015.

44
Poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja u više organizacijskih oblika · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.3.2015.

45
Postupanje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.3.2015.

46
Izdavanje uporabne dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.2.2015.

47
Građenje reklamnih panoa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.2.2015.

48
Izrada elaborata iskolčenja građevine za građenje šumske ceste · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.1.2015.

49
Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa prilikom izdavanja građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

50
Dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec