Poredano po:

Broj dokumenata: 535

1
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 17.10.2023.

2
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 6.10.2023.

3
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 6.10.2023.

4
Dnevnica i naknada troškova putovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 6.10.2023.

5
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 6.10.2023.

6
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 20.9.2023.

7
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 20.9.2023.

8
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 11.9.2023.

9
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 11.9.2023.

10
Zasnivanje radnog odnosa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.7.2023.

11
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.7.2023.

12
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.7.2023.

13
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.7.2023.

14
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 25.4.2023.

15
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 25.4.2023.

16
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

17
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

18
Plaća za rad u posebnim uvjetima · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

19
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

20
Dnevnica i naknada troškova putovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

21
Sistematski pregledi · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 30.3.2023.

22
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 23.3.2023.

23
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 14.2.2023.

24
Otkazni rokovi i otpremnina · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 14.2.2023.

25
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 14.2.2023.

26
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 14.2.2023.

27
Otkazni rokovi i otpremnina · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 31.1.2023.

28
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 31.1.2023.

29
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 31.1.2023.

30
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

31
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

32
Primjena ugovora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

33
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 21.12.2022.

34
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

35
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

36
Naknada za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

37
Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 12.12.2022.

38
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

39
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

40
Dar u prigodi Dana sv. Nikole · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

41
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

42
Regres · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

43
Zasnivanje radnog odnosa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 24.11.2022.

44
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

45
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

46
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

47
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

48
Uvećanje plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 15.11.2022.

49
Staž kod istog poslodavca · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

50
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Odgoj i obrazovanje

Datum dokumenta: 10.11.2022.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec