Poredano po:

Broj dokumenata: 208

1
Sklapanje ugovora bez provedbe postupka javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.5.2021.

2
Podaci o zastupnicima gospodarskih subjekta · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.4.2021.

3
Sukob interesa · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.3.2021.

4
Udruge kao obveznici javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2021.

5
Iznimne okolnosti- potres · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2021.

6
Javna nabava kod humanitarnih organizacija · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.1.2021.

7
Zaštita prava ponuditelja u slučaju da naručitelj ne odgovori na upit · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.7.2019.

8
Propisivanje promjenjive cijene predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 25.6.2019.

9
Obrada osobnih podataka u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.6.2019.

10
Bitna izmjena u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.6.2019.

11
Dokazivanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 7.6.2019.

12
Zaštita od šutnje naručitelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 28.5.2019.

13
Dostava ažurirane dokumentacije u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.5.2019.

14
Dostava dokumentacije u elektroničkom obliku · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.4.2019.

15
Ponovna dostava dokumentacija kojom se dokazuje ne postojanje osnove za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 2.4.2019.

16
Izjava o nekažnjavanju osoba ovlaštenih za zastupanje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.3.2019.

17
Podnošenje dokaza o nekažnjavanju osobe koja je opunomoćena za podnošenje ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.3.2019.

18
Javna nabava udžbenika za osnovnu i srednju školu · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.3.2019.

19
Dokazivanje nepostojanja obveze plaćanja poreznih obveza inozemne podružnice · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2019.

21
Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan na području Republike Hrvatske · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 1.2.2019.

22
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 21.1.2019.

23
Tehnička specifikacija predmeta ponude · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2019.

24
Dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta za ispunjenje predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 18.2.2018.

25
Zbirno jamstvo u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.1.2018.

26
Traženje jamstva za uredno ispunjavanje ugovora sklopljenog na osnovi javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 5.6.2017.

27
Dostava dokaza o nekažnjavanju vlasnika ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 22.5.2017.

28
Tumačenje pojma izjava pod prisegom · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 19.5.2017.

29
Obveznici dostave uvjerenja o nekažnjavanju · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 10.5.2017.

30
Dostavljanje dokaza o nepostojanju osnove za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 3.5.2017.

31
Dokazivanje nepostojanja dokaza za isključenje ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 28.4.2017.

32
Isključenje ponuditelja zbog osude za kazneno djelo · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 16.4.2017.

33
Usklada Zakona o javnoj nabavi sa Kaznenim zakonom · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 11.4.2017.

34
Dokazivanje nekažnjavanja ponuditelja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 3.4.2017.

35
Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja za uredno izvršenje poslova u okviru javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 22.3.2017.

36
Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.3.2017.

37
Određivanje pojma ažuriranih popratnih dokumenata · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 14.3.2017.

38
Sudjelovanje odvjetnika u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.3.2017.

39
Sukob interesa u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.3.2017.

40
Dostava podataka o tehničkim karakteristikama predmeta javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.3.2017.

41
Razlika između savjetodavnih i odvjetničkih usluga u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 27.2.2017.

42
Isključenje ponuditelja u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2017.

43
Odabir ponuditelja u uvjetima kada naručitelj nema osigurana sredstva za provedbu javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 20.2.2017.

44
Obveza sektorskog naručitelja za provođenjem javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 15.2.2017.

45
Određivanje rokova za sektorske naručitelje u postupku javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 14.2.2017.

46
Obveza dostave odluka sudionicima javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 8.2.2017.

47
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi između obveznika javne nabave · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 6.2.2017.

48
Sastavljanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 24.1.2017.

49
Ugovor o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja · Uprava za sustav javne nabave

Područje: Javna nabava

Datum dokumenta: 16.1.2017.

50
Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec