Izbor iz sadržaja

Dostava putem oglasne ploče

28.07.2022 07:30 Ukoliko sud ne uspije izvršiti dostavu na adresu tuženika navedenu u tužbi, dostava će se pokušati prema podacima JRO-a, pa ukoliko i ta dostava ne bude uspješna onda će sud po proteku roka od 30 dana ponovno pokušati dostaviti pismeno tuženiku. Tek ukoliko i tako ponovljena dostava bude neuspješna tada će se ista obaviti putem oglasne ploče suda.