Izbor iz sadržaja

Pobijanje platnog naloga

02.12.2021 07:30 Neovisno o razlozima pobijanja platnog naloga sadržanog u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, sud će predmetni platni nalog rješenjem staviti izvan snage, te odrediti nastavak postupka kao po prigovoru protiv platnog naloga.