Izbor iz sadržaja

Dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi

12.11.2021 08:00 U procesnoj situaciji kada je javnobilježničko rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dostavljeno ovršeniku putem oglasne ploče suda te je nakon toga ovršenik, izvan zakonskog roka od 8 dana za podnošenje prigovora, podneskom uputio zahtjev za obustavu postupka, tada će sud taj podnesak cijeniti kao prigovor protiv predmetnog rješenja o ovrsi donesenog na temelju vjerodostojne isprave i odbaciti kao nepravovremen pravni lijek.