Izbor iz sadržaja

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

15.10.2021 07:30 Činjenica što je u korist treće osobe na nekretnini koja je predmet razvrgnuća suvlasničke zajednice uknjižena osobna služnost - pravo doživotnog stanovanja, ne predstavlja opravdan razlog za nemogućnost civilne diobe te nekretnine.