Izbor iz sadržaja

Utvrđenje ostavine

09.09.2021 07:30 Nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo trećih osoba, a ne ostavitelja, smatrat će se ostavinskom imovinom ostavitelja kada svi nasljednici suglasno tvrde da su iste bile izvanknjižno vlasništvo ostavitelja, pa stoga nema zapreke da se te nekretnine uvrste u sastav ostavine i potom uruče nasljednicima, koji time ujedno stječu aktivnu legitimaciju da svoja vlasnička prava ostvare prema zemljišnoknjižno upisanim vlasnicima tih nekretnina u posebnim parničnim postupcima.